Đề kiểm tra cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2019-2020 (Có đáp án)

Câu 1: (0,5 điểm) Không khí được coi là trong lành khi nào?

A. Hoàn toàn không có bụi

B. Hoàn toàn không có vi khuẩn

C. Hoàn toàn không có hơi nước

D. Lượng các chất bẩn, chất độc lẫn trong không khí ở dưới mức có hại cho sức khỏe con người và cho các sinh vật khác.

Câu 2: (0,5 điểm) Động vật cần gì để sống và phát triển?

A. Có đủ không khí, không cần thức ăn, nước uống

B. Không cần không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng

C. Cần có đủ không khí, nước uống và ánh sáng

D. Cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng

 Câu 3: (0,5 điểm) Con người sử dụng ánh sáng vào những việc nào sau đây?

 A. Sản xuất B. Học tập C. Giải trí D. Tất cả các việc trên

Câu 4: (0,5 điểm) Những trường hợp nào sau đây không là nguyên nhân làm ô nhiễm không khí?

A. Xả phân nước thải bừa bãi

B. Sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu

 C. Khai thác sử dụng năng lượng mặt trời, gió thay cho dùng than, củi

 D. Khói từ nhà máy

 

doc4 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 07/07/2023 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2019-2020 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường: Họ và tên:.................................................. KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Lớp :.. MÔN KHOA HỌC - Lớp 4 Ngày kiểm tra: /./.. Năm học 2019 - 2020 (Thời gian làm bài: 40 phút) Điểm Nhận xét của giáo viên Câu 1: (0,5 điểm) Không khí được coi là trong lành khi nào? A. Hoàn toàn không có bụi B. Hoàn toàn không có vi khuẩn C. Hoàn toàn không có hơi nước D. Lượng các chất bẩn, chất độc lẫn trong không khí ở dưới mức có hại cho sức khỏe con người và cho các sinh vật khác. Câu 2: (0,5 điểm) Động vật cần gì để sống và phát triển? A. Có đủ không khí, không cần thức ăn, nước uống B. Không cần không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng C. Cần có đủ không khí, nước uống và ánh sáng D. Cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng Câu 3: (0,5 điểm) Con người sử dụng ánh sáng vào những việc nào sau đây? A. Sản xuất B. Học tập C. Giải trí D. Tất cả các việc trên Câu 4: (0,5 điểm) Những trường hợp nào sau đây không là nguyên nhân làm ô nhiễm không khí? Xả phân nước thải bừa bãi Sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu C. Khai thác sử dụng năng lượng mặt trời, gió thay cho dùng than, củi D. Khói từ nhà máy Câu 5: (1 điểm) Điều gì xảy ra với cây nếu như không hề có ánh sáng? A. Cây vẫn sống nhưng rụng hết lá B. Cây vẫn sống nhưng còi cọc chậm phát triển C. Cây không thể sống được D. Cây sẽ quen dần với cuộc sống không có ánh sáng Câu 6: (1 điểm) Tại sao người ta phải sục khí vào trong nước ở bể cá? A. Để cung cấp khí các-bô-níc cho cá B. Để cung cấp khí ni-tơ cho cá C. Để cung cấp khí ô-xi cho cá D. Để cung cấp hơi nước cho cá Câu 7: (0,5 điểm) Trong quá trình trao đổi chất giữa động vật và môi trường, động vật lấy những gì từ môi trường? A. Khí ô-xi, các chất khoáng và nước B. Khí ô-xi, các chất hữu cơ có trong thức ăn (từ thực vật hoặc động vật khác) và nước. C. Khí các-bô-níc, các chất hữu cơ có trong thức ăn và nước D. Khí các-bô-níc, các chất khoáng và nước Câu 8: (0,5 điểm) Ý kiến nào sau đây nói không đúng về thực vật? A. Thực vật lấy khí các-bô-níc và thải khí ô-xy B. Hô hấp ở thực vật chỉ sảy ra ban ngày C. Thực vật cần ô - xy trong quá trình quang hợp D. Trong quá trình quang hợp thực vật chỉ hấp thụ chất khoáng Câu 9: (1,5 điểm) Viết chữ Đ vào trước ý đúng, và chữ S vào trước những ý sai: A. Con người có thể dùng ánh sáng nhân tạo (đèn điện) để thay thế hoàn toàn ánh sáng tự nhiên (Ánh sáng mặt trời) B. Ánh sáng giúp con người nhìn thấy mọi vật, phân biệt được màu sắc, kẻ thù, các loại thức ăn, nước uống,... C. Sự sống vần tồn tại và phát triển tốt khi không có ánh sáng mặt trời D. Ánh sáng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vi – ta – min D, giúp răng và xương chắc khỏe và sưởi ấm cho cơ thể E. Ánh sáng mặt trời không có hại gì đến cơ thể người Câu 10: (2 điểm) Hoàn thành sơ đồ sự trao đổi chất của thực vật? Hấp thụ ............................................................ Thải ra .... THỰC VẬT . ... Câu 11: (1,5 điểm) Điền các từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp - Nuôi một con vật trong điều kiện có đầy đủ nước, ánh sáng, không khí con vật này sẽ ........................................vì .................................................................................................. - Nuôi một con vật trong điều kiện có đầy đủ nước, không khí, thức ăn con vật này sẽ ................ vì ................................................................................................ - Nuôi một con vật trong điều kiện có đầy đủ nước, không khí, thức ăn, ánh sáng con vật này sẽ ............... vì .................................................................. HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN KHOA HỌC LỚP 4 Năm học 2019 – 2020 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án D D D C C C B B Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 Câu 9: (1,5 điểm) S – Đ – S – Đ – S Nếu sai một trường hợp trừ 0,25 điểm; sai 2 trường hợp trừ 0,75 điểm; sai 3 trường hợp trừ 1 điểm Câu 10: (2 điểm) Nếú thiếu hoặc sai ý Dưới ánh sáng mặt trời trừ 0,5 điểm; thiếu hoặc sai mỗi ý vào chỗ chấm còn lại trừ 0,25 điểm Hấp thụ Dưới ánh sáng mặt trời Thải ra THỰC VẬT Các – bô - níc Khí ô - xi Hơi nước Nước Chất khoáng Các chất khoáng khác Câu 11: (1,5 điểm) Nếu thiếu hoặc sai mỗi ý vào chỗ chấm trừ 0,25 điểm Nuôi một con vật trong điều kiện có đầy đủ nước, ánh sáng, không khí con vật này sẽ chết vì thiếu thức ăn Nuôi một con vật trong điều kiện có đầy đủ nước, không khí, thức ăn con vật này sẽ yếu ớt vì thiếu ánh sáng Nuôi một con vật trong điều kiện có đầy đủ nước, không khí, thức ăn, ánh sáng con vật này sẽ sống bình thường vì có đủ các điều kiện sống TRƯỜNG TIỂU HỌC.. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Môn: Khoa học lớp 4 Năm học 2019 - 2020 Mạch nội dung kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Nhận biết Mức 2 Thông hiểu Mức 3 Vận dụng Mức 4 Vận dụng cao 1. Không khí bị ô nhiễm TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Số câu 1 1 1 Số điểm 0,5 0,5 1 2. Ánh sáng cần cho sự sống Số câu 1 1 2 Số điểm 0,5 0,5 2 3. Trao đổi chất ở thực vật Số câu 1 1 Số điểm 0,5 2 4. Động vật cần gì để sống Số câu 1 1 Số điểm 0,5 0,5 Tổng Số câu 2 3 2 1 1 Số điểm 1,5 3,5 2 2 1

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_khoa_hoc_lop_4_nam_hoc_2019_2.doc
Giáo án liên quan