Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 2: Triệu và lớp triệu - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

10 trăm nghìn gọi là 1 triệu, viết : 1 000 000

10 triệu gọi là 1 chục triệu, viết : 10 000 000

10chục triệu gọi là 1trăm triệu, viết : 100 000 000

Lớp triệu gồm các hàng : triệu , chục triệu , trăm triệu .

 1. Đếm thêm 1triệu từ 1 triệu đến 10 triệu :

2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1chục triệu 2chục triệu 3chục triệu

10 000 000 20 000 000

4chục triệu 5chục triệu 6chục triệu

7chục triệu 8chục triệu 9chục triệu

1trăm triệu 2trăm triệu 3trăm triệu

 

ppt9 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 2: Triệu và lớp triệu - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: TOÁNLớp 4PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BTriệu và lớp triệuÔN BÀI CŨ :/a) Số lớn nhất có 3 chữ số là số nào ?999a) Số bé nhất có 3 chữ số là số nào ?100c) Số lớn nhất có 6 chữ số là số nào ?999 999d) Số bé nhất có 6 chữ số là số nào ?100 00010 trăm nghìn gọi là 1 triệu, viết : 1 000 000 10 triệu gọi là 1 chục triệu, viết : 10 000 000 10chục triệu gọi là 1trăm triệu, viết : 100 000 000 Lớp triệu gồm các hàng : triệu , chục triệu , trăm triệu . Luyện tập 1. Đếm thêm 1triệu từ 1 triệu đến 10 triệu :2 000 000 ;1 000 000 ;3 000 000 ;4 000 000 ;5 000 000 ;6 000 000 ;7 000 000 ;8 000 000 ;9 000 000 ;10 000 000 ;2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:1chục triệu 2chục triệu 3chục triệu 10 000 000 20 000 0004chục triệu 5chục triệu 6chục triệu7chục triệu 8chục triệu 9chục triệu1trăm triệu 2trăm triệu 3trăm triệu40 000 00050 000 00060 000 00030 000 00070 000 00080 000 00090 000 000100 000 000200 000 000300 000 0003. Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:Mười lăm nghìn. Năm mươi nghìn. Ba trăm năm mươi. Bảy triệu.Sáu trăm. Ba mươi sáu triệu.Một nghìn ba trăm. Chín trăm triệu.Củng cố-Dặn dò : Lớp triệu gồm có mấy hàng ? Là những hàng nào ?Lớp triệu gồm có 3 hàng, đó là hàng triệu , hàng chục triệu và hàng trăm triệuChuẩn bị bài sau : “Triệu và lớp triệu” (tiếp theo)

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_2_trieu_va_lop_trieu_nam_hoc_2020.ppt
Giáo án liên quan