Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 2: So sánh các số có nhiều chữ số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

 Ví dụ 1 : So sánh 99 578 và 100 000

99 578 < 100 000

 Số 99 578 có ít chữ số hơn số 100 000

Nên : 99 578 < 100 000

Hay 100 000 > 99 578

 Ví dụ 2 : So sánh 693 251 và 693 500

Hai số này có số chữ số bằng nhau

Ta so sánh từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất :

 Chữ số hàng trăm nghìn đều bằng 6 ,

 Chữ số hàng chục nghìn đều bằng 9 ,

 Chữ số hàng nghìn đều bằng 3 ,

 Chữ số hàng trăm có 2 < 5

Vậy số : 693 251 < 693 500

Rút ra kiến thức cần nhớ:

Khi so sánh các số có nhiều chữ số ta làm như sau:

+ Đếm xem số các chữ số có bằng nhau không, số nào có số chữ số ít hơn thì số đó bé hơn, số nào có số chữ số nhiều hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu số chữ số bằng nhau thì ta so sánh từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất. Hàng nào có chữ số lớn hơn thì số đó lớn hơn, hàng nào có số bé hơn thì số đó bé hơn.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 2: So sánh các số có nhiều chữ số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: TOÁNLớp 4PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BSO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐEm hãy kể tên các hàng ở lớp đơn vị? Em hãy kể tên các hàng ở lớp nghìn? Em hãy nêu giá trị của chữ số 3 trong số 34 548 ? Ôn bài cũ: SO SÁNH SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ Ví dụ 1 : So sánh 99 578 và 100 00099 578 99 578 Ví dụ 2 : So sánh 693 251 và 693 500 Ta so sánh từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất : Chữ số hàng trăm nghìn đều bằng 6 , Chữ số hàng chục nghìn đều bằng 9 , Chữ số hàng nghìn đều bằng 3 , Chữ số hàng trăm có 2 ,<< Bài 2: Tìm số lớn nhất trong các số sau: 59 876 ; 651 321 ; 499 873 ; 902 011 .902 011Bài 3: Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn ?2467; 28 092; 943 567; 932 0182467, 28 092, 932 018, 943 567. 0002010403060508071009Bài 4: Số lớn nhất có ba chữ số là số nào? ĐÁP ÁN : 999Số bé nhất có ba chữ số là số nào? ĐÁP ÁN : 100 000Số lớn nhất có sáu chữ số là số nào? Số bé nhất có sáu chữ số là số nào? ĐÁP ÁN : 100 ĐÁP ÁN : 999 999DẶN DÒ Học thuộc cách so sánh Làm các bài tập trong vở Bài tập Toán Chuẩn bị xem trước bài Triệu và lớp TriệuCHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎICHÀO TẠM BIỆT

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_2_so_sanh_cac_so_co_nhieu_chu_so_n.ppt
Giáo án liên quan