Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 4: Truyện cổ nước mình - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Thanh Am

Luyện đọc

Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa

 Thương người rồi mới thương ta

Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm

Rất công bằng rất thông minh

Vừa độ lượng lại đa tình đa mang

Từ nhận mặt ở đây có nghĩa là thế nào ?

Nhận mặt là giúp con cháu nhận ra truyền thống tốt đẹp ,bản sắc của dân tộc, của cha ông từ bao đời nay.

-Vì truyện cổ nước mình rất nhân hậu và có ý nghĩa sâu xa.

-Vì truyện cổ đề cao những phẩm chất tốt đẹp của ông cha ta: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang.

-Vì truyện cổ là những lời khuyên dạy của ông cha ta: nhân hậu, ở hiền, chăm làm, tự tin,

Nội dung:

Bài thơ ca ngợi truyện cổ nước ta vừa nhân hậu, thông minh vừa chứa đựng kinh nghiệm quý báu của cha ông

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 4: Truyện cổ nước mình - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M«n: TËp ®äcLớp 4Ôn bài cũBức tranh vẽ cảnh gì ?Bức tranh vẽ cảnh những hình ảnh trong các câu chuyện cổ tích Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa Thương người rồi mới thương ta Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm .......... Rất công bằng rất thông minh Vừa độ lượng lại đa tình đa mangLuyện đọcVì sao tác giả yêu truyện cổ nước nhà ?Tác giả yêu truyện cổ nước nhà vì :-Vì truyện cổ nước mình rất nhân hậu và có ý nghĩa sâu xa.-Vì truyện cổ đề cao những phẩm chất tốt đẹp của ông cha ta: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang.-Vì truyện cổ là những lời khuyên dạy của ông cha ta: nhân hậu, ở hiền, chăm làm, tự tin,Em hiểu câu thơ Vàng cơn nắng trắng cơn mưa là như thế nào ?Ông cha ta đã trải qua bao mưa nắng qua thời gian để đúc rút những bài học kinh nghiệm cho con cháu .Từ nhận mặt ở đây có nghĩa là thế nào ?Nhận mặt là giúp con cháu nhận ra truyền thống tốt đẹp ,bản sắc của dân tộc, của cha ông từ bao đời nay.Tìm hiểu bài Truyện Tấm cám Truyện Sọ dừaTruyện Thạch SanhTruyện Cây tre trăm đốt Bài thơ ca ngợi truyện cổ nước ta vừa nhân hậu, thông minh vừa chứa đựng kinh nghiệm quý báu của cha ông.Nội dung:LuyÖn ®äc diÔn c¶m Tôi yêu truyện cổ nước tôiVừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa Thương người rồi mới thương ta Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm Ở hiền thì lại gặp hiền Người ngay thì được phật, tiên độ trì Mang theo truyện cổ tôi đi Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa Vàng cơn nắng trắng cơn mưa Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi. Tôi yêu truyện cổ nước tôiVừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa Thương người rồi mới thương ta Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm Ở hiền thì lại gặp hiền Người ngay thì được phật, tiên độ trì Mang theo truyện cổ tôi đi Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa Vàng cơn nắng trắng cơn mưa Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi. Thi ®äc diÔn c¶mHäc thuéc lßng bµi th¬Bài thơ ca ngợi truyện cổ nước ta vừa nhân hậu, thông minh vừa chứa đựng kinh nghiệm quý báu của cha ông.Nội dung:Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_4_tuan_4_truyen_co_nuoc_minh_nam_hoc_2.ppt
Giáo án liên quan