Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 22: Luyện tập trang 122 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

2. Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào?

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số:

+Quy đồng mẫu số hai phân số đó

+So sánh tử số của phân số mới

Nhận xét: Trong hai phân số (khác 0) có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 22: Luyện tập trang 122 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NÀM TOÁNLỚP 4LUYỆN TẬP - 122PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B 2. Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào?Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số:+Quy đồng mẫu số hai phân số đó+So sánh tử số của phân số mớiÔn bài cũ:1. So sánh hai phân số sau: Và 245 3Toán: Luyện tậpBài 1: So sánh hai phân số:vàvàvàvà>> 77 89 55 812 2826 21Bài 3: So sánh hai phân số có cùng tử số:Vd: So sánh vàTa có: = = và = =Vì > nên > Nhận xét: Trong hai phân số (khác 0) có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.Bài 3: b. So sánh hai phân số: và ; và >>Bài 4: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: ;;;;;;;;TIẾT HỌC KẾT THÚC

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_21_luyen_tap_trang_122_nam_hoc_202.ppt