Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 6: Luyện tập trang 33 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

1.Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9:

Dựa vào biểu đồ trả lời (Đúng/Sai).

a. Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng.

b. Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải.

c. Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất.

d. Tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100m vải hoa

e. Tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 là 100m vải hoa.

2. Biểu đồ bên nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004

ở một huyện miền núi. Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa ?

b. Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày?

c. Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?

3. Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá như sau:

Tháng 1: 5 tấn Tháng 2 : 2 tấn Tháng 3 : 6 tấn

 

ppt6 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 309 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 6: Luyện tập trang 33 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BTOÁN 4LUYỆN TẬP(Trang 33)76543212014 -20152016 - 20172017 - 20182015 - 2016Số học lớp 4 của trường TH Tiên Cát Số lớp* Hãy viết tiếp vào chỗ chấm và đọc biểu đồ dưới đây.ÔN BÀI CŨ5565Tuần 1 Tuần 2Tuần 3Tuần 4 Mỗi chỉ 100m vải hoa. Mỗi chỉ 100m vải trắng.1.Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9:Dựa vào biểu đồ trả lời (Đúng/Sai).a. Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng.b. Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải.c. Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất.d. Tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100m vải hoa.e. Tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 là 100m vải hoa.2. Biểu đồ bên nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004 ở một huyện miền núi. Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau: ThángNgàya. Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa ? 18 ngày15 – 3 = 12 ngày (18 + 15 + 3) : 3 = 12 ngàyc. Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?b. Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày?3. Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá như sau: Tháng 1: 5 tấn Tháng 2 : 2 tấn Tháng 3 : 6 tấn Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây: 987654321Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3BÀI HỌC KẾT THÚC!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_6_luyen_tap_trang_33_nam_hoc_2020.ppt