Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 21: Luyện tập trang 117 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Câu1:Em hãy nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số?

Câu 2: Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số đó là mẫu số chung thì em làm như thế nào ?

-Xác định mẫu số chung.

- Nhẩm tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của phân số kia.

- Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số là mẫu số chung .

 

ppt22 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 406 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 21: Luyện tập trang 117 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BToánLuyện tập (trang 117)ÔN BÀI CŨ :Quy đồng mẫu số các phân số sau: và ÔN BÀI CŨ :Câu1:Em hãy nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số?ÔN BÀI CŨ :Câu 2: Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số đó là mẫu số chung thì em làm như thế nào ?ÔN BÀI CŨ :-Xác định mẫu số chung.- Nhẩm tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của phân số kia.- Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số là mẫu số chung .Toán:Luyện tập SGK/ 1171. Quy đồng mẫu số các phân số sau:a. và ; và ; và b. và ; và ; và Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số sau:a. và MSC:30=1 x 56 x 5==4 x 65 x 6=Vậy quy đồng mẫu số hai phân số và được hai phân số là và và MSC: 49=8 x 77 x 7=Vậy quy đồng mẫu số hai phân số và được hai phân số là và , phân số giữ nguyên và MSC: 45=12 x 95 x 9=Vậy quy đồng mẫu số hai phân số và được hai phân số là và =5 x 59 x 5= và MSC: 36=5 x 49 x 4=quy đồng mẫu số hai phân số và được hai phân số là và , phân số giữ nguyênb. và b. MSC: 100=17 x 425 x 4=Vậy quy đồng mẫu số hai phân số và được hai phân số là và , phân số giữ nguyên và MSC: 72=4 x 89 x 8=Vậy quy đồng mẫu số hai phân số và được hai phân số là và =5 x 98 x 9=2a: Hãy viết và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5. và 2 viết được là và Ta có =2x51x5= và giữ nguyên Vậy và 2 được viết thành hai phân số đều có mẫu số là 5 là hai phân số: và 212b. Hãy viết 5 và thành hai phân số đều có mẫu số là 9, là 18. 5 và viết được là và Ta có =5 x 9 1 x 9= và giữ nguyên Vậy 5 và được viết thành hai phân số đều có mẫu số là 9 là hai phân số: và 51b.Tương tự với mẫu là 18=5 x 18 1 x 18=Ta có 5 x 2 9 x 2=Vậy 5 và được viết thành hai phân số đều có mẫu số là 18 là hai phân số: và 3. Quy đồng mẫu số các phân số ( theo mẫu )Mẫu : Quy đồng mẫu số các phân số:và;======;;Vậy quy đồng mẫu số các phân sốvà;được;vàTa có:a)và;và;b)3. Quy đồng mẫu số các phân số ( theo mẫu )======;;Vậy quy đồng mẫu số các phân sốvà;được;vàTa có:a)và;3. Quy đồng mẫu số các phân số ( theo mẫu )======;;Vậy quy đồng mẫu số các phân sốvà;được;vàTa có:và;b)4. Viết các phân số lần lượt bằng và và có mẫu số chung là 60 Quy đồng mẫu số và với mẫu số chung là 60 =7 x 512 x 5==23 x 230 x 2=b)c)Bài làm =====1b)c)5. Tính (theo mẫu)TIẾT HỌC KẾT THÚC

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_21_luyen_tap_trang_117_nam_hoc_202.ppt
Giáo án liên quan