Giáo án Địa lí 4 - Trường Tiểu học Đông Anh

Bài 1: DÃY HOÀNG LIÊN SƠN

I – MỤC TIÊU

- Chỉ vị trí của dãy núi HLS trên lược đồ và bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam

- Trình bày một só đặc điểm của dãy núi HLS (vị trí, địa hình, khí hậu)

- Mô tả ®nh núi Phan-xi-păng

- Dựa vào lược đồ (bản đồ), tranh, ảnh, bảng số liệu để tìm ra kiến thức.

- Tự hào về cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước VN.

II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bản đồ địa lý tự nhiên VN

- Tranh, ảnh về dãy núi HLS và đỉnh núi Phan-xi-păng.

 

doc36 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1220 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Địa lí 4 - Trường Tiểu học Đông Anh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIÊN NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CON NGƯỜI Ở MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU Bài 1: DÃY HOÀNG LIÊN SƠN I – MỤC TIÊU - Chỉ vị trí của dãy núi HLS trên lược đồ và bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Trình bày một só đặc điểm của dãy núi HLS (vị trí, địa hình, khí hậu) - Mô tả ®nh núi Phan-xi-păng - Dựa vào lược đồ (bản đồ), tranh, ảnh, bảng số liệu để tìm ra kiến thức. - Tự hào về cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước VN. II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ địa lý tự nhiên VN - Tranh, ảnh về dãy núi HLS và đỉnh núi Phan-xi-păng. III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1/ On định 2/ Bài cũ: hướng dẫn học sinh việc chuẩn bị để học tt môn ĐL 3/ Bài mới 1 . HLS – dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam * Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân hoặc từng cặp . MT : HS nắm được vị trí, đặc điểm của dãy núi HLS - GV chỉ vị trí của dãy núi HLS trên bản đồ ĐL tự nhiên VN treo tường và yêu cầu HS dựa vào ký hiệu tìm vị trí của dãy núi HLS ở H1 – SGK - HS dựa vào lược đồ H1 và mục 1 – SGK trả lời các câu hỏi – SGV/59 - HS chỉ vị trí dãy núi HLS và mô tả dãy núi HLS trên bản đồ tự nhiên VN * Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm . MT : HS nắm được đặc điểm đỉnh núi Phan – xi – păng - GV giao việc ( câu hỏi – SGV/59 ) 2. Khí hậu lạnh quanh năm * Hoạt động 3 : làm việc cả lớp . MT : HS nắm được đặc điểm khí hậu ở dãy HLS và nơi nghỉ mát Sa Pa - Khí hậu ở những nơi cao của HLS như thế nào? - chỉ vị trí của Sa Pa trên bản đồ địa lý tự nhiên VN? - Các câu hỏi ở mục 2 – SGK? -> HS đọc bài học SGK / Củng cố, dăn dò: - Trình bày những đặc điểm tiêu biểu về vị trí, địa hình và khí hậu của dãy HLS ? - Bài sau : Một số dân tộc ở HLS - Nhận xét chung giờ học ®Þa lý MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN MỤC TIÊU: Hc xong bµi nµy HS bit: Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu về dân cư,về sinh hoạt, lễ hội của một số dân tộc ở Hoµng Liªn S¬n. Dựa vào tranh, ảnh,bảng số liệu để tìm ra kiến thức. Xác lập mối quan hệ địa lí giữa thiên nhiên và sinh hoạt của con người ở HLS. Tôn trọng truyền thống văn hoá của các dân tộc ở Hoµng Liªn S¬n. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bản đồ địa lí tự nhiên VN. Tranh ảnh về nhà sàn, trang phục, lễ hội , sinh ho¹t của một số dân tộc ở HLS. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Bài cũ : HS tr¶ li c©u hi: ? Nªu ®Ỉc ®iĨm cđa d·y nĩi Hoµng Liªn S¬n? ? Nh÷ng n¬i cao cđa Hoµng Liªn S¬n khÝ hu nh­ th nµo? Bài mới : GV giíi thiƯu bµi: ­ HLS – nơi cư trú của một số dân tộc ít người Hoạt động 1: Làm việc cá nhân Mơc tiªu: HS biết được một số dân tộc ít người ở Hoµng Liªn S¬n và một số đặc điểm tiêu biểu về dân cư và địa bàn cư trú của họ. C¸ch tin hµnh: HS dựa vào vốn hiểu biết của mình và mục 1 – SGK, trả lời các câu hỏi : ? D©n c­ Hoµng Liªn S¬n nh­ th nµo? ? KĨ tªn mt s d©n tc Hoµng Liªn S¬n? ? Ng­i d©n nh÷ng n¬i nĩi cao th­ng ®i l¹i b»ng ph­¬ng tiƯn g×? V× sao? HS tr¶ li - GV cht KT c¬ b¶n (theo ND - SGK) ­ Bản làng với nhà sàn Hoạt động 2 : Thảo luân nhóm (nhm cỈp ®«i) ª Mơc tiªu: HS nắm được một số đặc điểm tiêu biểu về bản làng với nhà sàn của một số dân tộc ở Hoµng Liªn S¬n. ª C¸ch tin hµnh: Dựa vào mục 2 – SGK, tranh, ảnh về bản làng, nhà sàn và vốn hiểu biết để trả lời các câu hỏi: B¶n lµng th­ng n»m ®©u? B¶n c nhiỊu nhµ hay Ýt nhµ? V× sao mt s d©n tc Hoµng Liªn S¬n th­ng sng nhµ sµn? HiƯn nay nhµ cđa mt s d©n tc c g× kh¸c tr­íc? §¹i diƯn mt s cỈp tr×nh bµy kt qu¶ tr­íc líp - HS kh¸c nhn xÐt bỉ sung GV cht kin thc - GV ni thªm vỊ nhµ vµ cuc sng miỊn nĩi HLS hiƯn nay. ­ Chợ phiên, lễ hội, trang phục Hoạt động 3: thảo luận nhóm (nhm 6) ª Mơc tiªu: Học sinh nắm được những đặc điểm tiêu biểu về sinh hoạt, trang phục, lễ hội của một số dân tộc ở Hoµng Liªn S¬n. ª C¸ch tin hµnh: HS dựa vào mục 3, các hình – SGK và tranh ảnh về chợ phiên, lễ hội, trang phục để trả lời các câu hỏi : Nªu nh÷ng H§ trong chỵ phiªn? KĨ tªn c¸c hµng ha b¸n chỵ? T¹i sao chỵ l¹i b¸n nhiỊu hµng ha nµy? KĨ tªn mt s lƠ hi cđa c¸c d©n tc HLS? LƠ hi th­ng tỉ chc vµo ma nµo? Trong lƠ hi c nh÷ng H§ g×? Em c nhn xÐt g× vỊ trang phơc cđa c¸c d©n tc miỊn nĩi Hoang Liªn S¬n? §¹i diƯn mt s nhm tr×nh bµy kt qu¶ - líp nhn xÐt, bỉ sung. Þ Bài học : ( SGK - trang 7) - 3 HS ®c l¹i. Củng cố dặn dò: Trình bày những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, sinh hoạt, trang phục, lễ hội… của một số dân tộc vùng núi Hoµng Liªn S¬n? DỈn HS vỊ «n l¹i bµi vµ chun bÞ bµi: “Hoạt động SX của người dân ở HLS”. ®Þa lý Bài 3: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở HOÀNG LIÊN SƠN I – MỤC TIÊU : HS biết : Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của người dân ở HLS - Dựa vào tranh, ảnh để tìm ra kiến thức. - Dựa vào hình vẽ nêu dược qiuy trình SX phân lân. - Xác lập được môi quan hệ địa lý giữa thiên nhiên và hoạt động SX của con người. II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ địa lý tự nhiên VN. - Tranh, ảnh một số mặt hàng thủ công, khai thác khoáng sản,… (nếu có) III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1 / On định 2 / Bài cũ : Một số dân tộc ở HLS - Hai HS trả lời 2 câu hỏi – SHS/76 - Đọc thuộc bài học - NXBC 3 / Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN * Giới thiệu bài 1. Trồng trọt trên đất dốc * Hoạt động 1: làm việc cả lớp . MT : HS nắm được những đặc điểm tiêu biểu của ruộng bậc thang - GV yêu cầu HS dựa vào kênh chữ ở mục 1 và quan sát hình 1 để trả lời các câu hỏi mục 1 – SGV/63 2. Nghề thủ công truyền thống * Hoạt động 2 : làm việc theo nhóm . MT : HS biết được các sản phẩm thủ công nổi tiếng của một số dân tộc ở vùng núi HLS - GV giao việc : HS dựa vào tranh, ảnh, vốn hiểu biết để thảo luận trong nhóm theo các câu hỏi mục 2 – SGV/63 3. Khai thác khoáng sản * Hoạt động 3 : . MT : HS nêu được quy trình sản xuất phân lân và xác lập được mối quan hệ địa lý giữa thiên nhiên và hoạt động SX của con người - HS quan sát hình 3 và đọc mục 3 trong SGK, trả lời các câu hỏi – SGV/64 -> HS đọc bài học SGK/79 4 / Củng cố dặn dò - Người dân ở HLS làm những nghề gì ? Nghề nào là nghề chính - Bài sau : Trung du Bắc Bộ. - NX chung giờ học ®Þa lý TRUNG DU BẮC BỘ I – MỤC TIÊU :Học xong bài này, HS biết : Mô tả được vùng trung du Bắc Bộ. Xác lập được mối quan hệ địa lí giữa thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở trung du Bắc Bộ. Nêu được quy trình chế biến chè. Dựa vào tranh,ảnh, bảng số liệu để tìm kiến thức. Có ý thức bảo vệ rừng và trồng cây. II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bản đồ hành chính Việt Nam. Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. Tranh, ảnh vùng trung du Bắc Bộ (nếu có). III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: a. Bài cũ :? Nªu tªn mt s d©n tc miỊn nĩi Hoµng Liªn S¬n? ? V× sao ng­i d©n miỊn nĩi th­ng lµm nhµ sµn ®Ĩ ? b. Bài mới :GV giíi thiƯu bµi. 1. Vùng đồi với đỉnh tròn,sườn thoải Ø Hoạt động 1: Làm việc cá nhân ª Mơc tiªu: HS mô tả được vùng trung du Bắc Bộ ª C¸ch tin hµnh: - GV y/c HS đọc mục 1 – SHS trả lời các câu hỏi : ? Vùng trung du là vùng núi, vùng đồi hay đồng bằng ? ? Các đồi ở đây nh­ th nµo ? ? Mô tả sơ lược vùng trung du ? ? Nêu những nét riêng biệt của vùng trung du Bắc Bộ ? - Chỉ trên bản đồ hành chính VN các tỉnh thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang – những tỉnh có vùng đồi trung du. 2. Chè và cây ăn quả ở trung du ØHoạt Động 2 : Làm việc theo nhóm(theo bµn) ª Mơc tiªu: HS biết được các loại cây trồng ở trung du B.Bộ và qui trình chế biến chè. ª C¸ch tin hµnh: - GV giao việc : HS thảo luận trong nhóm theo các câu hỏi: ? Trung du B¾c B thÝch hỵp cho viƯc trng lo¹i c©y g×? ? Lo¹i c©y g× ®­ỵc trng nhiỊu Th¸i Nguyªn vµ B¾c Giang? -HS x¸c ®Þnh 2 ®Þa ph­¬ng nµy trªn b¶n ®. ? Em ®­ỵc bit g× vỊ chÌ Th¸i Nguyªn? ChÌ ®­ỵc trng nhiỊu ®Ĩ lµm g×? ? Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, trung du B¾c B xut hiƯn trang tr¹i trng lo¹i c©y g×? -HS quan s¸t H3 vµ nªu quy tr×nh ch bin chÌ - 2, 3 HS nªu, líp nhn xÐt. - GV kt lun(theo ND - SGK) 3. Hoạt động trồng rừng và trồng cây công nghiệp Ø Hoạt động 3 : làm việc cả lớp. ª Mơc tiªu: HS có ý thức bảo vệ rừng và tham gia trồng cây. ª C¸ch tin hµnh: -GV cho HS quan s¸t tranh, ảnh đồi trọc, tr¶ li c©u hi: ? Vì sao ở vùng trung du Bắc Bộ lại có những nơi đất trống, đồi trọc ? ? Để khắc phục tình trạng này, người dân nơi đây đã trồng những loại cây gì ? - GV liên hệ với thực tế để gd cho HS ý thức bảo vệ rừng và tham gia trồng cây. -> Bài học – SGK trang 81- 3 HS ®c l¹i. Ø Củng cố, dặn dò : ? Những đặc điểm tiêu biểu của vùng trung du Bắc Bộ ? - DỈn HS vỊ hc bµi cị vµ chun bÞ bµi sau : “Tây Nguyên”. - GV nhn xÐt chung giờ học. ®Þa lý Bài 5: TÂY NGUYÊN I – MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS biết : Vị trí các cao nguyên ở Tây Nguyên trên bản đồ Địa lí tự nhiên ViƯt Nam. Trình bày được một số đặc điểm của Tây Nguyên (vị trí địa hình khí hậu). Dựa vào lược đồ (bản đồ), bảng số liệu, tranh,ảnh để tìm kiến thức. II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam. Tranh, ảnh và tư liệu về các cao nguyên ở Tây Nguyên (nếu có). III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU a.Bài cũ : ?Trung du B¾c B thÝch hỵp cho viƯc trng c©y g×? ? Nªu t¸c dơng cđa viƯc trng rng vng trung du B¾c B ? b.Bài mới : GV giíi thiƯu bµi Tây Nguyên – xứ sở của cao nguyên nhiều tầng Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp ª Mơc tiªu : HS chỉ được trên BĐ vị trí các cao nguyên ở Tây Nguyên theo hướng từ Bắc xuống Nam và biết xếp các cao nguyên đó theo thứ tự từ thấp đến cao. ªC¸ch tin hµnh: GVchỉ vị trí khu vựcTN trên BĐ và giới thiệu vài nét về TN. GV y/ c H/S chỉ vị trí của của các cao nguyên trên lược đồ H1 –SGK và đọc các cao nguyên đó theo thứ tự từ Bắc xuống Nam. GV y/c HS dựa vào bảng số liệu ở mục 1 – SGK, xếp các cao nguyên theo thứ tự từ thấp đến cao. Hoạt động 2 : Làm việc theo nhóm(nhm 6) ª Mơc tiªu : HS trình bày được một số đặc điểm tiêu biểu của các cao nguyên ở TN. ª C¸ch tin hµnh: - GV chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm một số tranh, ảnh và tư liệu về một cao nguyên như SGV. HS th¶o lun vỊ: Tr×nh bµy mt s ®Ỉc ®iĨm tiªu biĨu cđa cao nguyªn §¹i diƯn c¸c nhm tr×nh bµy kt qu¶ - líp nhn xÐt, bỉ sung GV cht l¹i ý kin cđa c¸c nhm( theo ND SGK) Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt : mùa mưa và mùa khô Ho¹t ®ng3 : Làm việc cá nhân. ª Mơc tiªu : HS nắm được đặc điểm khí hậu ở TN có hai mùa rõ rệt. ª C¸ch tin hµnh: - HS da vµo mơc 2 vµ b¶ng s liƯu mơc2(SGK), tr¶ li : Ở Buôn Ma Thuột mùa mưa vào những tháng nào ? Mùa khô vào những tháng nào ? Khí hậu ở TN có mấy mùa ? là những mùa nào ? Mô tả cảnh mùa mưa và mùa khô ở TN ? Þ Bài học : (SGK/ 83) -3 HS nh¾c l¹i. Củng cố, dặn dò : ? Trình bày những đặc điĨm tiêu biểu về vị trí, địa hình và khí hậu của TN ? DỈn HS «n l¹i bµi vµ chun bÞ bài sau : “Một số dân tộc ở T©y Nguyªn”. GV nhn xÐt chung giờ học. ®Þa lý Bài 6: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở T¢Y NGUYÊN I – MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS biết : Một số dân tộc ở Tây Nguyên. Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, buôn làng, sinh hoạt, trang phục, lễ hội của một số dân tộc ở Tây Nguyên. Dựa vào lược đồ (bản đồ), tranh, ảnh để tìm kiếm kiến thức. Yêu quý các dân tộc ở Tây nguyên và có ý thức tôn trọng truyền thống văn hoá của các dân tộc. II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh, ảnh về nhà ở, buôn làng, trang phục, lễ hội, các loại nhạc cụ dân tộc của Tây Nguyên (nếu có). III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU a.Bài cũ : ? T©y Nguyªn c nh÷ng cao nguyªn nµo? ? KhÝ hu T©y Nguyªn nh­ th nµo? b.Bài mới :GV giíi thiƯu bµi. 1.Tây Nguyên – nơi có nhiều dân tộc chung sống HĐ 1 : Làm việc cá nhân. ª Mơc tiªu : HS kể tên được các dân tộc ở TN và nắm được những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, bản làng, sinh hoạt của một số dân tộc ở TN. ªC¸ch tin hµnh: - GV y/c HS đọc mục 1 – SGK trả lời các câu hỏi : KĨ tªn mt s d©n tc T©y Nguyªn? D©n tc nµo sng l©u ®i T©y Nguyªn? Mçi d©n tc T©y Nguyªn c ®Ỉc ®iĨm g× riªng biƯt? (ting ni, tp qu¸n, sinh ho¹t) Nhµ n­íc vµ nh©n d©n lµm g× ®Ĩ T©y Nguyªn ngµy cµng t­¬i ®Đp? Þ Kt lun: (theo ND SGK) Nhà rông ở Tây Nguyên HĐ 2 : Làm việc theo nhóm(nhm cỈp ®«i) ª Mơc tiªu : HS biết mçi bu«n lµng T©y Nguyªn ®Ịu c nhµ r«ng. ª C¸ch tin hµnh: - Các nhóm dựa vào mục 2 – SGK và tranh, ảnh về nhà ở, buôn làn nhà rông của các dân tộc ở TN để thảo luận các câu hỏi : Mçi bu«n T©y Nguyªn th­ng c ng«i nhµ g× ®Ỉc biƯt? Nhµ r«ng th­ng dng ®Ĩ lµm g×? S to, ®Đp cđa nhµ r«ng thĨ hiƯn cho bit ®iỊu g×? §¹i diƯn mt s nhm tr¶ li c©u hi - líp nhn xÐt, bỉ sung GV kt lun vỊ tp qu¸n sinh ho¹t cđa c¸c d©n tc n­íc Trang phục, lễ hội HĐ 3 : Làm việc theo nhóm(theo bµn) ª Mơc tiªu : HS trình bày được một số đặc điểm tiêu biểu về trang phục, lễ hội của một số dân tộc ở TN ª C¸ch tin hµnh: Các nhóm dựa vào mục 3 – SGK và các hình 1, 2, 3, 5, 6 để thảo luận các câu các câu hỏi : Ng­i d©n T©y Nguyªn th­ng mỈc trang phơc nh­ th nµo? LƠ hi T©y Nguyªn th­ng ®­ỵc tỉ chc khi nµo? KĨ tªn mt s lƠ hi ®Ỉc s¾c T©y Nguyªn?H th­ng lµm nh÷ng g× trong lƠ hi? T©y Nguyªn th­ng sư dơng c¸c lo¹i nh¹c cơ ®c ®¸o nµo? Þ Bài học:( SGK/86)- 3 HS nh¾c l¹i. Củng cố dặn dò: ? Trình bày tóm tắt những đặc điểm tiêu biểu về đân cư, buôn làng và sinh hoạt của người dân ở TN? VỊ «n l¹i bµi hc vµ chun bÞ bµi sau : “Hoạt động SX của người dân ở TN”. GV nhận xét chung giờ học. ®Þa lý Bài 7: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN I – MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS biết : Trình bày một số đặc điểm tiêu biểu về hoạt động SX của người dân ở TN : trồng cây công nghiệp nâu năm và chăn nuôi gia súc lớn. Dựa vào lược đồ (bản đồ), bảng số liệu, tranh, ảnh để tìm kiến thức. Xác lập mối quan hệ địa lý giữa các thành phần tự nhiên với nhau và giữa thiên nhiên với hoạt động sản xuất của con người. II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng đồ địa lý tự nhiên VN Tranh, ảnh về vùng trồng cây cà phê, một số sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: a.Bài cũ : ? KĨ tªn mt s d©n tc sng l©u ®i T©y Nguyªn? ? Nªu mt s nÐt sinh ho¹t cđa ng­i d©n T©y Nguyªn? b.Bài mới:GV giíi thiƯu bµi 1. Trồng cây công nghiệp trên đất ba dan ØHoạt động 1 : Làm viẹc theo nhóm(theo bµn) ª Mơc tiªu: HS hiểu được vì sao ở TN lại thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp và kể được tên những cây trồng chính ở đó. ªC¸ch tin hµnh: - HS dựa vào kênh chữ và kênh hình ở mục 1 thảo luận trong nhóm theo các câu hỏi : + Kể tên những cây trồng chính ở TN? Chúng thuộc loại cây gì? + Cây công nghiệp lâu năm nào được trồng nhiều nhất ở đây? + Tại sao ở TN lại thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp? - §¹i diƯn c¸c nhm tr×nh bµy kt qu¶ - GV sưa ch÷a giĩp HS hoµn thiƯn ND . ØHoạt động 2 : Làm việc cả lớp ª Mơc tiªu : Học sinh chỉ được vị trí của Buôn Ma Thuột trên bản đồ và có biểu tượng về vùng chuyên trồng cà phê. ª C¸ch tin hµnh: - HS quan sát tranh, ảnh nhận xét vùng trồng cà phê ở Buôn Ma Thuột? Chỉ vị trí Buôn Ma Thuột trên bản đồ? Các em biết gì vè cà phê BMT? Hiện nay, khó khăn lớn nhất trong việc trồng cây ở TN là gì? Người dân ở TN đã làm gì ®Ĩ khắc phục khó khăn này? GVgiíi thiƯu cho HS xem tranh ¶nh vỊ s¶n phm cµ phª vµ Ých lỵi kinh tcđa n. Chăn nuôi trên đồng cỏ Hoạt động 3 : Làm việc cá nhân ª Mơc tiªu : HS trình bày được những thuận lợi để phát triển chăn nuôi trâu, bò ở TN và kể tên các con vật nuôi chính ở đó. ª C¸ch tin hµnh: -HS dựa vào hình 1, bảng số liêu, mục 2–SGK,trả lời: H·y kĨ tªn c¸c vt nu«i chÝnh T©y Nguyªn? Con vt nµo ®­ỵc nu«i nhiỊu nht? V× sao viƯc ch¨n nu«i tr©u bß l¹i ph¸t triĨn? T©y Nguyªn nu«i voi ®Ĩ lµm g×? §¹i diƯn mt s nhm tr×nh bµy kt qu¶ - líp nhn xÐt, bỉ sung. GV cht KT Þ Bài học – SGK/89- 3 HS nh¾c l¹i Củng cố dặn dò : ? Trình bày những đặc điểm tiêu biểu về hoạt động trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn ở TN? -DỈn HS «n l¹i bµi, chun bÞ bµi:Hoạt động SX của người dân ở TN (tiếptheo). GV nhận xét chung giờ học. ®Þa lý Bài 8: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (tip theo) I – MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS biết : Trình bày một số đặc điểm tiêu biểuvề hoạt động SX của người dân ở TN (khai thác sức nước, khai thác rừng). Nêu quy trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ. Dựa vào lược đồ (bản đồ), tranh, ảnh để tìm kiến thức. Xác lập mối quan hệ địa lý giữa các thành phần tự nhiên với nhau và gữa thiên nhiên với hoạt động SX của con người. Có ý thức tôn trọng, bảo vệ các thành quả lao động của người dân. II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bản đồ địa lý tự nhiên VN. Tranh, ảnh nhà máy thuỷ điện và rừng ở TN III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: a. Bài cũ :?KĨ tªn nh÷ng lo¹i c©y trng vµ vt nu«i chÝnh T©y Nguyªn? ? V× sao T©y Nguyªn l¹i thun lỵi cho viƯc ch¨n nu«i tr©u, bß? b. Bài mới: GV giíi thiƯu bµi. 1. Khai thác sức nước ØHoạt động 1 : Làm việc theo nhóm (nhm bµn) ª Mơc tiªu : HS kể tên được một số con sôngbắt nguồn từ TN và ích lợi của các con sông đó. ª C¸ch tin hµnh: - GV giao việc, y/c HS th¶o lun theo ND c©u hi: + Quan sát lược đồ hình 4, hãy kể tên một số con sông ở TN? Những con sông này bắt nguồn từ đâu và chảy ra đâu ? + Tại sao các con sông ở TN lắm thác nghềnh? + Người dân TN khai thác sức nước để làm gì? + các hồ chứa nước do Nhà nước và nhân dân xây dựng có tác dụng gì? + Chỉ vị trí nhà máy thuỷ điện Y-a-li trên lược đồ hình 4 và cho biết nó nằm trên con sông nào? HS chỉ 3 con sông (Xê Xan, Ba, Đồng Nai) và nhà máy thuỷ điện Y-a-li trên bản đồ. - §¹i diƯn mt s nhm tr×nh bµy kt qu¶ - nhm kh¸c nhn xÐt, bỉ sung - GV cht KT, liªn hƯ ®iỊu kiƯn lỵi th cđa viƯc x©y dng nhµ m¸y thđy ®iƯn TN. 2. Rừng và việc khai thác rừng ở TN Ø Hoạt động 2 : Làm việc cá nhân hoặc theo từng cặp ª Mơc tiªu : HS biết TN có nhiều loại rừng và mô tả được rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp. ª C¸ch tin hµnh: - GV y/c HS quan sát hình 6, 7 và đọc mục 4-SGK, trả lời : + T©y Nguyªn c nh÷ng lo¹i rng nµo?V× sao l¹i c nh÷ng lo¹i rng ®? + Rng rm nhiƯt ®íi vµ rng khp c g× kh¸c nhau? + GV cho HS quan s¸t tranh, ¶nh, lp b¶ng so s¸nh 2 lo¹i rng? ØHoạt động 3 : Làm việc cả lớp. ª Mơc tiªu : HS nêu quy trình làm ra sản phảm đồ gỗ và có ý thức bảo vệ rừng. ª C¸ch tin hµnh:HSđọc mục2, q. sát H8,9,10–SGK và vốn hiểu biết để trả li: + Rng T©y Nguyªn c gi¸ trÞ g×? + Nªu nguyªn nh©n vµ hu qu¶ cđa viƯc mt rng T©y Nguyªn? + Chĩng ta cÇn lµm g× ®Ĩ b¶o vỊ rng? Þ Bài học: ( SGK/93) - HS nh¾c l¹i. Ø Củng cố, dặn dò : ? Trình bày tóm tắt những hoạt đông SX của người dân ở TN? - Chun bÞ bài sau : “Thành phố Đà Lạt”. - GV nhn xÐt chung giờ học. ®Þa lý Bài 9: THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT I – MỤC TIÊU: Học xong bài này HS biết : Vị trí của TP Đà Lạt trên bản đồ VN. Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu của TP đà Lạt Dựa vào lược đồ (bản đồ), tranh, ảnh để tìm ra kiến thức. Xác lập được mối quan hệ địa lý giữ địa hình với khí hậu,giữa thiên nhiên với hoạt động SX của con người. II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bản đồ địa lý tự nhiên VN Tranh, ảnh về TP Đlạt (HS, GV sưu tầm). III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: a. Bài cũ :?Nªu ®Ỉc ®iĨm s«ng T©y Nguyªn vµ Ých lỵi cđa n? ? Rng khp vµ rng rm nhiƯt ®íi T©y Nguyªn c g× kh¸c nhau? b. Bài mới :GV giíi thiƯu bµi. 1. Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước Ø Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân ª Mơc tiªu: HS chỉ được vị trí TP ĐL trên bản đồ VN và nêu được vị trí địa lý, khí hậu của Đlạt ª C¸ch tin hµnh: HS dựa vào H1 ở bài 5, tranh, ảnh, mục 1 SGK và kiến thức bài trước, trả lời các câu hỏi sau : + 3 câu hỏi gợi ý SGK/93 + Quan sát H1,2 (nhằm giúp HS có biểu tượng về Hồ Xuân Hương và thác Cam Li) rồi chỉ vị trí các địa điểm đó trên H3. + Mô tả một cảnh đẹp của ĐL¹t? - HS tr×nh bµy - GV cht KT. 2. Đà Lạt – TP du lịch và nghỉ mát ØHoạt động 2 : Làm việc theo nhóm(nhm theo bµn) ª Mơc tiªu: HS trình bày được những điều kiện thuận lợi để ĐL trở thành một TP du lịch và nghỉ mát. ª C¸ch tin hµnh: GV giao việc : dựa vào vốn hiểu biết, H3 và mục 2 – SGK, các nhóm thảo luận theo các câu hỏi: + T¹i sao §µ L¹t ®­ỵc chn lµ n¬i du lÞch, ngh m¸t? + §µ L¹t c nh÷ng c«ng tr×nh nµo phơc vơ cho viƯc ngh m¸t, du lÞch? + KĨ tªn mt s kh¸ch s¹n §µ L¹t? - §¹i diƯn c¸c nhm tr×nh bµy kÐt qu¶ th¶o lun - c¸c nhm kh¸c bỉ sung. HS trình bày tranh, ảnh về ĐL do nhóm sưu tầm (nếu có) 3. Hoa quả và rau xanh ở ĐL Ø Hoạt động 3 : làm việc theo nhóm(cỈp ®«i) ª Mơc tiªu: HS giải thích được vì sao ĐL có nhiều hoa, quả, rau xứ lạnh. ª C¸ch tin hµnh: GV giao việc : Dựa vào vốn hiểu biết và quan sát H4, các nhóm thảo luận theo các câu hỏi : + T¹i sao §µ L¹t ®­ỵc coi lµ thµnh ph cđa hoa qu¶ vµ rau xanh? + KĨ tªn mt s lo¹i hoa, qu¶ vµ rau xanh §µ L¹t? C gi¸ trÞ nh­ th nµo? - §¹i diƯn mt s nhm tr×nh bµy kt qu¶ - líp nhn xÐt, bỉ sung - GVcht KT c¬ b¶n. => Bài học: (SGK)- HS nh¾c l¹i. ØCủng cố, dặn dò : - Cho HS chơi trò chơi : Hoàn thành sơ đồ như SGV/78 - DỈn HS «n bµi vµ chun bÞ bµi sau : “Ôn tập” - GV nhận xét chung giờ học ®Þa lý Bài 10: ÔN TẬP I – MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS biết : Hệ thống được những đậc điểm chính về thiên nhiên, con người và hoạt động SX của người dân ở HLS, trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên. Chỉ được dãy núi HLS, các cao nguyên ở Tây Nguyên và TP Đà Lạt trên BĐ địa lí tự nhiên VN. GD HS lòng yêu thiên nhiên, con người, đất nước VN. II- ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Bản đồ địa lí TNVN. Phiếu học tập (lược đồ trống VN) III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Bµi cị: ?§µ L¹t c nh÷ng ®iỊu kiƯn thun lỵi nµo ®Ĩ tr thµnh ph du lÞch vµ ngh m¸t? T¹i sao §µ L¹t c nhiỊu rau, qu¶ x l¹nh? Bài mới :GV giíi thiƯu bµi. Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân ªMơc tiªu: Xác định vị trí dãy HLS, đỉnh Phan-xi-păng, các cao nguyên ở TN, TP Đà Lạt trên bản đồ. ªC¸ch tin hµnh: Phát cho HS lượt đồ trống VN. Y/c HS điền tên dãy HLS, đỉnh Phan-xi-păng, các cao nguyên ở TN và TP Đà Lạt vào lược đồ. GV kiểm tra một số HS và tuyên dương trước lớp một số bài làm tốt. Hoạt động 2 : Làm việc theo nhóm( nhm 6) ª Mơc tiªu: HS nêu được đặc điểm thiên nhiên và hoạt động của con người ở HLS và TN. ª C¸ch tin hµnh: HS các nhóm thảo luận và hoàn thành câu 2 – SGK. §¹i diƯn mt s nhm tr×nh bµy kt qu¶ tr­íc líp - nhm kh¸c bỉ sung. GV có bảng đối chiếu sau khi HS trình bµy xong. Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp ª Mơc tiªu: HS n¾m ®­ỵc ®ặc điểm vùng trung du Bắc Bộ. ª C¸ch tin hµnh: HS trả lời câu hỏi : H··y nªu ®Ỉc ®iĨm ®Þa h×nh B¾c B? Ng­i d©n ®©y ®· lµm g× ®Ị phđ xanh ®t trng, ®i trc? HS tr¶ li - GV giĩp HS hoµn thiƯn c©u tr¶ li Củng cố, dặn dò : Hãy trình bày đặc điểm thiên nhiên của HLS, TN và đặc điểm địa hình trung du Bắc Bộ? HS vỊ «n l¹i bµi vµ chun bÞ bµi sau : “Đồng bằng B¾c B”. GV nhn xÐt chung giờ học ®Þa lý THI£N NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CON NGƯỜI Ở MIỀN ĐỒNG BẰNG Bài 11: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ I - MỤC TIÊU: Học xong bài này HS biết : Chỉ vị trí của đồng bằng BB trên BĐ địa lí tự nhiên VN. Trình bày một số đặc điểm của đồng bằng BB, vai trò của hệ thống đê ven sông. Dựa vào BĐ, tranh, ảnh để tìm kiến thức. Có ý thức tôn trọng, bảo vệ các thành quả lao động của con người. II – ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: BĐ địa lí tự nhiên VN. Tranh, ảnh về đồng bằng BB (do HS và GV sưu tầm) III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: a.Bài cũ : ? Nªu ®Ỉc ®iĨm thiªn nhiªn vµ H§ cđa con ng­i Hoµng Liªn S¬n? ? Nªu §Ỉc ®iĨm ®Þa h×nh vng trung du B¾c B? b. Bài mới :GV giíi thiƯu bµi. 1. Đồng bằng lớn ở miền Bắc ØHoạt động 1 : Làm việc cả lớp ª Mơc tiªu: Chỉ vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên Bđồ địa lý tự nhiên VN và nhận xét về hình dạng của ĐBBB ª C¸ch tin hµnh: GV chỉ địa lý của đồng bằng BB trên BĐ địa lý tự nhiên VN và y/c HS dựa vào ký hiệu tìm vị trí Đ.B.B¾c B ở lược đồ trong SGK Chỉ vị trí của Đng b»ng B¾c B trên b¶n ® GV chỉ b¶n ® và nói cho HS biết ĐBB¾c B có dạng hình tam giác với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển. ØHoạt động 2: Làm việc theo từng cặp ª Mơc tiªu: HS trình bày được mt s đặc điểm của ĐBB½c B về sự hình thành, địa hình, sông ngòi. ª C¸ch tin hµnh: HS dựa vào ảnh ĐB¸ B¾c B, kênh chữ trong SGK, trả lời: + §ng b»ng B¾c B do ph sa s«ng nµo bi ®¾p nªn? + Em c nhn xÐt g× vỊ diƯn tÝch cđa ®ng b»ng B¾c B? + §Þa h×nh cđa ®ng b»ng c ®Ỉc ®iĨm g×? - HS tr¶ li - GV cht KT c¬ b¶n. HS chỉ trên BĐ vị trí, giới hạn và mô tả tổng hợp về hình dạng, diện tích, sự hình thành và đặc điểm địa hình của ĐBB¾c B. 2. Sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ. Ø Hoạt động 3 : Làm việc c¶ lớp. ª Mơc tiªu: HS chỉ được trên BĐ địa lí tự nhiên VN 1 số sông của ĐBB¾c B. ª C¸ch tin hµnh: HS tr¶ li c©u hi SGK, sau ® ch trªn b¶n ® mt s s«ng cđa ®ng b»ng B¾c B- HS liªn hƯ thc tiƠn: + T¹i sao s«ng c tªn gi lµ s«ng Hng? - HS ch trªn b¶n ® 2 con s«ng: s«ng Hng vµ s«ng Th¸i B×nh- GV m« t¶ thªm vÌ s«ng Hng cho HS r. + VỊ ma m­a n­íc c¸c s«ng ®©y nh­ th nµo? - GV ni thªm vỊ hiƯn t­ỵng lị lơt ®ng b»ng B¾c B. Ø Hoạt động 4 : Thảo luận nhóm(theo bµn) ª Mơc tiªu: Vai trò của hệ thống đê ven sông. ª C¸ch tin hµnh: - GV giao việc cho c¸c nhm theo ND c©u hi: + Người dân ĐBB¾c B đắp đê ven sông để làm gì? + Hệ thống đê ở ĐBB¾c B có đặc điểm gì? + Ngoài việc đắp đê, người dân còn làm gì để sử dụng nước các sông cho s¶n xut

File đính kèm:

  • docGIAO AN DIA LI LOP 4N.doc
Giáo án liên quan