Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 35: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Kiểm tra bài cũ:

Tìm số trung bình cộng của các số sau: 635, 423 và 3457

 (635 + 423 + 3457) : 3 = 1505

 Nêu cách tìm số trung bình cộng của nhiều số?

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi chia tổng đó cho các số hạng.

+ Nêu cách hai số khi biết tổng và hiệu của chúng?

Số bé = ( Tổng - hiệu) : 2

Số lớn = ( Tổng + hiệu) : 2

2. Hai đội trồng rừng trồng được 1375 cây. Đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 285 cây. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?

Số cây đội hai trồng được là:

 ( 1375 - 285 ) : 2 = 545 (cây)

 Số cây đội một trồng đượclà:

 545 + 285 = 830 (cây)

 Đáp số: Đôi 1: 830 cây

 Đội 2: 545 cây

+Nêu các cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng.

* Cách 1:

 Tìm số bé: Số bé = ( Tổng – hiệu ) : 2

 Tìm số lớn: Số lớn = số bé + hiệu

* Cách 2:

 Tìm số lớn: Số lớn = ( Tổng + hiệu ) : 2

 Tìm số bé: Số bé = số lớn - hiệu

 

ppt12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 35: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ễn tập về tỡm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đú. Toỏn - Lớp 4Kiểm tra bài cũ:Tỡm số trung bỡnh cộng của cỏc số sau: 635, 423 và 3457 (635 + 423 + 3457) : 3 = 1505 Nờu cỏch tỡm số trung bỡnh cộng của nhiều số?Muốn tỡm số trung bỡnh cộng của nhiều số, ta tớnh tổng cỏc số đú, rồi chia tổng đú cho cỏc số hạng.ễn tập về tỡm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đú. Toỏn Bài tập 1: Viết số thớch hợp vào ụ trống: Tổng hai số31819453271Hiệu hai số 42 87 493Số lớnSố bộ1801381016 929 1882 1389+ Nêu cách tèM hai số khi biết tổng và hiệu của chúng?Ghi nhớ: Số bé = ( Tổng - hiệu) : 2Số lớn = ( Tổng + hiệu) : 22. Hai đội trồng rừng trồng được 1375 cõy. Đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 285 cõy. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiờu cõy? Túm tắt:Đội thứ nhất :Đội thứ hai:285 cõy1375 cõy? cõy? cõyGiải: Số cây đội hai trồng được là: ( 1375 - 285 ) : 2 = 545 (cây) Số cây đội một trồng đượclà: 545 + 285 = 830 (cây) Đáp số: Đội 1: 830 cây Đội 2: 545 cây +Nờu cỏc cỏch giải bài toỏn tỡm hai số khi biết tổng và hiệu của chỳng. * Cỏch 1: Tỡm số bộ: Số bộ = ( Tổng – hiệu ) : 2 Tỡm số lớn: Số lớn = số bộ + hiệu * Cỏch 2: Tỡm số lớn: Số lớn = ( Tổng + hiệu ) : 2 Tỡm số bộ: Số bộ = số lớn - hiệu 3. Một thửa ruộng hỡnh chữ nhật cú chu vi 530m, chiều rộng kộm chiều dài 47m. Tớnh diện tớch thửa ruộng. Giải: Nửa chu vi của thửa ruộng: 530 : 2 = 265 (m) Chiều rộng của thửa rộng: ( 265 - 47) : 2 = 109 (m) Chiều dài của thửa ruộng: 109 + 47 =156 (m) Diện tớch của thửa ruộng: 109 x 156 = 17004 (m2) Đỏp số: 17004 m24. Trung bỡnh cộng của hai số bằng 135. Biết một trong hai số là 246. Tỡm số kia.Bài giải:Tổng của hai số đú là:135 x 2 = 270Số phải tỡm là:270 – 246 = 24 Đỏp số: 24 5. Tỡm hai số biết tổng của chỳng bằng số lớn nhất cú ba chữ số và hiệu của hai số đú bằng số lớn nhất cú hai chữ số.Bài giảiSố lớn nhất cú ba chữ số là: 999Do đú tổng của hai số đú là: 999Số lớn nhất cú hai chữ số là: 99Do đú hiệu của hai số là: 99Số bộ là: ( 999 – 99 ) : 2 = 450Số lớn là: 450 + 99 = 549 Đỏp số: Số bộ: 450 Số lớn: 549 Củng cố - Dặn dũCẢM ƠN CÁC EM HỌC SINHChỳc cỏc em học tốt!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_35_on_tap_ve_tim_hai_so_khi_biet_t.ppt
Giáo án liên quan