Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 31: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 6195 + 2785 b) 5342 - 4185

 47836 + 5409 29041 - 5987

 10592 + 79438 80200 - 19194

Bài 2: Tìm X:

 X + 126 = 480 b) X – 209 = 435

Bài 5: Trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt. Trường Tiểu học Thành Công đã quyên góp được 1475 uyển vở. Trường Tiểu học Thắng Lợi đã quyên góp được t hơn Trường Tiểu học Thành Công 184 quyển vở.

Hỏi cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở?

Trường Tiểu học Thắng Lợi quyên góp được số quyển vở là:

 1475 – 184 = 1291 ( quyển vở)

 Cả hai trường quyên góp được số quyển vở là:

 1291+ 1475 = 2766 ( quyển vở)

 Đáp số : 2766 quyển vở

ppt8 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 31: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M«n: To¸nêÁo áoNHIỆT LIỆT CHÀO ĐĨN CÁC THẦY CƠ GIÁO ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN Bài 1: Đặt tính rồi tính:a) 6195 + 2785 b) 5342 - 4185 47836 + 5409 29041 - 5987 10592 + 79438 80200 - 19194 Bài 1: Đặt tính rồi tính:a) 6196 + 2785 b) 5342 – 4185 47836 + 5409 29041 - 5987 6195 5342 + 2785 - 4185 8980 1157 47836 29041 + 5409 - 5987 53245 2305410592 + 79438 80200 – 19194 10592 80200+ 79438 - 19194 90030 61006Bài 2: Tìm X: X + 126 = 480 b) X – 209 = 435 X = 480 – 126 X = 354 X = 435 + 209 X = 644Bài 3: Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm: a + b = b + . a – = a ( a + b ) + c = . + ( b + c ) – a = 0 a + 0 = + a = a 0 aa0aBài 4: Tính bằng cách thuận tiện: a) 1268 + 99 + 501 b) 168 + 2080 + 32 745 + 268 + 732 87 + 94 + 13 + 6 = 1268 + ( 99+ 501)= 1268 + 600= 1868= ( 168+ 32) + 2080= 200 + 2080= 2280= 745 + ( 268+ 732)= 745 + 1000= 1745= ( 87+ 13) + ( 94+ 6)= 100 + 100= 200Bài 5: Trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt. Trường Tiểu học Thành Công đã quyên góp được 1475quyển vở. Trường Tiểu học Thắng Lợi đã quyên góp được ít hơn Trường Tiểu học Thành Công 184 quyển vở. Hỏi cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở?Trường Tiểu học Thắng Lợi quyên góp được số quyển vở là: 1475 – 184 = 1291 ( quyển vở) Cả hai trường quyên góp được số quyển vở là: 1291+ 1475 = 2766 ( quyển vở) Đáp số : 2766 quyển vởBài giảiKÍNH CHÀO QUÝ THẦY CƠ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_31_on_tap_ve_cac_phep_tinh_voi_so.ppt
Giáo án liên quan