Sáng kiến kinh nghiệm - Cách ghi nhớ một số động từ bất quy tắc

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lí do chọn đề tài

 Trong bất kỳ một mẫu câu, một cấu trúc ngữ pháp nào thì vai trò của động từ hết sức quan trọng. Để một cấu trúc câu hay một câu có nghĩa thì cần có tập hợp đủ các thành phần từ vựng tuy nhiên độngt ừ luôn đóng một vai trò then chốt, chủ đạo của câu.

 Động từ được chia làm hai dạng, theo quy tắc và bất quy tắc, trong quá trình sử dụng học sinh thường sử dụng các động từ theo quy tắc một cách dễ dàng trong khi đó các em rất khó khăn trong việc sử dụng động từ bất quy tắc ở thì quá khứ và quá khứ phân từ. Hầu như các em chỉ biết ghi nhớ chúng bằng cách học thuộc lòng một số động từ cơ bản mà các em thường xuyên gặp và sử dụng mà chưa có cách nào để các em có thể nắm vững chúng , vì thế trong quá trình học các em gặp rất nhiều khó khăn trong việc chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành cũng như sử dụng câu bị động. Các em có thể nắm vững các cấu trúc câu nhưng ại sử dụng sai động từ bất quy tắc. Vì thế trong khuôn khổ đề tài này tôi muốn giới thiệu cách giúp các em ghi nhớ được một số động từ bất quy tắc ở thì quá khứ và quá khứ phân từ mà các em thường gặp trong chương trình THCS.

2. Phạm vi thực hiện

 Chương trình tiếng Anh khối 8

3. Tài liệu nghiên cứu.

- SGK tiếng Anh 8.

- Sách bài tập tiếng Anh 8.

- Bảng động từ bất quy tắc.

 

doc6 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Lượt xem: 801 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Cách ghi nhớ một số động từ bất quy tắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Trong bất kỳ một mẫu câu, một cấu trúc ngữ pháp nào thì vai trò của động từ hết sức quan trọng. Để một cấu trúc câu hay một câu có nghĩa thì cần có tập hợp đủ các thành phần từ vựng tuy nhiên độngt ừ luôn đóng một vai trò then chốt, chủ đạo của câu. Động từ được chia làm hai dạng, theo quy tắc và bất quy tắc, trong quá trình sử dụng học sinh thường sử dụng các động từ theo quy tắc một cách dễ dàng trong khi đó các em rất khó khăn trong việc sử dụng động từ bất quy tắc ở thì quá khứ và quá khứ phân từ. Hầu như các em chỉ biết ghi nhớ chúng bằng cách học thuộc lòng một số động từ cơ bản mà các em thường xuyên gặp và sử dụng mà chưa có cách nào để các em có thể nắm vững chúng , vì thế trong quá trình học các em gặp rất nhiều khó khăn trong việc chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành cũng như sử dụng câu bị động. Các em có thể nắm vững các cấu trúc câu nhưng ại sử dụng sai động từ bất quy tắc. Vì thế trong khuôn khổ đề tài này tôi muốn giới thiệu cách giúp các em ghi nhớ được một số động từ bất quy tắc ở thì quá khứ và quá khứ phân từ mà các em thường gặp trong chương trình THCS. 2. Phạm vi thực hiện Chương trình tiếng Anh khối 8 3. Tài liệu nghiên cứu. - SGK tiếng Anh 8. - Sách bài tập tiếng Anh 8. - Bảng động từ bất quy tắc. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Tiến hành thực hiện. 1. Học sinh Tôi đã tiến hành khảo sát học sinh bằng cách cho các em chuyển một số độngt ừ bất quy tắc sang quá khứ và quá khứ phân từ và thu được kết quả như sau Lớp SHS Giỏi Khá TB Y K SL % SL % SL % SL % SL % 8A 29 1 3.4 4 13.8 9 31 8 27.6 7 24.1 8B 28 1 3.6 2 7.2 10 35.7 9 32.1 6 21.4 8C 28 0 0 3 10.7 12 42.8 7 25 8 28.5 8D 28 1 3.6 4 14.4 8 28.5 7 25 8 28.5 2. Giáo viên. Chọn lọc kỹ những động từ cơ bản để giới thiệu trong quá trình giảng dạy và phân loại chúng theo các nhóm cụ thể để giới thiệu nhằm mục đích mang lại hiệu quả , phạm vi trong chương trình tiếng Anh 8 và một số động từ nâng cao. II.Nguyên tắc chuyển các động từ bất quy tắc sang quá khứ và quá khứ phân từ. Cho dù là động từ bất quy tắc nhưng bản thân những động từ bất quy tắc ấy, khi chuyển sang quá khứ hay quá khứ phân từ chúng cũng có quy tắc riêng để chuyển, nếu các em nắm vững quy tắc này thì các em sẽ dễ dàng hơn trong qua trình sử dụng chúng. Vì vậy các em cần nắm vững các nhóm động từ bất quy tắc sau. 1.Cả 3 dạng của động từ đều khác nhau 1A. Nguyên âm “ i” được chuyển “ i” -> “ a” -> “ u” V Ved PP Mean Begin Began Begun Bắt đầu Drink Drank Drunk Uống Sing Sang Sung Hát Shrink Shrank Shrunk Co lại, rút lại 1B. Nguyên âm chuyển ở thì quá khứ. Quá khứ phân từ kết thúc bằng “n” 1Ba. Nguyên âm chuyển thành “ e” ở quá khứ V Ved PP Mean Blow Blew Blown Thổi Draw Drew Drown Vẽ Grow Grew Grown Trồng Know Knew Known Biết Throw Threw Thrown Ném Fly Flew flown Bay 1Bb. Nguyên âm chuyển thành “ o” ở qúa khứ. V Ved PP Mean Break Broke Broken Làm vỡ Choose Chose Chosen Chọn Drive Drove Driven Lái xe Write Wrote Written Viết Freeze Froze Freezen Làm đồn đá Ride Rode Ridden Đi xe đạp Rise Rose Risen Mọc Speak Spoke Spoken Nói Steal Stole Stolen Ăn trộm, cắp  Weave wove  woven  Dệt  Tear Tore Torn Chảy nước mắt Wear Wore Worn Mặc Get Got Gotten Nhận Forget Forgot forgotten quên 1Bc. Nguyên âm “a” chuyển thành “ oo” V Ved PP Mean Mistake Mistook Mistaken Nhầm lẫn, sai Shake Shook Shaken Lắc, lay, rũ Take Took Taken Mang theo 1Bd. Các nguyên âm thay đổi khác nhau. V Ved PP Mean Bite bit bit, bitten Cắn Hide hid  hid, hidden  Ẩn, trốn Be Was/were Been Thì, là.. Eat Ate Eaten Ăn Fall Fell fallen  Ngã, rơi  Forgive Forgave Forgiven Tha thứ Give Gave Given Cho Lie lay  lain  Nằm dài ra  See Saw Seen Thấy, gặp Do Did Done Làm go Went gone Đi 2.Quá khứ và quá khứ phân từ giống nhau. 2A. Cả hai dạng dều kết thúc bằng “d” V Ved PP Mean Sell Sold sold Bán Tell Told told  Nói, kể lại, bảo  Flee fled fled Chạy trốn Bleed bled bled Chảy máu Breed bred bred Nuôi nấng Read Read read Đọc Speed sped  sped  Làm nhanh  Lay laid  laid  Để, đặt, để trứng  Pay Paid paid Trả Say Said said Nói Find Found found Tìm kiếm Grind Groud ground  Xay, nghiền nhỏ  Wind wound wound Cuộn lại, vặn,quay Have Had had  Có  Hear heard heard  Nghe  Fear feard feard Sợ, lo sợ Lead led  led  Dẫn dắt, lãnh đạo  2B. Quá khứ và quá khứ phân từ đều kết thúc bằng “t” V Ved PP Mean Creep crept crept Bò Deal dealt dealt Giao thiệp, chia bài Feel felt felt  Cảm thấy  Kneel knelt  knelt  Quì gối  Leave left  left  Bỏ lại, rời khỏi  Mean meant  meant  Có nghĩ, muốn nói  Meet met  met  Gặp  Sleep slept  slept  Ngủ  Sweep swept  swept  Quét  Weep wept wept Khóc Lose lost  lost  Mất, đánh mất  Bring brought brought Mang lại, đem lại Buy bought bought Mua Catch caught caught Bắt, chụp được Fight fought  fought  Đánh , chiến đấu  Seek sought sought Tìm kiếm Teach taught  taught  Dạy  Think thought  thought  Nghĩ, tưởng  Bend bent bent Uốn cong Build built built Xây dựng Lend lent  lent  Cho vay  Send sent sent Gửi, phải đi spend spent  spent  Tiêu xài  2C. Quá khứ và qua khứ phân từ giống nhau V Ved PP Mean Cling clung clung Giữ chặt Dig dug dug Đào Hang hung  hung  Treo  Spin spun  spun  Kéo sợi  Stick stuck  stuck  Dán, dính  Sting stung  stung  Châm, đốt  Strike struck struck  Đánh, co vào  Swing swung  swung  Đánh đu  Shoot shot  shot  Bắn, phóng mạnh Sit sat  sat  Ngồi  Stand stood  stood  Đứng  Understand understood  understood  Hiểu  Win won won Thắng, được 2D. Động từ chỉ chuyển đổi ở quá khứ đơn V Ved PP Mean Become Becam Become Trở thành Come Came Came Đến Run Ran Run Chạy Hold held  hold  Cầm giữ  3.Ba dạng động từ giống nhau V Ved PP Mean Bed Bed Bed Đi ngủ Bid Bid Bid Đặt giá Broadcast Broadcast Broadcast Phát sóng Burst Burst Burst Nổ Cost Cost Cost Trị giá Cut Cut Cut Cắt Hit Hit Hit Đụng chạm Hurt Hurt Hurt Làm đau Let Let Let Cho phép Put Put Put Đặt, để Quit Quit Quit Bỏ, từ bỏ Shed Shed Shed Bỏ rơi, đánh mất Shut Shut Shut Đóng lại Slit Slit Slit Bổ đôi Split Split Split Xẻ,chẻ,tách III. Kết quả khảo sát Sau quá trình tiến hành phân loại các nhóm động từ bất quy tắc và hướng dẫn cách học tôi đã thấy các em nắm vững cách chuyển các động từ bất quy tắc sang quá khứ và quá khứ phân từ hơn và các em cũng hứng thú hơn trong mỗi lần làm bài tập dạng này. Thông qua kết quả khảo sát sau quá trình dạy tôi thu dược kết quả như sau. Lớp SHS Giỏi Khá TB Y K SL % SL % SL % SL % SL % 8A 29 4 13,8 7 24,2 10 34,5 5 17.2 3 10,3 8B 28 3 10,7 5 17,9 11 39,3 6 21,4 3 10,7 8C 28 2 7,1 6 21,4 15 53,5 5 17,9 2 7,1 8D 28 4 14,2 6 21,4 10 35,8 5 17,9 3 10,7 Mặc dù số lượng học sinh khá giỏi chưa tăng được nhiều nhưng học sinh yếu kếm đã giảm được đáng kể, hơn nữa các em đã hứng thứ hơn với việc sử dụng động từ bất quy tắc. KẾT LUẬN Ở bậc THCS việc nắm vứng đâu là động từ bất quy tắc , đâu là động từ theo quy tắc đã khó thì việc chuyển các động từ bất quy tắc sang quá khứ và áu khứ phân từ lại càng khó khăn hơn đối với học sinh vì vậy trong quá trình học việc học sinh chia sai động từ là điều không thể tránh khỏi. Điều này làm cho các em càng không có hứng thú với việc học nên tôi đã mạnh dạn đưa ra cách để các em có thể dễ ghi nhớ hơn trong quá trình học, làm cho các em tránh bớt được áp lực đối việc học thuộc lòng một cách máy móc mà không đưa lại hiệu quả. hy väng sÏ gãp mét phÇn nhá vµo viÖc gióp gi¸o viªn vµ häc sinh tr­êng chóng t«i nãi riªng, c¸c ®ång nghiÖp vµ häc sinh c¸c tr­êng b¹n nãi chung kh¾c phôc dÇn khã kh¨n, thùc hiÖn viÖc d¹y vµ häc tiÕng Anh ®¹t hiÖu qu¶ tèt h¬n. VÒ phÝa b¶n th©n, t«i xin høa sÏ tiÕp tôc thõa kÕ vµ ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc cña viÖc thùc hiÖn ®Ò tµi, ®ång thêi kh«ng ngõng häc hái rót kinh nghiÖm, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trong gi¶ng d¹y ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi ch­¬ng tr×nh, ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y m«n tiÕng Anh cña Bé Gi¸o Dôc §µo T¹o. Hương Sơn, tháng 4 năm 2013

File đính kèm:

  • docChuyen de tieng Anh Cach ghi nho mot so dong twf bat quy tac.doc