Giáo án Thể dục 4

I/ Mục tiêu bài học:

 - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4 và một số nội quy, yêu cầu tập luyện . Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình lớp 4 và một số nội quy trong các giờ học thể dục.

 - Biết tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.

- Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, nội quy chơi, chơi chủ động, rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo.

II/ Đồ dùng và các phương pháp dạy - học chủ yếu:

 1/ Đồ dùng dạy – học:

- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn.

- Phương tiện: Còi, 4 quả bóng

 2/ Các phương pháp dạy - học chủ yếu:

 - PP làm mẫu, luyện tập thực hành,.

III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

 

doc108 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1245 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 4, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: / /2012 Ngày giảng: / /2012 Tuần1 Bài 1: Giới thiệu chương trình trò chơi: “chuyển bóng tiếp sức” I/ Mục tiêu bài học: - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4 và một số nội quy, yêu cầu tập luyện . Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình lớp 4 và một số nội quy trong các giờ học thể dục. - Biết tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, nội quy chơi, chơi chủ động, rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo. II/ Đồ dùng và các phương pháp dạy - học chủ yếu: 1/ Đồ dùng dạy – học: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn. - Phương tiện: Còi, 4 quả bóng 2/ Các phương pháp dạy - học chủ yếu: - PP làm mẫu, luyện tập thực hành,... III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu: nội dung đlượng hoạt động của thầy hoạt động của trò 1/ Kiểm tra bài cũ : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Đứng vỗ tay và hát 2/ Dạy bài mới : a/ Giới thiệu bài : b/Các hoạt động dạy học : - Giới thiệu tóm tắt chương trình thể dục lớp 4 - Phổ biến nội quy , yêu cầu tập luyện - Biên chế tổ - Chọn ban cán sự c. Luyện tập - thực hành: - Trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức” 3/ Củng cố – Dặn dò: - Thả lỏng hồi tĩnh: Đi thường theo nhịp và hát - Hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà 5- 7 p 1-2 p 1-2p 18-22p 2-3p 1-2p 1-2p 1-2p 6-8p 5-7p 1-2p 1-2p 1-2p 1p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Yêu cầu HS hát 1 bài - GV tóm tắt chương trình: Môn TD 4 có 70 tiết học và chia ra mỗi tuần 2 tiết với những nội dung như: ĐH ĐN, Bài thể dục phát triển chung, RLTT và kĩ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động, môn thể thao tự chọn - GV phổ biến nội quy: Khi lên lớp giờ TD quần áo phải gọn gàng, không đi dép lê, ra vào lớp phải xin phép - GV chia lớp thành 2-3 tổ có đều cả Nam ,Nữ , Mỗi tổ có 1 tổ trưởng - GV đưa ra cho HS chọn - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Cho HS chơi thử 1-2 lần - Tổ chức cho HS chơi thi đua với nhau - GV quan sát và đánh giá đội thắng, thua - GV hướng dẫn cho HS thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài. - Gv nhận xét : tuyên dương HS học tốt, nhắc nhở HS học chưa tốt. - GV giao bài tập về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - HS tập hợp ,điểm số báo cáo, lắng nghe Gv phổ biến nội dung. - HS hát 1 bài - HS lắng nghe . - HS lắng nghe - HS lắng nghe.Thực hiện chia tổ theo hướng dẫn và bầu ra tổ trưởng - HS đưa ra biểu quyết - HS lắng nghe - HS chơi thử - HS thi đua với nhau - HS lắng nghe - HS thả lỏng theo hướng dẫn. - HS cùng GV hệ thống bài. - HS lắng nghe - HS tiếp nhận Ngày soạn: / /2012 Ngày giảng: / /2012 Bài 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm(nghỉ)- trò chơi “ chạy tiếp sức” I/ Mục tiêu bài học: - Ôn củng cố và nâng cao kĩ thuật ĐH ĐN: Tập hợp hàng dọc dóng hàng dọc, điểm số, đứng nghỉ,(Nghiêm), Yêu cầu thực hiện đúng cơ bản động tác, thuần thục hơn , thực hiện quay đúng hớng, đều đẹp. - Trò chơi “ Chạy tiếp sức”. Yêu cầu HS nắm đợc cách chơi, nội quy chơi, chơi chủ động - GD ý học tập tích cực, tự giác cho HS. II/ Đồ dùng và các phương pháp dạy - học chủ yếu: 1/ Đồ dùng dạy – học: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn. - Phương tiện: Còi,kẻ sân chơi, cờ làm đích 2/ Các phương pháp dạy - học chủ yếu: - PP làm mẫu, luyện tập thực hành,... III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu: nội dung đlượng hoạt động của thầy hoạt động của trò 1/ Kiểm tra bài cũ : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học -Đứng vỗ tay và hát - Trò chơi” Tìm người chỉ huy” 2/ Dạy bài mới : a/ Giới thiệu bài : b/Các hoạt động dạy học : - Ôn Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,đứng nghỉ(nghiêm) c. Luyện tập - thực hành: - Trò chơi “ Chạy tiếp sức” 3/ Củng cố – Dặn dò: - Thả lỏng hồi tĩnh: Đi thường theo vòng tròn và làm động tác thả lỏng - Hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà 5- 7 p 1-2 p 1-2p 1-2p 18-22p 10-12p 8-10p 5-7p 1-2p 1-2p 1-2p 1p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Yêu cầu HS hát 1 bài - Cho HS chơi trò chơi - GV nêu tên động tác, điều khiển cho HS tập 1-2 lần - Cho HS thực hiện dưới sự điều khiển của lớp trưởng - GV quan sát sửa sai - Tập hợp HS cho Thi trình diễn giữa các tổ - GV quan sát cùng HS đánh giá tuyên dương tổ thực hiện tốt - Cho HS củng cố lại - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Cho HS chơi thử 1-2 lần - Tổ chức cho HS chơi thi đua với nhau - GV quan sát và đánh giá đội thắng, thua - GV hướng dẫn cho HS thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài. - Gv nhận xét : tuyên dương - HS học tốt, nhắc nhở HS học chưa tốt. - GV giao bài tập về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - HS tập hợp ,điểm số báo cáo, lắng nghe Gv phổ biến nội dung. - HS hát 1 bài - HS chơi vui vẻ - HS lắng nghe, thực hiện - HS thực hiện. - HS sửa sai - HS thi trình diễn với nhau - HS lắng nghe - HS tập củng cố lại - HS lắng nghe - HS chơi thử - HS thi đua với nhau - HS lắng nghe - HS thả lỏng theo hướng dẫn. - HS cùng GV hệ thống bài. - HS lắng nghe - HS tiếp nhận Ngày soạn: / /2012 Ngày giảng: / /2012 Tuần 2 Bài 3: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng trò chơi “ thi xếp hàng nhanh” I/ Mục tiêu bài học: - Ôn củng cố và nâng cao kĩ thuật ĐH ĐN: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. - Bước đầu biết quay sau và đi đều theo nhịp. Yêu cầu thực hiện đúng cơ bản động tác, thuần thục hơn , thực hiện quay đúng hướng, đều đẹp. - Trò chơi “ Thi xếp hàng nhanh”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, nội quy chơi, chơi chủ động II/ Đồ dùng và các phương pháp dạy - học chủ yếu: 1/ Đồ dùng dạy – học: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn. - Phương tiện: Còi,kẻ sân chơi, 2/ Các phương pháp dạy - học chủ yếu: - PP làm mẫu, luyện tập thực hành,... III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu: nội dung đlượng hoạt động của thầy hoạt động của trò 1/ Kiểm tra bài cũ : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học -Đứng vỗ tay và hát - Trò chơi” Tìm người chỉ huy” 2/ Dạy bài mới : a/ Giới thiệu bài : b/Các hoạt động dạy học : - Ôn Đội hình đội ngũ: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng c. Luyện tập - thực hành: - Trò chơi “ Thi xếp hàng nhanh” 3/ Củng cố – Dặn dò: - Thả lỏng hồi tĩnh: Đi thường theo vòng tròn và làm động tác thả lỏng - Hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà 5- 7 p 1-2 p 1-2p 1-2p 18-22p 10-12p 8-10p 5-7p 1-2p 1-2p 1-2p 1p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Yêu cầu HS hát 1 bài - Cho HS chơi trò chơi - GV nêu tên động tác, điều khiển cho HS tập 1-2 lần - Cho HS thực hiện dưới sự điều khiển của lớp trưởng - GV quan sát sửa sai - Tập hợp HS cho Thi trình diễn giữa các tổ - GV quan sát cùng HS đánh giá tuyên dương tổ thực hiện tốt - Cho HS củng cố lại - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Cho HS chơi thử 1-2 lần - Tổ chức cho HS chơi thi đua với nhau - GV quan sát và đánh giá đội thắng, thua - GV hướng dẫn cho HS thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài. - Gv nhận xét : tuyên dương - HS học tốt, nhắc nhở HS học chưa tốt. - GV giao bài tập về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - HS tập hợp ,điểm số báo cáo, lắng nghe Gv phổ biến nội dung. - HS hát 1 bài - HS chơi vui vẻ - HS lắng nghe, thực hiện - HS thực hiện. - HS sửa sai - HS thi trình diễn với nhau - HS lắng nghe - HS tập củng cố lại - HS lắng nghe - HS chơi thử - HS thi đua với nhau - HS lắng nghe - HS thả lỏng theo hướng dẫn. - HS cùng GV hệ thống bài. - HS lắng nghe - HS tiếp nhận Ngày soạn: / /2012 Ngày giảng: / /2012 Bài 4: Động tác quay sau trò chơi “ nhảy đúng nhảy nhanh” I/ Mục tiêu bài học: - Ôn củng cố và nâng cao kĩ thuật ĐH ĐN: Quay phải, quay trái, đi đều, thực hiện quay đúng hướng, đều đẹp. - Bước đầu biết cách quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với động tác quay sau. - Trò chơi “ Nhảy đúng nhảy nhanh”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, nội quy chơi, chơi chủ động. đúng luật, trật tự II/ Đồ dùng và các phương pháp dạy - học chủ yếu: 1/ Đồ dùng dạy – học: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn. - Phương tiện: Còi,kẻ sân chơi, 2/ Các phương pháp dạy - học chủ yếu: - PP làm mẫu, luyện tập thực hành,... III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu: nội dung đlượng hoạt động của thầy hoạt động của trò 1/ Kiểm tra bài cũ : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Trò chơi” Diệt các con vật có hại” 2/ Dạy bài mới : a/ Giới thiệu bài : b/Các hoạt động dạy học : - Ôn Đội hình đội ngũ: Quay phải, quay trái, đi đều - Học động tác Quay sau c. Luyện tập - thực hành: - Trò chơi “ Nhảy đúng nhảy nhanh” 3/ Củng cố – Dặn dò: - Thả lỏng hồi tĩnh: Đi thường theo vòng tròn và làm động tác thả lỏng - Hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà 5- 7 p 1-2 p 2-3p 18-22p 3-4p 7-8p 6-8p 5-7p 1-2p 1-2p 1-2p 1p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Cho HS chơi trò chơi - GV nêu tên động tác, điều khiển cho HS tập 1-2 lần - Cho HS thực hiện dưới sự điều khiển của lớp trưởng - GV quan sát sửa sai - GV nêu tên động tác,làm mẫu 1-2 lần, kết hợp phân tích động tác và nhấn mạnh những yếu lĩnh của động tác - GV cùng HS thực hiện 1-2 lần - GVđiều khiển cho HS tập 1-2 lần, GV quan sát sửa sai - Cho HS thực hiện dưới sự điều khiển của lớp trưởng - GV quan sát sửa sai - Tập hợp HS cho Thi trình diễn giữa các tổ - GV quan sát cùng HS đánh giá tuyên dương tổ thực hiện tốt - Cho HS củng cố lại - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Cho HS chơi thử 1-2 lần - Tổ chức cho HS chơi thi đua với nhau - GV quan sát và đánh giá đội thắng, thua - GV hướng dẫn cho HS thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài. - Gv nhận xét : tuyên dương HS học tốt, nhắc nhở HS học chưa tốt. - GV giao bài tập về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - HS tập hợp ,điểm số báo cáo, lắng nghe Gv phổ biến nội dung. - HS chơi vui vẻ - HS lắng nghe, thực hiện - HS thực hiện. - HS sửa sai - HS lắng nghe, thực hiện - HS thực hiện. - HS thực hiện, sửa sai - HS thực hiện - HS sửa sai - HS thi trình diễn với nhau - HS lắng nghe - HS tập củng cố lại - HS lắng nghe - HS chơi thử - HS thi đua với nhau - HS lắng nghe - HS thả lỏng theo hướng dẫn. - HS cùng GV hệ thống bài. - HS lắng nghe - HS tiếp nhận Duyệt giáo án P/Hiệu trưởng Đoàn Văn Hoàng Ngày soạn: / /2012 Ngày giảng: / /2012 Tuần 3 Bài 5: Đi đều, đứng lại, quay sau trò chơi “ kéo cưa lừa xẻ” I/ Mục tiêu bài học: - Ôn củng cố và nâng cao kĩ thuật ĐH ĐN: Đi đều ,đứng lại ,quay sau.Yêu cầu thực hiện đúng cơ bản động tác, thuần thục hơn , thực hiện quay đúng hướng, đều đẹp. đúng khẩu lệnh. - Trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, nội quy chơi, chơi chủ động II/ Đồ dùng và các phương pháp dạy - học chủ yếu: 1/ Đồ dùng dạy – học: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn. - Phương tiện: Còi, 2/ Các phương pháp dạy - học chủ yếu: - PP làm mẫu, luyện tập thực hành,... III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu: nội dung đlượng hoạt động của thầy hoạt động của trò 1/ Kiểm tra bài cũ : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học -Đứng vỗ tay và hát - Trò chơi” Làm theo hiệu lệnh” 2/ Dạy bài mới : a/ Giới thiệu bài : b/Các hoạt động dạy học : - Ôn Đội hình đội ngũ: Đi đều ,đứng lại ,quay sau c. Luyện tập - thực hành: - Trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ 3/ Củng cố – Dặn dò: - Thả lỏng hồi tĩnh: Đi thường theo vòng tròn và làm động tác thả lỏng - Hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà 5- 7 p 1-2 p 1-2p 1-2p 18-22p 10-12p 8-10p 5-7p 1-2p 1-2p 1-2p 1p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Yêu cầu HS hát 1 bài - Cho HS chơi trò chơi - GV nêu tên động tác, điều khiển cho HS tập 1-2 lần - Cho HS thực hiện dưới sự điều khiển của lớp trưởng - GV quan sát sửa sai - Tập hợp HS cho Thi trình diễn giữa các tổ - GV quan sát cùng HS đánh giá tuyên dương tổ thực hiện tốt - Cho HS củng cố lại - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Cho HS chơi thử 1-2 lần - Tổ chức cho HS chơi thi đua với nhau - GV quan sát và đánh giá đội thắng, thua - GV hướng dẫn cho HS thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài. - Gv nhận xét : tuyên dương HS học tốt, nhắc nhở HS học chưa tốt. - GV giao bài tập về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - HS tập hợp ,điểm số báo cáo, lắng nghe Gv phổ biến nội dung. - HS hát 1 bài - HS chơi vui vẻ - HS lắng nghe, thực hiện - HS thực hiện. - HS sửa sai - HS thi trình diễn với nhau - HS lắng nghe - HS tập củng cố lại - HS lắng nghe - HS chơi thử - HS thi đua với nhau - HS lắng nghe - HS thả lỏng theo hướng dẫn. - HS cùng GV hệ thống bài. - HS lắng nghe - HS tiếp nhận Ngày soạn: / /2012 Ngày giảng: / /2012 Bài 6: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại trò chơi “ Bịt mắt bắt dê” I/ Mục tiêu bài học: - Ôn củng cố và nâng cao kĩ thuật ĐH ĐN: Quay sau.Yêu cầu thực hiện đúng cơ bản động tác, thuần thục hơn , thực hiện quay đúng hướng, đều đẹp. - Bước đầu thực hiện động tác đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu nhận biết đúng hướng vòng, làm quen với kĩ thuật động tác động tác - Trò chơi “ Bịt mắt bắt dê”. Rèn luyện nâng cao khả năng chú ý và định hướng của HS , chơi đúng luật hào hứng, nhiệt tình. II/ Đồ dùng và các phương pháp dạy - học chủ yếu: 1/ Đồ dùng dạy – học: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn. - Phương tiện: Còi,2-4 khăn, 2/ Các phương pháp dạy - học chủ yếu: - PP làm mẫu, luyện tập thực hành,... III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu: nội dung đlượng hoạt động của thầy hoạt động của trò 1/ Kiểm tra bài cũ : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Trò chơi” Làm theo hiệu lệnh” 2/ Dạy bài mới : a/ Giới thiệu bài : b/Các hoạt động dạy học : - Ôn Đội hình đội ngũ: Quay sau - Học động tác: Đi đều vòng trái, vòng phải, đứng lại c. Luyện tập - thực hành: - Trò chơi “ Bịt mắt bắt dê” 3/ Củng cố – Dặn dò: - Thả lỏng hồi tĩnh: Đi thường theo vòng tròn và làm động tác thả lỏng - Hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà 5- 7 p 1-2 p 2-3p 18-22p 3-4p 7-8p 6-8p 5-7p 1-2p 1-2p 1-2p 1p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Cho HS chơi trò chơi - GV nêu tên động tác, điều khiển cho HS tập 1-2 lần - Cho HS thực hiện dưới sự điều khiển của lớp trưởng - GV quan sát sửa sai - GV nêu tên động tác,làm mẫu 1-2 lần, kết hợp phân tích động tác và nhấn mạnh những yếu lĩnh của động tác - GV cùng HS thực hiện 1-2 lần - GVđiều khiển cho HS tập 1-2 lần, GV quan sát sửa sai - Cho HS thực hiện dưới sự điều khiển của lớp trưởng - GV quan sát sửa sai - Tập hợp HS cho Thi trình diễn giữa các tổ - GV quan sát cùng HS đánh giá tuyên dương tổ thực hiện tốt - Cho HS củng cố lại - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Cho HS chơi thử 1-2 lần - Tổ chức cho HS chơi thi đua với nhau - GV quan sát và đánh giá đội thắng, thua - GV hướng dẫn cho HS thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài. - Gv nhận xét : tuyên dương HS học tốt, nhắc nhở HS học chưa tốt. - GV giao bài tập về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - HS tập hợp ,điểm số báo cáo, lắng nghe Gv phổ biến nội dung. - HS chơi vui vẻ - HS lắng nghe, thực hiện - HS thực hiện. - HS sửa sai - HS lắng nghe, thực hiện - HS thực hiện. - HS thực hiện, sửa sai - HS thực hiện - HS sửa sai - HS thi trình diễn với nhau - HS lắng nghe - HS tập củng cố lại - HS lắng nghe - HS chơi thử - HS thi đua với nhau - HS lắng nghe - HS thả lỏng theo hướng dẫn. - HS cùng GV hệ thống bài. - HS lắng nghe - HS tiếp nhận Ngày soạn: / /2012 Ngày giảng: / /2012 Tuần 4 Bài 7: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại trò chơi “ chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” I/ Mục tiêu bài học: - Ôn củng cố và nâng cao kĩ thuật ĐH ĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. - Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác, đúng hướng, đúng cự ly. Tham gia chơi được các trò chơi. - Trò chơi “ Chạy đổi chỗ vô tay nhau”. Rèn luyện nâng cao khả năng chú ý và định hướng của HS , chơi đúng luật hào hứng, nhiệt tình. II/ Đồ dùng và các phương pháp dạy - học chủ yếu: 1/ Đồ dùng dạy – học: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn. - Phương tiện: Còi,kẻ sân chơi, 2/ Các phương pháp dạy - học chủ yếu: - PP làm mẫu, luyện tập thực hành,... III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu: nội dung đlượng hoạt động của thầy hoạt động của trò 1/ Kiểm tra bài cũ : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Trò chơi” Làm theo hiệu lệnh” 2/ Dạy bài mới : a/ Giới thiệu bài : b/Các hoạt động dạy học : - Ôn Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái - Ôn động tác: Đi đều vòng trái, vòng phải, đứng lại c. Luyện tập - thực hành: - Trò chơi “ Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” 3/ Củng cố – Dặn dò: - Thả lỏng hồi tĩnh: Đi thường theo vòng tròn và làm động tác thả lỏng - Hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà 5- 7 p 1-2 p 2-3p 18-22p 3-4p 7-8p 5-7p 5-7p 1-2p 1-2p 1-2p 1p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Cho HS chơi trò chơi - GV nêu tên động tác, điều khiển cho HS tập 1-2 lần - Cho HS thực hiện dưới sự điều khiển của lớp trưởng - GV quan sát sửa sai - GV nêu tên động tác,làm mẫu 1-2 lần, kết hợp phân tích động tác và nhấn mạnh những yếu lĩnh của động tác - GV cùng HS thực hiện 1-2 lần - GVđiều khiển cho HS tập 1-2 lần, GV quan sát sửa sai - Cho HS thực hiện dưới sự điều khiển của lớp trưởng - GV quan sát sửa sai - Tập hợp HS cho Thi trình diễn giữa các tổ - GV quan sát cùng HS đánh giá tuyên dương tổ thực hiện tốt - Cho HS củng cố lại - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Cho HS chơi thử 1-2 lần - Tổ chức cho HS chơi thi đua với nhau - GV quan sát và đánh giá đội thắng, thua - GV hướng dẫn cho HS thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài. - Gv nhận xét : tuyên dương HS học tốt, nhắc nhở HS học chưa tốt. - GV giao bài tập về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - HS tập hợp ,điểm số báo cáo, lắng nghe Gv phổ biến nội dung. - HS chơi vui vẻ - HS lắng nghe, thực hiện - HS thực hiện. - HS sửa sai - HS lắng nghe, thực hiện - HS thực hiện. - HS thực hiện, sửa sai - HS thực hiện - HS sửa sai - HS thi trình diễn với nhau - HS lắng nghe - HS tập củng cố lại - HS lắng nghe - HS chơi thử - HS thi đua với nhau - HS lắng nghe - HS thả lỏng theo hướng dẫn. - HS cùng GV hệ thống bài. - HS lắng nghe - HS tiếp nhận Ngày soạn: / /2012 Ngày giảng: / /2012 Bài 8: Đội hình đội ngũ trò chơi “ bỏ khăn” I/ Mục tiêu bài học: - Ôn củng cố và nâng cao kĩ thuật ĐH ĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau thực hiện quay đúng hướng, đều đẹp. - Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác, đúng hướng, đúng cự ly - Trò chơi “ Bỏ khăn”. Rèn luyện nâng cao khả năng chú ý và định hướng của HS , chơi đúng luật hào hứng, nhiệt tình. II/ Đồ dùng và các phương pháp dạy - học chủ yếu: 1/ Đồ dùng dạy – học: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn. - Phương tiện: Còi,2-3 khăn sạch, 2/ Các phương pháp dạy - học chủ yếu: - PP làm mẫu, luyện tập thực hành,... III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu: nội dung đlượng hoạt động của thầy hoạt động của trò 1/ Kiểm tra bài cũ : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Trò chơi “ Diệt con vật có hại” 2/ Dạy bài mới : a/ Giới thiệu bài : b/Các hoạt động dạy học : - Ôn Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau - Ôn động tác: Đi đều vòng trái, vòng phải, đứng lại c. Luyện tập - thực hành: - Trò chơi “ Bỏ khăn” 3/ Củng cố – Dặn dò: - Thả lỏng hồi tĩnh: Đi thường theo vòng tròn và làm động tác thả lỏng - Hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà 5- 7 p 1-2 p 2-3p 18-22p 3-4p 7-8p 5-7p 5-7p 1-2p 1-2p 1-2p 1p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Cho HS chơi trò chơi - GVđiều khiển cho HS tập 1-2 lần, GV quan sát sửa sai - Cho HS thực hiện dưới sự điều khiển của lớp trưởng - GV quan sát sửa sai - Tập hợp HS cho Thi trình diễn giữa các tổ - GV quan sát cùng HS đánh giá tuyên dương tổ thực hiện tốt - Cho HS củng cố lại - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Cho HS chơi thử 1-2 lần - Tổ chức cho HS chơi thi đua với nhau - GV quan sát và đánh giá đội thắng, thua - GV hướng dẫn cho HS thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài. - Gv nhận xét : tuyên dương HS học tốt, nhắc nhở HS học chưa tốt. - GV giao bài tập về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - HS tập hợp ,điểm số báo cáo, lắng nghe Gv phổ biến nội dung. - HS chơi vui vẻ - HS thực hiện, sửa sai - HS thực hiện. - HS thực hiện, sửa sai - HS thi trình diễn với nhau - HS lắng nghe - HS tập củng cố lại - HS lắng nghe - HS chơi thử - HS thi đua với nhau - HS lắng nghe - HS thả lỏng theo hướng dẫn. - HS cùng GV hệ thống bài. - HS lắng nghe - HS tiếp nhận Duyệt giáo án P/Hiệu trưởng Đoàn Văn Hoàng Ngày soạn: / /2012 Ngày giảng: / /2012 Tuần 5 Bài 9: Trò chơi “ bị mắt bắt dê” I/ Mục tiêu bài học: - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật ĐH ĐN: Tập hợp hàng dọc dóng hàng ngang, dóng hàng, điểm số. - Biết cách đi đều vòng phải, vòng tráI đúng hướng và đứng lại. - Trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, nội quy chơi, chơi chủ động, nhanh nhẹn khéo léo, hào hứng nhiệt tình khi chơi. II/ Đồ dùng và các phương pháp dạy - học chủ yếu: 1/ Đồ dùng dạy – học: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn. - Phương tiện: Còi, 2-4 khăn sạch 2/ Các phương pháp dạy - học chủ yếu: - PP làm mẫu, luyện tập thực hành,... III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu: nội dung đlượng hoạt động của thầy hoạt động của trò 1/ Kiểm tra bài cũ : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Trò chơi: “Tìm người chỉ huy” 2/ Dạy bài mới : a/ Giới thiệu bài : b/Các hoạt động dạy học : - Ôn Đội hình đội ngũ: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều vòng phải, vòng trái c. Luyện tập - thực hành: - Trò chơi “ Bịt mắt bắt dê” 3/ Củng cố – Dặn dò: - Thả lỏng hồi tĩnh: Đi thường theo vòng tròn và làm động tác thả lỏng - Hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà 5- 7 p 1-2 p 2-3p 18-22p 10-12p 7-8p 5-7p 1-2p 1-2p 1-2p 1p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - GV điều khiển HS chơi - GV nêu tên động tác, điều khiển cho HS tập 1-2 lần - Cho HS thực hiện dưới sự điều khiển của lớp trưởng - GV quan sát sửa sai - Tập hợp HS cho Thi trình diễn giữa các tổ - GV quan sát cùng HS đánh giá tuyên dương tổ thực hiện tốt - Cho HS củng cố lại - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Cho HS chơi thử 1-2 lần - Tổ chức cho HS chơi thi đua với nhau - GV quan sát và đánh giá đội thắng, thua - GV hướng dẫn cho HS thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài. - Gv nhận xét : tuyên dương - HS học tốt, nhắc nhở HS học chưa tốt. - GV giao bài tập về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - HS tập hợp ,điểm số báo cáo, lắng nghe Gv phổ biến nội dung. - HS chơi vui vẻ - HS lắng nghe, thực hiện - HS thực hiện. - HS sửa sai - HS thi trình diễn

File đính kèm:

 • docThe duc lop 4 moi.doc