Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

HOẠT ĐỘNG 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?

Kể tên những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự sống của cây xanh?

- Những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự sống của cây xanh:

Ánh sáng.

Nước.

Chất khoáng có trong đất.

Khí các-bô-níc và khí ô-xi có trong không khí.

2.Trong quá trình sống, cây xanh phải lấy vào những gì và thải ra những gì từ môi trường?

* Trong quá trình sống, cây thường xuyên phải:

- Lấy từ môi trường: nước, các chất khoáng có trong đất, khí các-bô-níc, khí ô-xi.

- Thải ra môi trường: khí các-bô-níc, hơi nước, khí ô-xi và các chất khoáng khác

* Quá trình trên được gọi là quá trình trao đổi chất của thực vật.

 Quá trình trao đổi chất ở thực vật là quá trình thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, khí ô-xi, nước và thải ra hơi nước khí các-bô-níc, khí ô-xi, các chất khoáng khác,

1/ Sự trao đổi khí ở thực vật diễn ra như thế nào?

*Sơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp ở thực vật.

 *Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và duy trì các hoạt động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa học 4 Câu 1: Nêu vai trò của không khí đối với thực vật ? Câu 2: Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí gì và thải ra khí gì ?Ôn bài cũ:Khoa học Trao đổi chất ở thực vậtHOẠT ĐỘNG 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?Khoa họcHÌNH 1:Kể tên những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự sống của cây xanh?* Ánh sáng.* Nước.* Chất khoáng có trong đất.* Khí các-bô-níc và khí ô-xi có trong không khí.- Những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự sống của cây xanh: Trao đổi chất ở thực vậtHOẠT ĐỘNG 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?Khoa học2.Trong quá trình sống, cây xanh phải lấy vào những gì và thải ra những gì từ môi trường?THẢO LUẬN NHÓM Trao đổi chất ở thực vậtHOẠT ĐỘNG 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?Khoa học2. Trong quá trình sống, cây xanh phải lấy vào những gì và thải ra những gì từ môi trường?Khí ôxiKhí các-bô-nícKhí ôxiKhí các-bô-nícHơi nướcChất khoáng Trao đổi chất ở thực vật* Trong quá trình sống, cây thường xuyên phải: - Thải ra môi trường: khí các-bô-níc, hơi nước, khí ô-xi và các chất khoáng khác - Lấy từ môi trường: nước, các chất khoáng có trong đất, khí các-bô-níc, khí ô-xi.* Quá trình trên được gọi là quá trình trao đổi chất của thực vật.Khoa học Quá trình trao đổi chất ở thực vật là quá trình thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, khí ô-xi, nước và thải ra hơi nước khí các-bô-níc, khí ô-xi, các chất khoáng khác, Trao đổi chất ở thực vậtHOẠT ĐỘNG 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?Khoa họcTHỰC VẬTThải raHấp thụKhí ô-xiKhí các-bô-níc*Sơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp ở thực vật. Trao đổi chất ở thực vậtHOẠT ĐỘNG 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường.1/ Sự trao đổi khí ở thực vật diễn ra như thế nào?Khoa học *Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và duy trì các hoạt động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc. Trao đổi chất ở thực vậtHOẠT ĐỘNG 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường.Khoa học-Dýới ánh sáng mặt trời, thực vật thải ra những gì ? Trao đổi chất ở thực vật2/ Sự trao đổi thức ăn ở thực vật diễn ra như thế nào?THẢO LUẬN NHÓM 4ÁNH SÁNGMẶT TRỜITHỰC VẬTHấp thụThải raKhí các-bô-nícNướcCác chất khoángKhí ô-xiHơi nướcCác chất khoáng khác* Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật.Khoa học-Dýới ánh sáng mặt trời, thực vật thải ra những gì ?ÁNH SÁNGMẶT TRỜITHỰC VẬTHấp thụThải raKhí các-bô-nícNướcCác chất khoángKhí ô-xiHơi nướcCác chất khoáng khác* Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật. Trao đổi chất ở thực vật2/ Sự trao đổi thức ăn ở thực vật diễn ra như thế nào?Khoa học*Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ (ví dụ chất đường, bột) từ các chất vô cơ (nước, chất khoáng, khí các-bô-níc). Các chất hữu cơ này được dùng để nuôi cây. Trao đổi chất ở thực vậtHOẠT ĐỘNG 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường.Khoa họcTRÒ CHƠI Ô CHỮTRÒ CHƠI Ô CHỮ KỲ DIỆU541632 Ử L ÍCâu 5: Để môi trường trong lành, chất thải cần được làm gì? K H N G K H íCâu 4: Thực vật cần gì để quang hợp và hô hấp?Câu 1: Đây là khí không duy trì sự cháy? H Í N I T ƠCâu 6: Không khí chuyển động tạo thành gì? G ÓCâu 3: Đây là khí thực vật thải ra trong quá trình hô hấp? K H C A C B Ô N I C Câu 2: Cây cối được gọi chung là gì? T Ự C V Ậ T 543210KH Í Ô X I K H Í Ô X I Trao đổi chất ở thực vậtHOẠT ĐỘNG 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?HOẠT ĐỘNG 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường. - Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và duy trì các hoạt động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thựcvật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc. - Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ (ví dụ chất đường, bột) từ các chất vô cơ (nước, chất khoáng, khí các-bô- níc).Các chất hữu cơ này được dùng để nuôi cây.Ghi nhớ:Khoa họcDẶN DÒ:CHÚC CÁC EM HỌC TỐTCHÀO TẠM BIỆT !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_4_bai_61_trao_doi_chat_o_thuc_vat_nam.ppt
Giáo án liên quan