Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 9: Vẽ hai đường thẳng song song - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước.

Bước 1: Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm E và vuông góc với đường thằng AB.

Bước 2: Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng MN ta được đường thẳng CD song song với đường thẳng AB.

Bài 1: Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD.

Bài tập yêu cầu gì?

Để vẽ đường thẳng AB đi qua M và song song với đường thẳng CD, trước tiên ta vẽ gì?

Sau khi vẽ được đường thẳng MN, ta tiếp tục vẽ gì?

Đường thẳng vừa vẽ như thế nào so với đường thẳng CD?

Trước tiên vẽ đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng CD.

Đặt tên cho đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng CD là đường thẳng MN.

Vẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng MN.

Đường thẳng vừa vẽ song song với đường thẳng CD. Đó chính là đường thẳng AB.

Bài 2:( HS Khá- Giỏi) Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A, hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC: qua đỉnh C, hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song với nhau có trong hình tứ giác ADCB.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 375 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 9: Vẽ hai đường thẳng song song - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vẽ hai đường thẳng AB và CD vuông góc với nhau tại E .EABCDTa có: AB vuông góc với CDVẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước.AEBAEBCDTa có: CD song song với AB Bước 1: Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm E và vuông góc với đường thằng AB.Bước 2: Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng MN ta được đường thẳng CD song song với đường thẳng AB.Bài tập thực hànhMDCBài 1: Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD.Tìm hiểu bàiBài tập yêu cầu gì?Để vẽ đường thẳng AB đi qua M và song song với đường thẳng CD, trước tiên ta vẽ gì?Sau khi vẽ được đường thẳng MN, ta tiếp tục vẽ gì?Đường thẳng vừa vẽ như thế nào so với đường thẳng CD?Trước tiên vẽ đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng CD.Đặt tên cho đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng CD là đường thẳng MN.Vẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng MN.Đường thẳng vừa vẽ song song với đường thẳng CD. Đó chính là đường thẳng AB.MDCBATa có: CD song song ABBài 2:( HS Khá- Giỏi) Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A, hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC: qua đỉnh C, hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song với nhau có trong hình tứ giác ADCB.BACBước 1: Vẽ đường thẳng AH đi qua A,vuông góc với cạnh BC. Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua A và vuông góc với AH , đó chính là đường thẳng AX cần vẽ.- Vì CA vuông góc với AB nên ta chỉ vẽ đường thẳng đi qua C và vuông góc với CA, đó chính là đường thẳng CY ta cần vẽ- Đặt tên giao điểm của AX và CY là D.BACXYHDCác cặp cạnh song song với nhau trong hình tứ giác ADCB là:AD và BCAB và DCBài 3: Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông ( xem hình vẽ ).Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại điểm E.Dùng ê ke kiểm tra xem góc điểm E của hình tứ giác BEDA có là góc vuông hay không.BADCVẽ đường thẳng đi qua B, vuông góc với AB, đường thẳng này song song với AD.Vì theo hình vẽ ta đã có BA vuông góc với AD.- Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là góc vuông.BEADCGóc E là góc vuôngBE song song với ADVẽ một đường thẳng song song với đường đường thẳng a Hai đường thẳng song song với nhau có bao giờ cắt nhau không? Ô CỬA BÍ MẬT1Kể tên một số đồ vật có hình ảnh hai đường thẳng song song ở xung quanh ta.Đường thẳng AB song song với đường thẳng c nào? b 2a3a4CỦNG CỐMuốn vẽ đường thẳng song song với đường thẳng cho trước , ta thực hiện như sau:1,Vẽ đường thẳng phụ vuông góc với đường thẳng đã cho.2,Vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng phụ .Chuùc caùc em hoïc gioûi, chaêm ngoan!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_9_ve_hai_duong_thang_song_song_nam.ppt