Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 34: Ôn tập về hình học (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Quan sát hình bên, hãy chỉ ra :

a) Đoạn thẳng song song với AB;

b) Đoạn thẳng vuông góc với BC.

Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm và chiều rộng 4cm. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Diện tích của hình chữ nhật là:

5 x 4 = 20 (cm2)

Chu vi của hình chữ nhật là :

( 5 + 4 ) x 2 = 18 (cm)

Đáp số: Diện tích 20 cm2

Chu vi 18 cm

Cho hình H tạo bởi hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC như hình vẽ bên. Tính diện tích của hình H.

Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích. Hãy chọn số do chỉ đúng chiều dài của hình chữ nhật :

a) 64cm

b) 32cm

c) 16cm

d) 12cm

 

ppt13 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 34: Ôn tập về hình học (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : ToánBài : Ôn tập về hình học(tiếp theo)Chuùng mình cuøng haùt Những người giỏi nhấtĐi tìmHoạt động 2:Hoạt động 1:Hoạt động 3:Luyện tậpThực hànhCủng cốCác hoạt động :Hoạt động 1:Luyện tậpABDECQuan sát hình bên, hãy chỉ ra : a) Đoạn thẳng song song với AB;b) Đoạn thẳng vuông góc với BC.1Hoạt động 2:Thực hànhHãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm và chiều rộng 4cm. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.3GiảiDiện tích của hình chữ nhật là:5 x 4 = 20 (cm2) Chu vi của hình chữ nhật là :Đáp số: Diện tích 20 cm2 ( 5 + 4 ) x 2 = 18 (cm) Chu vi 18 cmCho hình H tạo bởi hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC như hình vẽ bên. Tính diện tích của hình H.43cm3cm4cmADBCEGCủng cốHình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích. Hãy chọn số do chỉ đúng chiều dài của hình chữ nhật :8cmABDC4cmMQNPa) 64cmb) 32cmd) 12cmc) 16cmDặn dò Chuaån bò baøi : Ôn tập về tìm số trung bình cộng.Xin chaøo. Heïn gaëp laïi!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_34_on_tap_ve_hinh_hoctiep_theo_nam.ppt