Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 7: Tính chất giao hoán của phép cộng - Trương Thị Bích Hảo

Tính giá trị của biểu thức a + b và b + a trong bảng sau:

Bài 1: Nêu kết quả tính:

a/ 468 + 379 = 847

 379 + 468 =

b/ 6509 + 2876 = 9385

 2876 + 6509 =

c/ 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 =

Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 48 + 12 = 12 +

 65 + 297 = + 65

 + 89 = 89 + 177

b/ m + n = n + .

 84 + 0 = + 84

 a + 0 = + a =

Bài 3:

a/ 2975 + 4017 . 4017 + 2975

 2975 + 4017 . 4017 + 3000

 2975 + 4017 . 4017 + 2900

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 7: Tính chất giao hoán của phép cộng - Trương Thị Bích Hảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Líp 4AChµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giêM«n To¸nGi¸o viªn: Tr­¬ng ThÞ BÝch H¶o10151202075145Tính giá trị của biểu thức a + b và b + a trong bảng sau:10 + 20 = 3015 + 75 = 90120 + 145 = 26520 + 10 = 3075 + 15 = 90145 + 120 = 265a + b abb + a a + b b + a 1015120207514510 + 20 = 3015 + 75 = 90120 + 145 = 26520 + 10 = 3075 + 15 = 90145 + 120 = 265So sánh giá trị hai biểu thức a + b và b + a trong bảng ?a + b abb + a a + b b + a = a + b= +aba1015120b2075145a + b10 + 20 = 3015 + 75 = 90120 + 145 = 265b + a20 + 10 = 3075 + 15 = 90145 + 120 = 265Bài 1: Nêu kết quả tính:a/ 468 + 379 = 847 379 + 468 = b/ 6509 + 2876 = 9385 2876 + 6509 = c/ 4268 + 76 = 434476 + 4268 = Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:a/ 48 + 12 = 12 + 65 + 297 = + 65 + 89 = 89 + 177b/ m + n = n + .. 84 + 0 = + 84 a + 0 = + a = Bài 3: ><=a/ 2975 + 4017 . 4017 + 2975 2975 + 4017 . 4017 + 3000 2975 + 4017 . 4017 + 2900b/ 8264 + 927 . 927 + 8300 8264 + 927 . 900 + 8264 927 + 8264 . 8264 + 927Trò chơi: Ai nhanh, ai đúngb/ ( a + b) x 2 = ( b + a) x 2c/ 4 + 5 x 2 = 5 + 4 x 2d/ 125 - a = a - 125a/ c + d = d + ce/ 36 + a = a + 36XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_7_tinh_chat_giao_hoan_cua_phep_con.ppt
Giáo án liên quan