Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 21: Quy đồng mẫu số các phân số - Năm học 2018-2019

Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số, trong đó một phân số bằng

và một phân số bằng

Ta nói rằng: Hai phân số và đã được quy đồng mẫu số thành hai phân số và ; 15 gọi là mẫu số chung của hai phân số.

Mẫu số chung 15 chia hết cho mẫu số của hai phân số và

b/Cách quy đồng mẫu số các phân số

Nhận xét: Khi quy đồng mẫu số hai phân số và

Ta lấy tử số và mẫu số của phân số nhân với mẫu số của phân số

Ta lấy tử số và mẫu số của phân số nhân với mẫu số của phân số

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai

-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất

 

ppt8 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 21: Quy đồng mẫu số các phân số - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN Quy đồng mẫu số các phân số 1/Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng ?;;Kiểm tra bài cũ : a/Cho hai phân số và .;Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số, trong đó một phân số bằngvà một phân số bằng ====Nhận xétHai phân số và có cùng mẫu số là 15==vàDựa vào tính chất cơ bản của phân số, ta có:Ta nói rằng: Hai phân số và đã được quy đồng mẫu số thành hai phân số và ; 15 gọi là mẫu số chung của hai phân số. Mẫu số chung 15 chia hết cho mẫu số của hai phân số và Nhận xét: Khi quy đồng mẫu số hai phân số và b/Cách quy đồng mẫu số các phân số-Ta lấy tử số và mẫu số của phân số nhân với mẫu số của phân số -Ta lấy tử số và mẫu số của phân số nhân với mẫu số của phân số Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhấtBài tập 1 : Quy đồng mẫu số các phân số :vàa)vàb)vàc)vàa)vàb)vàc)Bài tập 2 : Quy đồng mẫu số các phân số :Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhấtChân thành cám ơn quí thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_21_quy_dong_mau_so_cac_phan_so_nam.ppt