Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 91: Ki-lô-mét vuông - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Thanh Am

 Để đo diện tích lớn như diện tích một thành phố, một khu rừng hay một vùng biển người ta thường dùng đơn vị : ki-lô-mét vuông

Ki-lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1km

1km2 = 1000 000 m2

Ví dụ:

Diện tích thủ đô Hà Nội (theo số liệu năm 2002) là 921km2

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1km2 = . m2 1m2 = . dm2 32m249dm2 = dm2

1000 000m2 = . km2 5km2 = . m2 2 000 000m2= km2

Bài 3: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu li-lô-mét vuông?

Diện tích của khu rừng hình chữ nhật là:

3x2 = 6 (km2)

 Đáp số : 6 km2

 

ppt8 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 91: Ki-lô-mét vuông - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Để đo diện tích lớn như diện tích một thành phố, một khu rừng hay một vùng biển người ta thường dùng đơn vị : ki-lô-mét vuông Ki-lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1km1kmMét ki-l«-mÐt vu«ng Ki-l«-mÐt vu«ng viÕt t¾t lµ:km21km2 = 1000 000 m2Ví dụ:Diện tích thủ đô Hà Nội (theo số liệu năm 2002) là 921km2 Bài 1: Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:Đọc ViếtChín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông Hai nghìn ki-lô-mét vuông 2000km2509km2320 000m2Năm trăm linh chín ki-lô-mét vuôngBa trăm hai mươi nghìn mét vuông921km2Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:1km2 = .... m2 1m2 = ... dm2 32m249dm2 =dm21000 000m2 = ... km2 5km2 =. m2 2 000 000m2=km2Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:1km2 = .... m2 1 000 000 11005 000 000324921000 000m2 = ...km2 1m2 = ... dm2 5km2 =. m2 32m2 49dm2 = dm2 2 000 000m2=km2Bài 3: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu li-lô-mét vuông? Bài giảiDiện tích của khu rừng hình chữ nhật là:3x2 = 6 (km2) Đáp số : 6 km2Bài 4: Trong các số dưới đây, chọn ra số thích hợp chỉ:a) Diện tích phòng học: 81cm2 ; 900dm2 ; 40m2. Diện tích phòng học: 40m2. b) Diện tích nước Việt Nam: 5 000 000m2 ; 324 000dm2 ; 330 991km2 Diện tích nước Việt Nam: 330 991km2.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tiet_91_ki_lo_met_vuong_nam_hoc_2017_20.ppt
Giáo án liên quan