Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 10: Nhân với số có một chữ số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

a. 241324 2 = ?

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái :

+ 2 nhân 4 bằng 8 , viết 8.

+ 2 nhân 2 bằng 4 , viết 4.

+ 2 nhân 3 bằng 6 , viết 6.

+ 2 nhân 1 bằng 2 , viết 2.

+ 2 nhân 4 bằng 8 , viết 8.

+ 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.

Bài 3: Tính

 a) 321475 + 423507 2 843275 – 123568 5

Bài 4 Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

8 xã vùng thấp, mỗi xã : 850 quyển truyện

 9 xã vùng cao, mỗi xã : 980 quyển truyện

 Huyện đó : quyển truyện?

 

ppt10 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 10: Nhân với số có một chữ số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tính bằng cách thuận tiện nhất:6257 + 989 + 743 = (6257 + 743) + 989= 7 000 + 989= 7989Kiểm tra bài cũ:a. 241324 2 = ? 241324 241324 x 2 = . 482 648Ví dụ 1: Nhân với số có một chữ số 2846284(Không nhớ)Nhân theo thứ tự từ phải sang trái :+ 2 nhân 4 bằng 8 , viết 8.+ 2 nhân 2 bằng 4 , viết 4.+ 2 nhân 3 bằng 6 , viết 6.+ 2 nhân 1 bằng 2 , viết 2.+ 2 nhân 4 bằng 8 , viết 8.+ 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.136204 x 4 = . 544816Ví dụ 2: Nhân với số có một chữ số(Có nhớ)Nhân theo thứ tự từ phải sang trái :+ 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1.+ 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1.+ 4 nhân 2 bằng 8, viết 8.+ 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.+ 4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1.+ 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.Lưu ý: Trong phép nhân có nhớ cần thêm số nhớ vào kết quả lần nhân liền sau.b) 136204 4 = ?681445Luyện tập:Bài 1: Đặt tính rồi tínha) b)c)d)Luyện tập:Bài 3: Tính a) 321475 + 423507 2 843275 – 123568 5 = 321475 + 847014= 843275 – 617840= 1168489= 225435Luyện tập: Bài 4 Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?Tóm tắt 8 xã vùng thấp, mỗi xã : 850 quyển truyện 9 xã vùng cao, mỗi xã : 980 quyển truyện Huyện đó : quyển truyện? Bài 4: Bài giải: Số quyển truyện 8 xã vùng thấp được cấp là: 850 x 8 = 6800 (quyển truyện ) Số quyển truyện 9 xã vùng cao được cấp là: 980 x 9 = 8820 (quyển truyện ) Số quyển truyện cả huyện được cấp là: 6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện ) Đáp số: 15620 quyển truyện Cách khác: Huyện đó được cấp số quyển truyện là: 850 x 8 + 980 x 9 = 15620 (quyển truyện ) Đáp số : 15620 quyển truyệnTrò chơi: Ai nhanh? Ai đúng?Luật chơi: -Có 3 đội chơi, mỗi đội 4 bạn. -Thời gian chơi 1 phút. -> Đội thắng cuộc là đội điền được phép tính đúng nhanh hơn.Viết giá trị của biểu thức vào ô trốngm23452016 x mKết quả@ m23452016 x m4 0326 0488 06410 080Tiết họckết thúc!Xin chào các thầy cô giáo và các em học sinh!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_10_nhan_voi_so_co_mot_chu_so_nam_h.ppt
Giáo án liên quan