Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 93: Hình bình hành - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Thanh Am

Hình bình hành ABCD có:

* AB và DC là hai cạnh đối diện; AD và BC là hai cạnh đối diện

Cạnh AB song song với cạnh DC.

Cạnh AD song song với cạnh BC

* AB = DC và AD = BC

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

 Bài 2: Cho biết trong hình tứ giác ABCD:

AB và DC là hai cạnh đối diện

AD và BC là hai cạnh đối diện

Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau?

3. Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:

 

ppt16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 93: Hình bình hành - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ABCDEGHKMNPQBADCBCDAi. BàI HọC Hình bình hành ABCDHình bình hành ABCD có:* AB và DC là hai cạnh đối diện; AD và BC là hai cạnh đối diện* Cạnh AB song song với cạnh DC. Cạnh AD song song với cạnh BC * AB = DC và AD = BC Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhauHình bình hành1. Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành? Hình 1 Hình 2 Hình 3Hình 4Hình 5 Bài 2: Cho biết trong hình tứ giác ABCD: ABC DAB và DC là hai cạnh đối diệnAD và BC là hai cạnh đối diện MNQHình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau?P3. Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:ABC a)b)3. Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:ABCD a)b)3. Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:ABDC a)b)3. Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:ABDCMPNQnhóm nào thông minh nhấtDùng kéo cắt mỗi hình sau thành hai mảnh và ghép lại để được hình bình hành.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tiet_93_hinh_binh_hanh_nam_hoc_2017_201.ppt
Giáo án liên quan