Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 11: Đề-xi-mét vuông - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

1. Đề-xi-mét vuông

- Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị : đề-xi-mét vuông

Đề-xi-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1dm .

Đề-xi-mét vuông viết tắt là : dm2

Diện tích hình vuông là :

1 x 1 = 1 (dm2)

2. Mối quan hệ giữa đề-xi-mét vuông và xăng-ti-mét vuông

1dm2 = 100cm2

Bài 1.

Đọc:

32dm2 ; 911dm2 ; 1952dm2 ; 492000dm2

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

48dm2 = . cm2 1997dm2 = . cm2

2000cm2 = . dm2 9900cm2 = . dm2

 

ppt17 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 11: Đề-xi-mét vuông - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán Đề - xi – một vuụng1cm1cm21cm2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm. cm2 là đơn vị đo diện tích.Diện tích hình vuông là: 1 x 1 = 1(cm2) - Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị : đề-xi-mét vuông1dm - Đề-xi-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1dm . - Đề-xi-mét vuông viết tắt là : dm21. Đề-xi-mét vuôngDiện tích hình vuông là :1 x 1 = 1(dm2)1dm22. Mối quan hệ giữa đề-xi-mét vuông và xăng-ti-mét vuông1. Đề-xi-mét vuông- Đề-xi-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1dm.- Đề-xi-mét vuông viết tắt là: dm21dmMột đề-xi-mét vuông (1dm2)Ta thấy hình vuông 1dm2 gồm 100 hình vuông 1cm21cm1cm21dm2 = 100cm21. Đề-xi-mét vuôngĐề-xi-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1dm.Đề-xi-mét vuông viết tắt là: dm22. Mối quan hệ giữa đề-xi-mét vuông và xăng-ti-mét vuông .1dm2 = 100cm2Luyện tậpBài 1.Đọc:32dm2 ; 911dm2 ; 1952dm2 ; 492000dm2 Bài 2: Viết theo mẫu: Đọc ViếtMột trăm linh hai đề-xi-mét vuông 102dm2Tám trăm mười hai đề-xi-mét vuông Một nghìn chín trăm sáu mươi chín đề-xi-mét vuông Hai nghìn tám trăm mười hai đề-xi-mét vuông812dm21969dm22812dm2Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:1dm2 = 100cm248dm2 = ......... cm2 1997dm2 = ........... cm2 2000cm2 = ...... dm2 9900cm2 = ......... dm2 4 80020199 70099100cm2 = 1dm2Bài 4 : > <Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S1dm20cm5cma. Hình vuông và hình chữ nhật có diện tích bằng nhau.b. Diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật không bằng nhau.c. Hình vuông có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật.d. Hình chữ nhật có diện tích bé hơn diện tích hình vuông. ĐSSSDiện tích hình vuông là: 1 x 1 = 1 (dm2)Diện tích hình chữ nhật là: 20 x 5 = 100 (cm2)1dm2 = 100cm2Bài 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S1dm20cm5cma. Hình vuông và hình chữ nhật có diện tích bằng nhau.b. Diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật không bằng nhau.c. Hình vuông có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật.d. Hình chữ nhật có diện tích bé hơn diện tích hình vuông.ĐSSSĐề-xi-mét vuông Đề-xi-mét vuông là đơn vị đo diện tích Viết tắt là : dm2 1dm2 = 100cm2Chỳc cỏc em học giỏi !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_11_de_xi_met_vuong_nam_hoc_2020_20.ppt
Giáo án liên quan