Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 23: Phép cộng phân số

Ví dụ: Có 1 băng giấy, bạn Nam tô màu 3/8 băng giấy, sau đó Nam tô màu tiếp 2/8 băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy?

Muốn biết bạn Nam tô màu tất cả mấy phần băng giấy chúng ta làm phép tính gì?

 Ba phần tám băng giấy thêm hai phần tám băng giấy bằng năm phần tám băng giấy.

 Vậy ba phần tám cộng hai phần tám bằng năm phần tám.

 Như vậy muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm như thế nào?

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta cộnghai tử số và giữ nguyên mẫu số.

 Bài 3: Giải bài toán:

 Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được 2/7 số gạo trong kho, ô tô

thứ hai chuyển được 3/7 số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 23: Phép cộng phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phép cộng phân số *Ôn bài cũ * So sánh hai phân số: 54Ví dụ: Có 1 băng giấy, bạn Nam tô màu băng giấy, sau đó Nam tô màu tiếp băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy??28383828Bài mới: Muốn biết bạn Nam tô màu tất cả mấy phần băng giấy chúng ta làm phép tính gì?Ta phải thực hiện phép tính:3828+?2838 Ba phần tám băng giấy thêm hai phần tám băng giấy bằng năm phần tám băng giấy. Vậy ba phần tám cộng hai phần tám bằng năm phần tám.Ta có : 583828+=Từ đó ta có phép cộng các phân số như sau:Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta cộnghai tử số và giữ nguyên mẫu số.=583828+=3 + 28 Như vậy muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm như thế nào?Luyện tập: Bài 1: Tính =55535+2=2 + 35=1a.=84454+3=3 + 54=2b.=108878+3=3 + 78c.=422525725+35=35 + 725d.54= Bài 3: Giải bài toán: Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển được số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?2737Bài giải:Cả hai ô tô chuyển được là: (số gạo trong kho).573727+=5727?37Tóm tắt:Ô tô 1: số gạo Ô tô 2: số gạo Cả hai ô tô: ? số gạo2737Đáp số: số gạo trong kho. 3412Trò chơi :CHỌN Ô SỐTrò chơi: Có hai đội chơi, hai đội trưởng chọn 5 thành viên cho đội mình. * Hình thức chơi: Mỗi nhóm mở một cửa trả lời hay làm đúng được 5 điểm trong 1 phút. Mỗi nhóm được chọn 2 ô cửa.Nếu sai giành cho nhóm bạn và sẽ bị trừ 5 điểm để cộng cho đôi bạn. Đội nào nhanh hơn và ghép đúng nhất sẽ thắng cuộc.Trò chơi :CHỌN Ô SỐÔ số 1: Đọc phân số bé hơn 1có mẫu số là 9. Rồi tính tổng của chúng.Trò chơi :CHỌN Ô SỐ37273727+==57Hãy tính rồi so sánh.3727+3727++==5757Trò chơi :CHỌN Ô SỐÔ số 4: Tính chất của phép cộngphân số và số tự nhiên giống và khác nhau như thế nào?Cho ví dụ minh họa. Trò chơi :CHỌN Ô SỐÔ số 3: Nêu bài toán đố bạn mình liên quan đến cộng hai phân số cùng mẫu số.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_23_phep_cong_phan_so.ppt
Giáo án liên quan