Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 16: Chia cho số có ba chữ số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

a) 1944 : 162 = ?

* 194 chia 162 được 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2; 4 trừ 2 bằng 2, viết 2

1 nhân 6 bằng 6; 9 trừ 6 bằng 3, viết 3

1 nhân 1 bằng 1; 1 trừ 1 bằng 0, viết 0

* Hạ 4; được 324; 324 chia 162 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0

2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 nh? 1

2 nhân 1 bằng 2 thờm 1 b?ng 3 ; 3 trừ 3 bằng 0, viết 0

1944 : 162 = 12

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

Cách 1:

8700 : 25 : 4

= 348 : 4

= 87

Cách 2:

8700 : 25 : 4

= 8700 : (25 x 4)

= 8700 : 100

= 87

 

ppt14 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 16: Chia cho số có ba chữ số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤYToỏn – Lớp 4Chia cho số cú ba chữ số. KIỂM TRA BÀI CŨĐặt tớnh rồi tớnh2420 : 122996 : 28242012020 82012996281070196 0 2996281070196 0 3ToỏnCHIA CHO SỐ Cể BA CHŨ SỐ2 a) 1944 : 162 = ? 1944162 Chia theo thứ tự từ trái sang phải * 194 chia 162 được 1, viết 110 3 20324 0 01 nhân 2 bằng 2; 4 trừ 2 bằng 2, viết 21 nhân 6 bằng 6; 9 trừ 6 bằng 3, viết 3* Hạ 4; được 324; 324 chia 162 được 2, viết 21 nhân 1 bằng 1; 1 trừ 1 bằng 0, viết 01944 : 162 =122 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 12 nhân 2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 02 nhân 1 bằng 2 thờm 1 bằng 3 ; 3 trừ 3 bằng 0, viết 019443 b) 8469 : 241 = ? 8469241 Chia theo thứ tự từ trái sang phải * 846 chia 241 được 3, viết 331 2541239 033 nhân 1 bằng 3; 6 trừ 3 bằng 3, viết 33 nhân 4 bằng 12; 14 trừ 12 bằng 2, viết 2 nhớ 1* Hạ 9; được 1239; 1239 chia 241 được 5, viết 53 nhân 2 bằng 6, thờm 1 bằng 7; 8 trừ 7 bằng 1, viết 18469 : 241 =35(dư 34)5 nhân 4 bằng 20; 23 trừ 20 bằng 3, viết 3 nhớ 25 nhân 1 bằng 5; 9 trừ 5 bằng 4, viết 45 nhân 2 bằng 10, thờm 2 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0, viết 08469a) 1944 : 162 = ? 1944 162 0324 000 1944 : 162 = 12b) 8469 : 241 = ? 8469 241 1239 0348469 : 241 = 35 (dư 34)12 x 162 = 194435 x 241 + 34 = 8469Thử lại1235Bài 1: Đặt tính rụ̀i tính :a) 2120 : 4242120 424 0 521201935 : 3541935 354 165 5Bài 2: Tính giá trị của biờ̉u thức8700 : 25 : 4 = 348 : 4= 878700 : 25 : 4= 8700 : (25 x 4)= 8700 : 100= 87Cỏch 1:Cỏch 2:CỦNG CỐ - DẶN Dề* Cỏc em về nhà: Chuẩn bị bài sauTIẾT HỌC KẾT THÚCCảm ơn cỏc em học sinh!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_16_chia_cho_so_co_ba_chu_so_nam_ho.ppt
Giáo án liên quan