Đề kiểm tra học kì II Toán Lớp 4 - Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học Ái Mộ A

1. Số lớn nhất có bảy chữ số khác nhau là:

A. 9999999 B. 9876543 C. 1234567 D. 1023456

2. Trong số 912345, chữ số 1 có giá trị là:

A. 1 B. 1000 C. 12345 D. 10000

4. Chữ số điền vào dấu * trong số để được số chia hết cho 9 là:

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

D. Tất cả các phân số đã cho

6. của 45m là:

A. 27m B. 18m C. 25m D. 30m

7. Trong hộp có 15 cây bút đỏ và 33 cây bút xanh. Tỉ số của số bút xanh và số bút trong hộp là:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 324 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II Toán Lớp 4 - Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học Ái Mộ A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A Họ và tên: ....... Lớp: 4 .. Thứ. ngày tháng .. năm 2016 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN - LỚP 4 Năm học 2015 - 2016 (Thời gian làm bài: 40 phút) Điểm Nhận xét của giáo viên ................... ................... ................... GV chấm Phần I: * Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng từ câu 1 đến câu 7 (3,5 điểm). 1. Số lớn nhất có bảy chữ số khác nhau là: A. 9999999 B. 9876543 C. 1234567 D. 1023456 2. Trong số 912345, chữ số 1 có giá trị là: A. 1 B. 1000 C. 12345 D. 10000 3. Phân số lớn hơn phân số: A. B. C. D. 4. Chữ số điền vào dấu * trong số để được số chia hết cho 9 là: A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 5. Trong các phân số: ; ; ; ; ; , phân số lớn hơn 1 là: A. ; B. ; C. ; D. Tất cả các phân số đã cho 6. của 45m là: A. 27m B. 18m C. 25m D. 30m 7. Trong hộp có 15 cây bút đỏ và 33 cây bút xanh. Tỉ số của số bút xanh và số bút trong hộp là: A. B. C. D. * Đúng ghi Đ, sai ghi S (1 điểm). 8. Hình bình hành ABCD (hình bên) có: a) AB song song với AD b) AD song song với BC c) Chu vi hình bình hành ABCD là 20cm d) Diện tích hình bình hành ABCD là 24cm2 A 6cm B 3cm 4cm 3cm D H C Phần II: Làm các bài tập sau. Bài 1 (1 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm. a) 106m2 = ................... dm2 b) 5tạ 8kg = ................... kg c) 7dm2 9 cm2 = ...................... cm2 d) 2034kg = ........... tấn ............... kg Bài 2 (2 điểm): Tính. a) + = ..................................................................................................................... b) - = ...................................................................................................................... c) + : = .............................................................................................................. Bài 3 (2 điểm) Hai miếng đất có tổng diện tích là 250m2. Miếng đất thứ nhất có diện tích bằng diện tích miếng đất thứ hai. a) Tính diện tích của mỗi miếng đất. b) Người ta lấy diện tích của miếng đất thứ hai để trồng hoa. Tính diện tích đất trồng hoa. Bài giải ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... Bài 4 (0,5 điểm): Viết phân số sau thành tổng của 3 phân số có tử số là 1 và mẫu số khác nhau. = ................................................................................................................................ .........................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_ii_toan_lop_4_nam_hoc_2015_2016_truong_ti.doc
Giáo án liên quan