Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 16: Thương có chữ số 0 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Chia theo thứ tự từ trái sang phải

94 chia 35 được 2, viết 2 ;

2 nhân 5 bằng 10 ; 14 trừ 10 bằng 4 , viết 4 nhớ 1;

2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7 ; 9 trừ 7 bằng 2, viết 2.

Hạ 5, được 245 ;

245 chia 35 được 7, viết 7;

7 nhân 5 bằng 35 ; 35 trừ 35 bằng 0, viết 0 nhớ 3;

nhân 3 bằng 21, thêm 3 bằng 24 ; 24 trừ 24 bằng 0,viết 0.

0 chia 35 được 0, viết 0.

9450 : 35 = 270

 2448 : 24 = ?

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

* 24 chia 24 được1, viết 1;

1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0;

1 nhân 2 bằng 2; 2 trừ 2 bằng 0, viết 0.

* Hạ 4;

4 chia 24 được 0, viết 0.

* Hạ 8, được 48;

48 chia 24 được 2, viết 2;

2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0;

2 nhân 2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.

2448 : 24 = 102

 Lưu ý : ở mỗi lần chia kể từ lần chia thứ hai khi hạ chữ số tiếp theo của số bị chia xuống mà số bị chia của lần chia đó nhỏ hơn số chia cần phải viết 0 vào thương rồi mới tiếp tục lần chia sau.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 378 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 16: Thương có chữ số 0 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán – Lớp 4Thương có chữ số 0 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B2* 94 chia 35 được 2, viết 2 ; 2 nhân 5 bằng 10 ; 14 trừ 10 bằng 4 , viết 4 nhớ 1; 42 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7 ; 9 trừ 7 bằng 2, viết 2.25*Hạ 5, được 245 ; 77 nhân 5 bằng 35 ; 35 trừ 35 bằng 0, viết 0 nhớ 3;007 nhân 3 bằng 21, thêm 3 bằng 24 ; 24 trừ 24 bằng 0,viết 0.* H¹ 0 ; 00Thương có chữ số 0 ở hàng đơn vị.245 chia 35 được 7, viết 7;0 chia 35 được 0, viết 0.9450 : 35 = 2700359450Chia theo thứ tự từ trái sang phải 2448 : 24 = ?084244824 1 20000Thương có chữ số 0 ở hàng chục.* 24 chia 24 được1, viết 1;1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0;1 nhân 2 bằng 2; 2 trừ 2 bằng 0, viết 0.* Hạ 4; * Hạ 8, được 48; 2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0;2 nhân 2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.4 chia 24 được 0, viết 0. 48 chia 24 được 2, viết 2;2448 : 24 = 102Chia theo thứ tự từ trái sang phải:0 Lưu ý : ở mỗi lần chia kể từ lần chia thứ hai khi hạ chữ số tiếp theo của số bị chia xuống mà số bị chia của lần chia đó nhỏ hơn số chia cần phải viết 0 vào thương rồi mới tiếp tục lần chia sau. 35 270 000 240048 102 001. Đặt tính rồi tính a) 8750 : 35 23520 : 56b) 2996 : 28 2420 : 12 8750 35 175 250 000b) 2996 28 196 107 00 56 112 420 000 2420 12 0020 201 08 2996 28 196 107 00 2996 28 196 107 00 0 0 02. Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97200 lít nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phút máy bơm đó bơm được bao nhiêu lít nước?1 giờ 12 phút97200 líttrung bình mỗi phút bơm đượcbao nhiêu lítTóm tắt: 1 giờ 12 phút: 97200 l1 phút : l Bài giải1 giờ 12 phút = 72 phútTrung bình mỗi phút máy bơm bơm được số lít nước là:97200 : 72 = 1350 (l)Đáp số: 1350 lChiều dàiChiều rộng307 m97 m3. Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307 m, chiều dài hơn chiều rộng là 97 m. a) Tính chu vi mảnh đất đó; b) Tính diện tích mảnh đất đó. a) Chu vi mảnh đất là: 307 x 2 = 614 (m)b) Chiều rộng mảnh đất là: ( 307 - 97 ) : 2 = 105 (m) Chiều dài mảnh đất là: 105 + 97 = 202 (m) Diện tích mảnh đất là: 105 x 202 = 21 210 (m2) Đáp số: a) 614 m b) 21 210 m2 Bài giảiTóm tắtCủng cố Dặn dò !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_16_thuong_co_chu_so_0_nam_hoc_2020.ppt