Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 34: Ôn tập về tìm số trung bình cộng - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Bài 1:

Tìm số trung bình cộng của các số sau.

a/ 137 ; 248 và 395

b/ 348 ; 219 ; 560 và 725

Bài 2:

Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là: 158 người ,147 người ,132 người ,103 người , 95 người . Hỏi trong 5 năm đó,trung bình số dân tăng hằng năm là bao nhiêu người.?

Bài 3:

Tổ Một góp được 36 quyển vở .Tổ Hai góp được nhiều hơn tổ Một 2 quyển nhưng lại ít hơn tổ Ba 2 quyển .Hỏi trung bình mỗi tổ góp bao nhiêu quyển vở.

Bài 4

Một công ty chuyển máy bơm bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm ?

ppt9 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 34: Ôn tập về tìm số trung bình cộng - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNGTuần 34Bài :Ôn tập về tìm số trung bình cộngTìm số trung bình cộng của các số sau. a/ 137 ; 248 và 395b/ 348 ; 219 ; 560 và 725Bài 1: Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là: 158 người ,147 người ,132 người ,103 người , 95 người . Hỏi trong 5 năm đó,trung bình số dân tăng hằng năm là bao nhiêu người.? Bài 2: Tổ Một góp được 36 quyển vở .Tổ Hai góp được nhiều hơn tổ Một 2 quyển nhưng lại ít hơn tổ Ba 2 quyển .Hỏi trung bình mỗi tổ góp bao nhiêu quyển vở.Bài 3: Một công ty chuyển máy bơm bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm ?Bài 4Củng cốDặn dòCaùm Ôn Vaø Chuùc Söùc Khoûe Quùi Thaày Coâ Cuøng Toaøn Theå Caùc Em Hoïc Sinh

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_34_on_tap_ve_tim_so_trung_binh_con.ppt
Giáo án liên quan