Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 32: Ôn tập các phép với phân số trang 169 (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

3. Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo hết 4/5m tấm vải đó. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết 2/3m. Hỏi may được bao nhiêu cái túi như vậy?

Giải:

 Số mét vải đã may hết quần áo là:

20m x 4/5 = 16 (m)

 Số vải còn lại là :

 20 – 16 = 4 (m)

 Số túi may được là:

4 : 2/3 = 6 (cái)

 Đáp số: 6 cái

 

pptx11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 32: Ôn tập các phép với phân số trang 169 (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN 4Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long BiênTrường Tiểu học Ái Mộ BÔn bài cũSoá HoïcTính b»ng hai c¸ch1Ôn tập các phép tính với phân số TTTính bằng 2 cách1==x=Tính b»ng hai c¸ch1Ôn tập các phép tính với phân số TTTính bằng 2 cách1==x=3. Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo hết tấm vải đó. Số vải còn lại người tađem may các túi, mỗi túi hết m. Hỏi may được bao nhiêu cái túi như vậy?Giải: Số mét vải đã may hết quần áo là:20m x 4/5 = 16 (m) Số vải còn lại là : 20 – 16 = 4 (m) Số túi may được là: 4 : 2/3 = 6 (cái) Đáp số: 6 cáiTIẾT HỌC KẾT THÚCCHÚC CÁC CON CHĂM NGOAN!

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tuan_32_on_tap_cac_phep_voi_phan_so_tra.pptx
Giáo án liên quan