Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 27: Diện tích hình thoi

3. Luyện tập:

Bài 2: Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm

3. Luyện tập:

Bài 1: Tính diện tích của:

a) Hình thoi ABCD, biết AC = 3cm; BD = 4cm.

b) Hình thoi MNPQ, biết MP = 7cm; NQ = 4cm.

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.

Diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 27: Diện tích hình thoi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
9/29/2021MÔN TOÁN LỚP 4 Trong các hình sau hình nào là hình thoi?MNQPMNQPHình 1Hình 2Hình 3Ôn bài cũABCDO1. Giới thiệu cách tính diện tích hình thoi:nmmMNABCDon2ABCoDiện tích hình chữ nhật MNCA sẽ là:Vậy diện tích thoi ABCD là:m x n2n2m xHay n2m x=m x n2n2ABCmMNOn2nmABCDn2ODiện tích của hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 2. Ghi nhớ::Nếu gọi S là diện tích, m và n là độ dài hai đường chéo:Công thức:m x n2S = Ta có công thức tính diện tích hình thoi:nm(cùng một đơn vị đo).Bài 1: Tính diện tích của:3. Luyện tập:a) Hình thoi ABCD, biết AC = 3cm; BD = 4cm.Diện tích thoi ABCD là:3 x 42=Diện tích hình thoi MNPQ là:7 x 42=6 (cm )2Đáp số:b) Hình thoi MNPQ, biết MP = 7cm; NQ = 4cm.ABCDMNPQ6 cm 214 (cm )214 cm 2Đáp số:Bài 2: Tính diện tích hình thoi biết:3. Luyện tập:a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dmDiện hình thoi là:5 x 202=Diện tích hình thoi là:40 x 152=Đổi 4m = 40dm300 (dm )250 (dm )2b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dmĐáp số:50 dm 2Đáp số:300 dm 2Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:3. Luyện tập:5 cm2cmABCD5cm2cmMNQPDiện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.Diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật.sĐ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_27_dien_tich_hinh_thoi.ppt