Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 1: Luyện tập trang 7 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

35 + 3 x n với n = 7

168 – m x 5 với m = 9

237 – (66 + x) với x = 34

37 x (18 : y) với y = 9

Bài 4: Một hình vuông có độ dài cạnh là a

Gọi chu vi hình vuông là P, ta có:

P = a x 4

Hãy tính chu vi hình vuông với

a = 3 cm; a = 5 dm; a = 8m

Với a = 3 cm, chu vi hình vuông là: 3 x 4 = 12 (cm)

Với a = 5 dm, chu vi hình vuông là: 5 x 4 = 20 (dm)

Với a = 8 m, chu vi hình vuông là 8 x 4 = 32 (m)

 

pptx7 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 435 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 1: Luyện tập trang 7 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn Toán 4PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BLUYỆN TẬP (Trang 7)Bài 1: Tính giá trị của biểu thức theo mẫu:a6 x a56 x 5 = 30710b18 : b236aa + 565026100b97 - b183790Bài 1: Tính giá trị của biểu thức theo mẫu:a6 x a56 x 5 = 3077 x 5 = 351010 x 5 = 50b18 : b218 : 2 = 9318 : 3 = 6618 : 6 = 3aa + 565050 + 56 = 1062626 + 56 = 82100100 + 56 = 156b97 - b1897 – 18 = 793797 – 37 = 609097 – 90 = 7Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:35 + 3 x n với n = 7168 – m x 5 với m = 9237 – (66 + x) với x = 3437 x (18 : y) với y = 9Nếu n = 7 thì 35 + 3 x n = 35 + 3 x 7 = 35 + 21 = 56 Nếu m = 9 thì 168 – m x 5 = 168 – 9 x 5 = 168 – 45 = 123Nếu x = 34 thì 237 – (66 + x) = 237 – (66 + 34) = 237 – 100 = 137Nếu y = 9 thì 37 x (18:y) = 37 x (18 : 9) = 37 x 2 = 74Bài 3: Viết vào ô trống (Theo mẫu)cBiểu thứcGiá trị của biểu thức58 x c4077 + 3 x c6(92 – c) + 81066 x c + 32cBiểu thứcGiá trị của biểu thức58 x c4077 + 3 x c286(92 – c) + 81167066 x c + 3232Bài 4: Một hình vuông có độ dài cạnh là aGọi chu vi hình vuông là P, ta có: P = a x 4Hãy tính chu vi hình vuông vớia = 3 cm; a = 5 dm; a = 8maVới a = 3 cm, chu vi hình vuông là: 3 x 4 = 12 (cm)Với a = 5 dm, chu vi hình vuông là: 5 x 4 = 20 (dm)Với a = 8 m, chu vi hình vuông là 8 x 4 = 32 (m)CHÀO CÁC EM!

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tuan_1_luyen_tap_trang_7_nam_hoc_2020_2.pptx