Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 16: Luyện tập trang 87 - Năm học 2018-2019

1 Đặt tính rồi tính:

708 : 354 =

7552 : 236 =

9060 : 453 =

2. Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó?

Số gói kẹo trong 24 hộp là:

 24 x 120 = 2880 (gói)

Số hộp loại chứa 160 gói kẹo là:

 2880: 160 = 18 (hộp)

 Đáp số: 18 hộp

3 Tính bằng hai cách:

a) 2205 : (35 x 7)

 Chia 2205 cho tích của 35 và 7.

2205 : (35 x 7)

= 2205 : 245

= 9

 

ppt12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 517 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 16: Luyện tập trang 87 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ:6420 : 321 =4957 : 165 = 6420 321 0000 20 000 4957 165 0007 30 0078700 : 25 : 4Bài 1b/86:Bài 2b/86:= 348 : 4= 87Luyện tậpToánTa xẽ vào bài mới1 Đặt tính rồi tính:708 : 354 = 2Vậy phép tính này không có dư 708 : 354 =7552 : 236 = 708 354 000 2 7552 236 0472 32 000a)9060 : 453 = 9060 453 0000 20 0007552 : 236 = 329060 : 453 = 201 Đặt tính rồi tính:704 : 234 = 2(dư 2) 704 : 234 =8770 : 365 = 704 234 2 2 8770 365 470 21 5a)6260 : 156 = 6260 156 20 40 208770 : 365 = 21(dư5)6260 : 156 = 40(dư20)* Tóm tắt:120 gói : 24 hộp160 gói : ? hộp2. Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó? Bài giải:Số gói kẹo trong 24 hộp là: 24 x 120 = 2880 (gói)Số hộp loại chứa 160 gói kẹo là: 2880: 160 = 18 (hộp) Đáp số: 18 hộp3 Tính bằng hai cách:a) 2205 : (35 x 7) 2205 : (35 x 7)= 2205 : 35 : 7= 2205 : 245= 63 : 7= 9= 9* Cách 1:* Cách 2: 2205 : (35 x 7) Chia 2205 cho tích của 35 và 7. Chia 2205 cho 35, rồi lấy thương chia tiếp cho 7.3 Tính bằng hai cách:a) 3332 : (4 x 49) 3332 : (4 x 49)= 3332 : 4 : 49= 3332 : 196= 833 : 49= 17= 17* Cách 1:* Cách 2:3332 : (4 x 49) Chia 3332 cho tích của 4 và 49. Chia 3332 cho 4, rồi lấy thương chia tiếp cho 49.Củng cố Dặn dò !* Các em về nhà:- Xem lại bài, ghi nhớ nội dung luyện tập.- Chuẩn bị bài sau: “Chia cho số có ba chữ số (tt)”TIẾT HỌC KẾT THÚCCảm ơn các em học sinh!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_16_luyen_tap_trang_87_nam_hoc_2018.ppt