Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 20: Phân số bằng nhau - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Đọc các số đo đại lượng:

Hai phần năm ki-lô-gam.

Bảy phần tám mét.

Mười lăm phần mười sáu giờ.

Bốn lăm phần một trăm mét.

a) Có hai băng giấy như nhau.

Chia băng giấy thứ nhất thành 4 phần bằng nhau

Chia băng giấy thứ hai thành 8 phần bằng nhau

b) Nhận xét:

Từ nhận xét này, ta có thể nêu tính chất cơ bản của phân số như sau:

* Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

* Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia được một phân số bằng phân số đã cho.

Tính rồi so sánh kết quả:

a) 18 : 3 và (18 x 4) : (3 x 4)

b) 81 : 9 và (81 : 3) : (9 : 3)

Nhận xét:

Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia (cho) cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không thay đổi.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 426 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 20: Phân số bằng nhau - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BTOÁNĐọc các số đo đại lượng:kg:Hai phần năm ki-lô-gam.Bảy phần tám mét.Mười lăm phần mười sáu giờ.m:giờ:m: 7 8 2 5 15 16 45 100Bốn lăm phần một trăm mét.a)b)c)d)Ôn bài cũ:Viết các phân số:Một phần bảy:Sáu phần chín:Mười hai phần bốn mươi tám:Năm mươi tư phần một trăm:a)b)c)d) 1 7 6 91248 54 100 Phân số bằng nhau.a) Có hai băng giấy như nhau.Chia băng giấy thứ nhất thành 4 phần bằng nhau và tô màu 3 phần.tức là tô màu .. tờ giấy. 3 4 3 4Chia băng giấy thứ hai thành 8 phần bằng nhau và tô màu 6 phần.tức là tô màu .. tờ giấy. 6 8 6 8So sánh ta thấy:- - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 6 8 băng giấy bằng băng giấy. Như vậy: 3 4 6 8= b) Nhận xét: 3 4 3 4 6 8 6 8=- - - - - - - - - - - - Từ nhận xét này, ta có thể nêu tính chất cơ bản của phân số như sau: * Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho. 3 x 2 4 x 2= 6 8 3 4= 6 : 2 8 : 2=* Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia được một phân số bằng phân số đã cho. 15 : 35 :Viết số thích hợp vào ô trống:1: 48 16a)b)= 2 5 2 x 3 5 x 3=6= 4 7 4 x 2 7 x 2== 3 8 3 x 8 x 4== 6 15 6 :15 : ==1535== 48 : 8 16 :=3 2 5 2 3==318604=563216 3 4=6158144123233557862410712Tính rồi so sánh kết quả: 2:a) 18 : 3 và (18 x 4) : (3 x 4)b) 81 : 9 và (81 : 3) : (9 : 3)* 18 : 3 =* (18 x 4) : (3 x 4) == 6 * 81 : 9 = * (81 : 3) : (9 : 3)6:12 972== 9 :3 27Nhận xét:Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia (cho) cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không thay đổi. 3:Viết số thích hợp vào ô trống:= a) =10507510=b) =9 3 5=3215615: 5: 51220x 2: 2 x 3: 3 x 4Chúc các emchăm ngoan học giỏi.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_20_phan_so_bang_nhau_nam_hoc_2020.ppt