Bài giảng Tuần : 10 tiết : 10 kiểm tra 1 tiết

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài học này, học sinh phải:

1. Kiến thức:Kiểm tra những kiến thức cơ bản :

- Vai trò của trồng trọt và nhiệm vụ của trồng trọt

- Đất trồng, khái niệm, thành phần, biện pháp sử dụng , cải tạo và bảo vệ đất trồng

- Phân bón: tác dụng, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.

- Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

2. Kĩ năng: phân tích, so sánh, quan sát thực tế

 

doc5 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 1291 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tuần : 10 tiết : 10 kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 10 Tiết : 10 KIỂM TRA 1 TIẾT Ngày soạn: 27/10/2012 Ngày dạy : 29/10/2012 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài học này, học sinh phải: 1. Kiến thức:Kiểm tra những kiến thức cơ bản : - Vai trò của trồng trọt và nhiệm vụ của trồng trọt - Đất trồng, khái niệm, thành phần, biện pháp sử dụng , cải tạo và bảo vệ đất trồng - Phân bón: tác dụng, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường. - Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.. 2. Kĩ năng: phân tích, so sánh, quan sát thực tế 3. Thái độ: Nghiêm túc tự giác tích cực, can thận trong làm bài. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Xây doing ma trận đề, đề kiểm tra và đáp án. 2. Học sinh : Học bài, chuan bị dụng cụ học tập IV.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1.Kiểm tra sĩ số 2.Phát đề cho học sinh làm bài 3. Thu bài 4. Đánh giá, nhận xét thái độ làm bài 5. Hoạt động nối tiếp - Chuẩn bị bài tiếp theo: bài 11 : Sản xuất và bảo quản giống cây trồng + Các phương pháp sàn xuất giống cây trồng + Bảo quản giống cây trồng. MA TRẬN ĐỀ Tỉ lệ : Trắc nghiệm : Tự luận : 30 % : 70% Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Cấp độ thấp Cấp cao KQ TL KQ TL KQ TL KQ TL Chủ đề 1 Vai trò , nhiệm vụ của trồng trọt - Biết biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 0,25 2.5% 1 0,25 2.5% Chủ đề 2. Đất trồng - Hiểu biện pháp sử dụng đất - Hiểu cách sử dụng đất hợp lí Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 0,25 2.5% 1 2 20% 2 2.25 22.5% Chủ đề 3. Phân bón -Biết cách bón phân - Biết tác dụng của phân bón - Khái niệm phân bón - Phân biệt một số loại phân bón thông thường - Giải thích lí do sử dụng một số phân bón - Liên hệ thực tế Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2 0,5 5% 1 1 10% 1 2 20% 1 2 20% 0.5 5% 5 6 60% Chủ đề 4. Cách sự dụng – phương pháp chọn, tạo giống - Biết vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 1.5 15% 1 1.5 15% Số câu 3 2 2 1 1 9 Số điểm Tỉ lệ % 3.25 32.5% 4,25 42.5% 20 20% 0.5 5% 10,0 100% Trường THCS Ka Đơn Lớp 7 … Họ và tên: ……………………………. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Công Nghệ Thời gian : 45 phút Điểm Lời phê của giáo viên A.TRẮC NGHIỆM : 3 điểm I. Chọn câu trả lời đúng nhất: ( 1 điểm) Câu 1 / Biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt :: A. Khai hoang , lấn biển, tăng vụ, áp dụng biện pháp kĩ thuật B. Đảm bảo lương thực, thực phẩm tiêu dùng C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghệp chế biến và xuất khẩu. D. Cung cấp lương thực , thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi và nguyên liệu cho công nghiệp. Câu 2 / Biện pháp sử dụng đất A. Thâm canh tăng vụ không bỏ đất hoang B. Cày sâu, bừa kĩ C. Làm ruộng bậc thang D. Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục Câu 3 / Căn cứ và thời kì bón, người ta chia ra các cáh bón sau: A. Bón lót B. Bón thúc C. Bón lót và bón thúc D. Bón vãi, bón theo hàng, theo hốc Câu 4 / Trong các phương pháp nào sau đây người ta dùng để áp dụng chọn giống cây trồng: A. Tăng năng suất B. Tăng chất lượng nông sản. C. Tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng, D. Tăng dộ phì nhiêu của đấ, tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản. II. Ghép ý ở cột A và B cho phù hợp ( 2 điểm) Nhóm phân Loại phân Ghép A. Phân hữu cơ 1. Phân đạm A+ .............................. 2. Phân xanh 3. Phân Kali 4. Phân chuồng B. Phân hóa học 5. Phân rác B+ ............................. 6. Phân lân 7. Khô dầu 8. Phân urê B.TỰ LUẬN : 7 Điểm Câu 1: Vì sao phân hữu cơ chủ yếu để bón lót, phân hóa học sử dụng đề bón thúc Câu 2: Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? Biện pháp làm ruộng bậc thang, trồng xen cây nông nghiệp giữa các cây băng xanh nhằm mục đích gì? Câu 3: Phân bón là gì ? Cách bảo quản phân bón ở gia đình em ? Câu 4:Vai trò của giống? Phương pháp chọn và tạo giồng ở gia đình em? Bài làm ĐÁP ÁN: TRẮC NGHIỆM : ( 3 Đ) Mỗi đáp án đúng 0.25 điểm. I. Chọn ý đúng Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 A A C D II. Ghép cột Nhóm phân Loại phân Ghép A. Phân hữu cơ 1. Phân đạm A+ 2,4,5,7 2. Phân xanh 3. Phân Kali 4. Phân chuồng B. Phân hóa học 5. Phân rác B+ 1,3,6,8, 6. Phân lân 7. Khô dầu 8. Phân urê TỰ LUẬN ( 7Đ) Câu hỏi Đáp án Thang điểm Câu 1 ( 2 điểm) - Vì phân hữu cơ chứa các chất ở dạng khó tiêu , cây không sử dụng được ngay nên phải có thời gian để phân bón phân hủy - Vì phân hóa học tan nhanh nên cây trồng sử dụng được ngay 1 1 Câu 2 ( 2 điểm) - Vì nước ta có dân số tăng nhanh, nhu cầu lương thực thực phẩm tăng mà diện tích đất trồng có hạn. - Biện pháp làm ruộng bậc thang, trồng xen cây nông nghiệp giữa các cây băng xanh nhằm mục đích hạn chế xói mòn và rửa trôi 1 1 Câu 3 (1.5 điểm) - Phân bón là ‘ thức ăn ‘ do con người bổ sung cho cây - Bảo quàn phân bón : + Đựng trong chum, vại, đậy kín , không trộn lẫn các loại phân vào nhau .. + Phân chuồng có thể bảo quản ngay tại chuồng, che bạc kĩ càng.. 0.5 0.5 0.5 Câu 4 (1.5 điểm) -- - Vai trò của giống : + Làm tăng năng suất + Tăng chất lượng nông sản. + Tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng, - Các phương pháp thường dùng: Chọn lọc và lai 1 0.5 Thống kê chất lượng Lớp SSKT Giỏi Khá Trung bình Yếu TS % TS % TS % TS % 7A 7B 7C 7D Nhận xét bài kiểm tra

File đính kèm:

  • doctiet 10 . kiem tra 1 tiet.doc