Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 32: Ôn tập về các phép tính với phân số trang 170 (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Khi thực hiện phép cộng hoặc trừ các phân số khác mẫu số ta phải làm như thế nào ?

Nêu cách thực hiện nhân, chia hai phân số.

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

Hãy nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức ?

Ta thực hiện nhân - chia trước, cộng - trừ sau; thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 32: Ôn tập về các phép tính với phân số trang 170 (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOÁI 4ToaùnOÂN TAÄP CAÙC PHEÙP TÍNH VÔÙI PHAÂN SOÁ ( TT )KIEÅM TRA BAØI CUÕ: Tính:LUYỆN TẬP KẾT HỢP CỦNG CỐ KIẾN THỨCHoạt động 1: ToánOÂN TAÄP CAÙC PHEÙP TÍNH VÔÙI PHAÂN SOÁ ( TT )Bài 1: Nối từ cột A với ý thích hợp cột BABTổngHiệuTíchThươngLấy số bị chia chia cho số chia.Lấy số hạng cộng với số hạng.Lấy số bị trừ trừ đi số trừ.Lấy thừa số nhân với thừa số.Bài 1: Phân số thứ nhất là phân số thứ hai là . Hãy tính tổng, hiệu, tích thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.Khi thực hiện phép cộng hoặc trừ các phân số khác mẫu số ta phải làm như thế nào ?Nêu cách thực hiện nhân, chia hai phân số.?Muốn tìm số bị trừ ta làm như thế nào?Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.BÀI 2:45715Số ?Số bị trừSố trừHiệuThừa sốThừa sốTích7913141223294713611342845821832711Muốn tìm số trừ ta làm như thế nào?Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệuMuốn tìm thừa số chưa biết ta làm như thế nào?Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết1589BÀI 3: Tính :?Hãy nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức ?Ta thực hiện nhân - chia trước, cộng - trừ sau; thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.a)b)BÀI 4: a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể?Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được bể, giờ thứ 2 chảy được bể.2525b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng bể thì số nước còn lại là mấy phần bể12Tóm tắt:- Giờ 1: bể- Giờ 2: bể2 giờ: ...... bể?b) Dùng hết : bể còn lại: ........ bể?252521- Giờ 1: bể- Giờ 2: bể2 giờ: ...... bể?b) Dùng hết : bể còn lại: ........ bể?Tóm tắt:252512Bài giải:a) Số phần bể nước sau 2 giờ vòi nước đó chảy được là:Hoặcb) Số phần bể nước còn lại là:2525+ = (bể)4525x 2 = (bể)454512- = (bể)310Đáp số: bể bể2525Ai nhanh hơnHoạt động 3:3527+ =4623- =4928x =1525: =DAËN DOØChuaån bò: OÂn taäp veà ño ñaïi löôïng.CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM NHIỀU SỨC KHOẺ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_32_on_tap_ve_cac_phep_tinh_voi_pha.ppt
Giáo án liên quan