Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 16: Chia cho số có 3 chữ số (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Muốn chia cho số có 3 chữ số trường hợp số bị chia có 5 chữ số ta thực hiện như sau:

 Đặt tính

 Chọn nhóm chữ số đầu tiên của số bị chia bằng hoặc lớn hơn số chia để tìm chữ số đầu tiên của thương

 Chia theo thứ tự từ trái sang phải

1. Đặt tính rồi tính :

a) 62321: 307

b)81350: 187

2. Tìm x

a) x x 405 = 86265

b) 89658 : x = 293

3. Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49 410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết mỗi năm làm việc 305 ngày?

305 ngày : 49410 sản phẩm

1 ngày : sản phẩm?

Số sản phẩm trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được:

49410 : 305 = 162 (sản phẩm)

Đáp số: 162 sản phẩm.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 16: Chia cho số có 3 chữ số (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán Chia cho số có 3 chữ số (tiếp theo)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B 7560 : 251 = ? 37 560 25100000300356030 1976 : 152 = 30 (dư 30)Ôn lại kiến thức cũ: 41535: 195 = ? 24 1535 19539200581082551 1976 : 152 = 21353503007Ví dụ a) 80120 : 245 = ? Ví dụ b)80120 2450662 327 1720 005Vậy: 80120 : 245 = 327(dư 5)Muốn chia cho số có 3 chữ số trường hợp số bị chia có 5 chữ số ta thực hiện như sau: Đặt tính Chọn nhóm chữ số đầu tiên của số bị chia bằng hoặc lớn hơn số chia để tìm chữ số đầu tiên của thương Chia theo thứ tự từ trái sang phảia) 62321: 30762321 30700921 203 000 b)81350: 18782350 1870655 435 0940 0051. Đặt tính rồi tính : a) x x 405 = 86265 x = 86265 : 405 x = 2132. Tìm x b) 89658 : x = 293 x = 89658 : 293 x = 306Tóm tắt 305 ngày : 49410 sản phẩm1 ngày : sản phẩm?Bài giảiSố sản phẩm trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được:49410 : 305 = 162 (sản phẩm) Đáp số: 162 sản phẩm. 3. Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49 410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết mỗi năm làm việc 305 ngày? 23554 : 413 = ?Trò chơi: Ai nhanh hơn57b. 57(dư 11)c. 57(dư 13)ChócthÇyc« vµ c¸cemsøckhoÎ!tiÕt häc ®Õn ®©y ®· kÕt thóc

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_16_chia_cho_so_co_3_chu_so_tiep_th.ppt