Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 71: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Thanh Am

1/ Trường hợp số bị chia và số chia đều có một chữ số 0 ở tận cùng:

VD1: 320 : 40 = ?

+ Đặt tính

+ Cùng xóa một chữ số 0 ở tận

 cùng của số chia và số bị chia.

+ Thực hiện phép chia 32 : 4 = 8

Khi thực hiện phép chia 320 : 40, ta có thể cùng xoá một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

VD2: 32000 : 400 = ?

Khi thực hiện phép chia 32000:400, ta có thể cùng xoá hai chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xoá một, hai, ba, chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

Lưu ý: Xóa bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số chia thì xóa bấy nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 71: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN:CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0 ( TIẾT 71)TOÁNÔn bài cũ:1. Tính:( 15 x 24 ) : 6 =15 x ( 24 : 6 ) = 15 x 4= 60 TOÁN 320 : 10 = 3200 : 100 = 32000 : 1000 = 2. Tính nhẩm:323232 TOÁN Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 Chia hai số có tận cùng là các chữ số 01/ Trường hợp số bị chia và số chia đều có một chữ số 0 ở tận cùng: VD1: 320 : 40 = ? 320 : 40 = 320 : 40 = 8 320 : 4032 : 4= Khi thực hiện phép chia 320 : 40, ta có thể cùng xoá một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.320408320 : 400 TOÁN320 : (10 x 4) = 320 : 10 : 4 = 32 : 4 = 8+ Đặt tính+ Cùng xóa một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia.+ Thực hiện phép chia 32 : 4 = 82/Trường hợp số chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia nhiều hơn số chia:Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0VD2: 32000 : 400 = ? 32000 : 400 = 32000 : 400 = 8032000 : 400320 : 4= Khi thực hiện phép chia 32000:400, ta có thể cùng xoá hai chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.32000 40080 0 0 032000 : 400 TOÁN32000 : (100 x 4)= 32000 : 100 : 4 = 320 : 4= 80+ Đặt tính+ Cùng xóa hai chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia+ Thực hiện phép chia 320 : 4Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 ta có thể làm thế nào? Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0,ta có thể cùng xoá một, hai, ba,chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường. TOÁNLưu ý: Xóa bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số chia thì xóa bấy nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia.Chia hai số có tận cùng là các chữ số 01.Tính:a) 420 : 604206070 TOÁNLuyện tập:Chia hai số có tận cùng là các chữ số 01.Tính:a) 420 : 6042060704500 : 500450050090b) 85000 : 50092000 : 400850005001357000920004001223000TOÁN Chia hai số có tận cùng là các chữ số 02/ Tìm x a) x x 40 = 25600 TOÁNMuốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào ? TOÁN PHIẾU BÀI TẬP2/ Tìm x a) x x 40 = 25600 x = 25600 : 40x = 640Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0Bài 3: Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi:a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?Tóm tắtXếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa 1 toa xe : 20 tấn hàngtoa xe ? TOÁN Chia hai số có tận cùng các chữ số 0 GiảiNếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thì cần số toa xe là: 180 : 20 = 9 ( toa ) Đáp số: 9 toa xe Tóm tắtXếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa 1 toa xe : 20 tấn hàngtoa xe ? TOÁN TOÁN Chia hai số có tận cùng các chữ số 0 Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0,ta có thể cùng xoá một, hai, ba,chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường. TOÁN320408032000 40080000b)a)Lưu ý: Xóa bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số chia thì xóa bấy nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tiet_71_chia_hai_so_co_tan_cung_la_cac.ppt
Giáo án liên quan