Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 6: Luyện tập chung trang 36 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Em sinh năm 2008 . Em sinh vào thế kỷ nào?

Năm nay em bao nhiêu tuổi?

Đến năm 2020 em bao nhiêu tuổi?

* Bài 2 : Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền, Hòa, Trung,Thực đã đọc trong một năm:

a. Hiền đọc được 33 quyển sách.

b. Hòa đọc được 40 quyển sách.

c. Hòa đọc được nhiều hơn Thực 15 quyển sách.

d . Trung đọc được ít hơn Thực 3 quyển sách.

e . Hòa đọc được nhiều sách nhất.

g . Trung đọc được ít sách nhất.

e . Trung bình mỗi bạn đọc được 30 quyển sách.

* Bài 3: Một cửa hàng ngày đầu bán được 120 m vải, ngày thứ hai bán được 1/2 bằng số mét vải bán trong ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 344 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 6: Luyện tập chung trang 36 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện tập chung ( Trang 36 ). Em sinh năm 2008 . Em sinh vào thế kỷ nào? Năm nay em bao nhiêu tuổi? Đến năm 2020 em bao nhiêu tuổi? KIỂM TRA BÀI CŨToánLuyện tập chung. ( Trang 36 ) rung chu«ng vµng Trß ch¬iCâu hỏi 1B. 5 050 050C. 5 005 050Hết giờ05s04s03s02s01srung chu«ng vµng Trß ch¬i A: 505 050Số gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:5 giây bắt đầuD. 50 050 050Câu hỏi 2A. 80 000B. 8000C. 800Hết giờ05s04s03s02s01srung chu«ng vµng Trß ch¬i Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là :5 giây bắt đầuD. 8Câu hỏi 3A. 684 257B. 684 275C. 684 752Hết giờ05s04s03s02s01sRung chuông vàng Trß ch¬i Số lớn nhất trong các số 684 257; 684 275; 684 752; 684 725 là :5 giây bắt đầuD. 684 725 Câu hỏi 4A. 485B. 4850C. 4085Hết giờ05s04s03s02s01srung chu«ng vµng Trß ch¬i 4 tấn 85 kg = kgSố thích hợp để viết vào chỗ chấm là:5 giây bắt đầuD. 4058 Câu hỏi 5A. 30B. 210C. 130Hết giờ05s04s03s02s01srung chu«ng vµng Trß ch¬i 2 phút 10 giây = giâySố thích hợp để viết vào chỗ chấm là:5 giây bắt đầuD. 70 Hiền51015202225303335400HòaTrungThực* Bài 2 : Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền, Hòa, Trung,Thực đã đọc trong một năm:a. Hiền đọc được bao nhiêu quyển sách?b. Hòa đọc được bao nhiêu quyển sách?c. Hòa đọc được nhiều hơn Thực bao nhiêu quyển sách?d . Ai đọc được ít hơn Thực 3 quyển sách?e . Ai đọc được nhiều sách nhất?g . Ai đọc được ít sách nhất?e . Trung bình mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách?a. Hiền đọc được 33 quyển sách.b. Hòa đọc được 40 quyển sách.c. Hòa đọc được nhiều hơn Thực 15 quyển sách.d . Trung đọc được ít hơn Thực 3 quyển sách.e . Hòa đọc được nhiều sách nhất.g . Trung đọc được ít sách nhất.e . Trung bình mỗi bạn đọc được 30 quyển sách.Hiền51015202225303335400HòaTrungThực* Bài 2 : Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền, Hòa, Trung,Thực đã đọc trong một năm:a. Hiền đọc được bao nhiêu quyển sách?b. Hòa đọc được bao nhiêu quyển sách?c. Hòa đọc được nhiều hơn Thực bao nhiêu quyển sách?d . Ai đọc được ít hơn Thực 3 quyển sách?e . Ai đọc được nhiều sách nhất?g . Ai đọc được ít sách nhất?e . Trung bình mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách?a. Hiền đọc được 33 quyển sách.b. Hòa đọc được 40 quyển sách.c. Hòa đọc được nhiều hơn Thực 15 quyển sách.d . Trung đọc được ít hơn Thực 3 quyển sách.e . Hòa đọc được nhiều sách nhất.g . Trung đọc được ít sách nhất.e . Trung bình mỗi bạn đọc được 30 quyển sách.* Bài 3: Một cửa hàng ngày đầu bán được 120 m vải, ngày thứ hai bán được 1/2 bằng số mét vải bán trong ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?Tóm tắt? m? mBài giải? mNgày 1Ngày 3Ngày 2Ngày thứ hai cửa hàng bán được :120 : 2 = 60 ( m)Ngày thứ ba cửa hàng bán được : 120 x 2 = 240 (m)Trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán được :( 120 + 60 + 240) : 3 =140 ( m)Đáp số : 140 m vảiCỦNG CỐ - DAËN DOØCHÀO CÁC EM !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_6_luyen_tap_chung_trang_36_nam_hoc.ppt