Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 30: Thực hành (Tiếp theo) - Năm học 2019-2020

BÀI TOÁN: Một bạn đo độ dài đoạn thẳng AB trên mặt đất được 20m. Hãy vẽ đoạn thẳng (thu nhỏ) Biểu thị đoạn thẳng AB trên bản đồ có tỉ lệ : 400

1> Tính độ dài thu nhỏ của đoạn thẳng AB (theo xăng-ti-mét)

2> Vẽ vào vở đoạn thẳng đã thu nhỏ

BÀI 1: chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 50

 Đổi 3 m = 300cm

Độ dài thu nhỏ: 300 : 50 = 6 (cm)

Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm

BÀI 2: nền của một phòng học là hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Em hãy vẽ hình chữ nhật biểu thị nền phòng học đó trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200

Đổi 8 m = 800cm; 6m = 600cm

 Chiều dài hình chữ nhật thu nhỏ: 800 : 200 = 4 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật thu nhỏ: 600 : 200 = 3 (cm)

Vẽ hinhd chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm

 

ppt13 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 30: Thực hành (Tiếp theo) - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HÂN HOAN CHÀO ĐÓNTHỰC HÀNH (TT)TOAÙN MUÏC TIEÂU:Giuùp HS:Biết cách vẽ trên bản đồ (có tỉ lệ cho trước), một đoạn thẳng AB (thu nhỏ) biểu thị đoạn thẳng AB có độ dài thật cho trước.HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ HOẠT ĐỘNG 2: GIỚI THIỆU VẼ ĐOẠN THẲNG ABHOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNHKIỂM TRA BÀI CŨSỬA BT1 / 159 (SGK)DẠY BÀI MỚIGIỚI THIỆU VẼ ĐOẠN THẲNG AB TRÊN BẢN ĐỒBÀI TOÁN: Một bạn đo độ dài đoạn thẳng AB trên mặt đất được 20m. Hãy vẽ đoạn thẳng (thu nhỏ) Biểu thị đoạn thẳng AB trên bản đồ có tỉ lệ : 400CÁCH THỰC HIỆN1> Tính độ dài thu nhỏ của đoạn thẳng AB (theo xăng-ti-mét)+ đổi 20m = 2000cm+ độ dài thu nhỏ: 2000 : 400 = 5 (cm)2> Vẽ vào vở đoạn thẳng đã thu nhỏAB5 cmTỉ lệ: 1 : 400THỰC HÀNHBÀI 1: chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 50 Đổi 3 m = 300cm Độ dài thu nhỏ: 300 : 50 = 6 (cm)Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cmBài làmBÀI 2: nền của một phòng học là hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Em hãy vẽ hình chữ nhật biểu thị nền phòng học đó trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200Bài làmĐổi 8 m = 800cm; 6m = 600cm Chiều dài hình chữ nhật thu nhỏ: 800 : 200 = 4 (cm)Chiều rộng hình chữ nhật thu nhỏ: 600 : 200 = 3 (cm)Vẽ hinhd chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cmDAËN DOØÔn tập về số tự nhiên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_30_thuc_hanh_tiep_theo_nam_hoc_201.ppt
Giáo án liên quan