Giáo án Kỹ thuật Lớp 4 - Tuần 22, Tiết 2, Bài: Chăm sóc rau, hoa - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học nắm được một số công việc chính trong chăm sóc rau, hoa: tưới nước, làm cỏ, vun xới.

2. Kỹ năng:

- HS nêu được các bước cơ bản để chăm sóc rau, hoa.

- Áp dụng kĩ thuật chăm sóc rau hoa vào cuộc sống hàng ngày.

3. Thái độ

- Có ý thức chăm sóc rau hoa.

II. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: - Chậu cây hoa, dầm xới, bình tưới, rổ đựng cỏ.

- Học sinh: SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx2 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kỹ thuật Lớp 4 - Tuần 22, Tiết 2, Bài: Chăm sóc rau, hoa - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Kỹ thuật Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 22 Tiết : CHĂM SÓC RAU, HOA (TIẾT 2) Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học nắm được một số công việc chính trong chăm sóc rau, hoa: tưới nước, làm cỏ, vun xới. 2. Kỹ năng: HS nêu được các bước cơ bản để chăm sóc rau, hoa. Áp dụng kĩ thuật chăm sóc rau hoa vào cuộc sống hàng ngày. 3. Thái độ Có ý thức chăm sóc rau hoa. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: - Chậu cây hoa, dầm xới, bình tưới, rổ đựng cỏ. Học sinh: SGK. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4’ 1. Bài cũ: - Nêu các công việc chăm sóc cây rau, hoa. - Chăm sóc cây rau, hoa thường xuyên có tác dụng gì ? - Giáo viên nhận xét, đánh giá. - Học sinh 1 trả lời. - Học sinh 2 trả lời. - Lắng nghe. 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: - Nêu mục đích bài học. Ghi bảng. - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 20’ Thực hành chăm sóc rau, hoa. - GV tổ chức cho học sinh làm 1 số công việc chăm sóc cây: + Nhắc lại tên các công việc chăm sóc, mục đích và cách tiến hành. + Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ + Phân công nhiệm vụ thực thành. + Giáo viên quan sát, uốn nắn những sai sót và nhắc đảm bảo an toàn lao động. - Học sinh thực hành trên chậu cây hoa, bầu cây + Một vài học sinh nhắc lại. + Xem lại dụng cụ. + Học sinh bắt đầu làm. + Lắng nghe, làm theo. 10’ Đánh giá kết quả học tập - Nêu tiêu chuẩn đánh giá. + Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ. + Thực hiện đúng thao tác kỹ thuật. + Giữ an toàn lao động, hoàn thành đúng thời gian. + GV nhận xét, đánh giá học sinh. - Học sinh tự đánh giá công việc thực hành của mình. 3’ 3. Tổng kết - Dặn dò: - Nhận xét tiết học. + Khen. + Động viên. Bài sau: Bón phân cho rau hoa. - HSLN

File đính kèm:

  • docxgiao_an_ky_thuat_lop_4_tuan_22_tiet_2_bai_cham_soc_rau_hoa_n.docx
Giáo án liên quan