Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 12+15: Nguyễn Thị Tuyết Trinh

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 - Hiểu được vai trò to lớn của rừng đối với cuộc sống của toàn xã hội

 - Biết được nhiệm vụ của trồng rừng

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp, quan sát hình, tập khái quát để nêu nhận xét, kết luận khoa học.

3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của GV: H34, H35, và sưu tầm tranh vẽ có liên quan, phiếu học tập

2. Chuẩn bị của HS: Đọc trước bài mới và tìm hiểu một số rừng ở nước ta và địa phương

III. Dự kiến phương pháp dạy học: thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thảo luận nhóm

IV. Tiến trình bài dạy:

1. Ổn định lớp (1’)

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

- Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ. Cho ví dụ?

- Nêu tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ.

3. Bài mới:

* Giới thiệu bài: (1’) Như chúng ta đã biết, rừng có vai trò rất lớn với con người với sản xuất và kinh tế của mỗi gia đình và mỗi quốc gia . Vậy vai trò và thực trạng rừng nước ta hiện nay và từ đó có biện pháp và hành động như thế nào?

 

doc8 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 12+15: Nguyễn Thị Tuyết Trinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 12 Ngày soạn: 4/11/2011 Ngày dạy: 7/11/2011 Tiết 20: BÀI 21: LUÂN CANH, XEN CANH, TĂNG VỤ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu được thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ. - Hiểu được tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện các kỹ năng trong trồng trọt. - Vận dụng, liên hệ vào thực tế. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức không nên trồng một loại cây trồng nào đó liên tục trong nhiều vụ. II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của GV: Hình 33 phóng to 2. Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu nội dung bài 21 III. Dự kiến phương pháp dạy học: thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thảo luận nhóm IV. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định lớp (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (4’) - Tại sao phải thu hoạch đúng lúc, nhanh gọn và cẩn thận? - Người ta thường chế biến nông sản bằng cách nào? Cho ví dụ.? 3. Bài mới: * Giới thiệu bài: (2’) Một trong những nhiệm vụ của trồng trọt là tăng số lượng và chất lượng của sản phẩm, một trong những cách tăng số lượng, chất lượng sản phẩm là luân canh, xen canh, tăng vụ. Chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay để hiểu rõ về vấn đề. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu về luân canh, xen canh, tăng vụ (22’) - Đặt câu hỏi: + Trên ruộng của nhà em đang gieo trồng cây gì? + Sau khi thu hoạch thì trồng tiếp loại cây gì? - Nêu ví dụ: Trong một năm trên một mảnh đất ta đã trồng : lúa - đậu nành - lúa. Đây chính là hình thức của luân canh. + Qua đó cho biết luân canh là gì? + Miếng đất nào đã luân canh? a. Dưa- ngô- đậu. b. Đậu- đậu- lúa. c. Lúa- đậu- lúa. + Người ta thường luân canh những loại cây trồng nào với nhau? Cho ví dụ ? + Để luân canh một cách hợp lí ta cần chú ý những yếu tố nào? - Quan sát H 33 à trả lời các câu hỏi: + Trong hình người ta trồng cây gì với cây gì? + Cho biết thế nào xen canh? Em hãy nêu ví dụ về xen canh các loại cây trồng mà em biết. + Trên một thửa ruộng người ta trồng một nửa là ớt, một nửa là ngô, có gọi là xen canh không? Vì sao? - Thông báo thêm về các yếu tố xen canh. + Tăng vụ là gì? + Ở địa phương em đã gieo trồng được mấy vụ trong năm trên một mảnh ruộng? - Nhận xét + Liên hệ thực tế trả lời + Liên hệ thực tế trả lời - Lắng nghe à Là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích. à Miếng đất luân canh: a,c. à Thường luân canh: • Luân canh giữa các cây trồng cạn với nhau. Ví dụ: ngô với đậu nành,. • Luân canh giữa các cây trồng cạn với cây trồng nước. Ví dụ: Ngô- đậu- lúa hay lúa- đậu- lúa,.. à Cần chú ý đến các yếu tố: mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng nhiều hay ít và khả năng chống sâu,bệnh của mỗi loại cây trồng. à Trồng xen canh ngô với đậu. à Xen canh là trên cùng một diện tích, trồng hai loại hoa màu cùng một lúc hoặc cách nhau một thời gian không lâu để tận dụng diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng,. Ví dụ: Ớt xen đậu, ngô xen mía, à Không phải là xen canh. Vì không trồng xen và không tăng thêm thu hoạch trên cùng diện tích. - Lắng nghe à Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên cùng một diện tích đất. à Thường trồng hai vụ. Tiết 20: BÀI 21: LUÂN CANH, XEN CANH, TĂNG VỤ I. Luân canh, xen canh, tăng vụ 1. Luân canh - Là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích. - Người ta tiến hành các loại hình luân canh sau: + Luân canh giữa các cây trồng cạn với nhau. + Luân canh giữa cây trồng cạn với cây trồng nước. 2. Xen canh Trên cùng một diện tích, trồng hai loại hoa màu cùng một lúc và cách nhau một thời gian không lâu để tận dụng diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng,.. 3. Tăng vụ: Là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất. Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ (10’) - Yêu cầu học sinh xem thông tin mục II SGK và thảo luận nhóm 3’ hoàn thành bài tập: + Luân canh làm cho đất tăng...................và + Xen canh sử dụng hợp lý và + Tăng vụ góp phần tăng thêm - Nhận xét và hoàn chỉnh kiến thức - Thảo luận hoàn thành + Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu, bệnh. + Xen canh sử dụng hợp lí đất, ánh sáng và giảm sâu, bệnh. + Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch. - Nghe giảng II. Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. - Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu, bệnh. - Xen canh sử dụng hợp lí đất, ánh sáng và giảm sâu, bệnh. - Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch. 4. Củng cố: (4’)  - Gọi HS đọc phần ghi nhớ cuối bài. - Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 1,2 SGK/51 5. Hướng dẫn về nhà: (2’) - Yêu cầu HS học bài cũ - Nghiên cứu nội dung bài 22, tìm hiểu một số rừng quốc gia ở nước ta V. Rút kinh nghiệm: TUẦN 13 Ngày soạn: 11/11/2011 Ngày dạy: 14/11/2011 PHẦN II: LÂM NGHIỆP CHƯƠNG I: KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG Tiết 21: BÀI 22: VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu được vai trò to lớn của rừng đối với cuộc sống của toàn xã hội - Biết được nhiệm vụ của trồng rừng 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp, quan sát hình, tập khái quát để nêu nhận xét, kết luận khoa học. 3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của GV: H34, H35, và sưu tầm tranh vẽ có liên quan, phiếu học tập 2. Chuẩn bị của HS: Đọc trước bài mới và tìm hiểu một số rừng ở nước ta và địa phương III. Dự kiến phương pháp dạy học: thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thảo luận nhóm IV. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định lớp (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (4’) - Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ. Cho ví dụ? - Nêu tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. 3. Bài mới: * Giới thiệu bài: (1’) Như chúng ta đã biết, rừng có vai trò rất lớn với con người với sản xuất và kinh tế của mỗi gia đình và mỗi quốc gia . Vậy vai trò và thực trạng rừng nước ta hiện nay và từ đó có biện pháp và hành động như thế nào? Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của rừng và trồng rừng (18’) - GV cho HS quan sát H34 SGKvà sau đó phát phiếu cho HS thảo luận nhóm 5’ nêu vai trò của rừng dựa vào hình vẽ. -. GV hướng dẫn HS quan sát trên tranh và nêu lại vai trò của rừng. - Nhận xét vai trò của rừng là: + Làm sạch không khí và môi trường + Phòng hộ + Cung cấp lâm sản cho gia đình, công sở, giao thông, công cụ sản xuất + Nghiên cứu khoa học và sinh hoạt văn hóa - GV nêu vấn đề cho HS: Có nhiều nơi rừng được phát triển hay tàn phá cũng không có ảnh hưởng gì đến đời sống của người thành phố hay vùng đồng bằng xa rừng. Điều đó đúng hay sai? Vì sao ? - Vì sao có rừng thì nước mưa không chảy tràn trên mặt đất? - Vì sao rừng phát triển hạn chế lũ lụt. - Vì sao rừng làm cho không khí trong lành. - Liên hệ nêu 1 số rừng quốc gia? - HS qua sát hình kết hợp với kiến thức thực tế của HS để các nhóm hoàn thành phiếu học tập - HS các nhóm nhận xét bổ sung cho nhau - Nghe giảng - Sai . Vì rừng có ảnh hưởng toàn cầu - Ngăn cản không cho nước mưa chảy mạnh - Bộ rễ cây rừng hút bớt lượng nước mưa - Nhờ khả năng quang hợp của cây - Rừng quốc gia Cúc Phương, Cát Tiên, Phong Nha PHẦN II: LÂM NGHIỆP CHƯƠNG I: KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG Tiết 21: BÀI 22: VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG I. Vai trò của rừng và trồng rừng - Làm sạch không khí và môi trường - Phòng hộ - Cung cấp lâm sản cho gia đình, công sở, giao thông, công cụ sản xuất - Nghiên cứu khoa học và sinh hoạt văn hóa Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta (15’) - GV cho HS quan sát H.35 SGK. - Yêu cầu HS nhận xét tình hình rừng nước ta từ 1943-1995. - Giải thích: Diện tích tự nhiên, độ che phủ của rừng. - Nếu năm 1943 diện tích rừng nước ta khoảng14.350.000 ha thì năm 1995 như thế nào? Tương tự độ che phủ và đồi trọc. GV có thể cho HS nhận xét sơ đồ - GV thông báo thêm: - Trước đây rừng chỉ cách thành Thăng Long vài chục cây số. Ngày nay rừng gỗ tốt chỉ còn ở vùng cao - Trước đây rừng che phủ hầu hết đất rừng Tây Bắc, ngày nay chỉ còn 10 ha GV liên hệ thực tế của việc chặt phá rừng một cách bừa bãi và cho HS nêu tác hại của việc chặt phá rừng - Yêu cầu HS nhắc lại vai trò của rừng - Trồng rừng để đáp ứng nhiệm vụ gì? Trồng các loại rừng nào? - Yêu cầu HS liên hệ thực tế nêu các câu nói liên quan đến việc bảo vệ rừng - Nhận xét - Quan sát - Nhận xét - Giảm xuống còn 8.253.000ha - Giảm xuống còn 28%, diện tích đồi trọc tăng lên 13.000.000ha - Nghe giảng - Nghe giảng - Nhắc lại - Phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp. trồng các loại rừng: phòng hộ, sản xuất, đặc dụng - Nêu theo hiểu biết II. Nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta 1. Tình hình rừng ở nước ta Rừng nước ta hiện nay bị tàn phá nghiêm trọng, diện tích và độ che phủ của rừng giảm nhanh, diện tích đồi trọc tăng 2. Nhiệm vụ của trồng rừng : Rừng nước ta đang bị tàn phá nghiêm trọng do đó nhiệm vụ của toàn dân phải tham gia trồng cây gây rừng, phủ xanh 19.8 triệu ha đất lâm nghiệp -Trồng rừng phòng hộ -Trồng rừng sản xuất -Trồng rừng đặc dụng 4. Củng cố: (4’)  - Gọi HS đọc phần ghi nhớ cuối bài và phần có thể em chưa biết - Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 1,2 SGK/51 5. Hướng dẫn về nhà: (2’) - Yêu cầu HS học bài cũ - Nghiên cứu nội dung bài 23, tìm hiểu cách gieo ươm cây rừng ở địa phương V. Rút kinh nghiệm: TUẦN 14 Ngày soạn: 18/11/2011 Ngày dạy: 21/11/2011 Tiết 22: BÀI 23: LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu được các điều kiện khi lập vườn gieo ươm - Hiểu được các công việc cơ bản trong qui trình làm đất hoang (dọn và làm đất tơi xốp) - Hiểu được cách tạo nền đất gieo ươm 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp. 3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ vườn gieo ươm và bước đầu HS tự biết cách gieo ươm cây rừng II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của GV: Hình 36 phóng to, một bầu đất có kích thước đúng qui định 2. Chuẩn bị của HS: Đọc trước bài mới và tìm hiểu cách gieo ươm cây rừng ở địa phương III. Dự kiến phương pháp dạy học: thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thảo luận nhóm IV. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định lớp (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (4’) - Phân tích vai trò của rừng đối với đời sống, sản xuất. - Hãy cho biết nhiệm vụ trồng rừng của nước ta trong thời gian tới là gì? 3. Bài mới: * Giới thiệu bài: (1’) Đất lâm nghiệp có đặc điểm: thường khô cứng, nhiều cây cỏ hoang dại, chua và nhiều ổ sâu bệnh Do đó làm đất gieo ươm là khâu kĩ thuật rất quan trọng trong khâu tạo giống cây trồng. Đó chính là nội dung chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học này. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện lập vườn gieo ươm (10’) - Gọi HS đọc nội dung SGK/57. - Nêu các điều kiện lập vườn gieo ươm? - Nhận xét -? Vì sao không đặt vườn gieo ươm ở nơi đất sét và xa nơi trồng rừng - Nhận xét - Đọc SGK - Trả lời: + Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu bệnh hại + Độ pH từ 6-7 + Mặt đất bằng hay hơi dốc + Gần nguồn nước và nơi trồng rừng - Vì đất sét chặt bí, dễ bị đóng váng và ngập úng sau mưa, rễ cây con khó phát triển. Đặt vườn ươm nơi gần rừng để tiết kiệm chi phí khi vận chuyển cây con ra trồng - Nghe giảng Tiết 22: BÀI 23: LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG I. Điều kiện lập vườn gieo ươm: - Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu bệnh hại - Độ pH từ 6-7 - Mặt đất bằng hay hơi dốc - Gần nguồn nước và nơi trồng rừng Hoạt động 2: Tìm hiểu công việc làm đất gieo ươm cây rừng (23’) - Nêu vấn đề: đất lâm nghiệp chủ yếu là đất đồi núi hay đất hoang có nhiều cây cỏ dại mọc rậm và sâu bệnh nhiều - GV yêu cầu HS nhắc lại cách làm đất ở trồng trọt - GV dựa vào quy trình SGK để dẫn dắt HS so sánh sự khác nhau này - Sau khi làm đất tơi xốp xong muốn gieo trồng ta phải làm gì ? - Yêu cầu HS thảo luận nhóm và thuyết trình 5’ các vấn đề: + Chiều dài luống, chiều cao, khoảng cách giữa hai luống như thế nào? + Người ta thường chọn hướng luống như thế nào? + Phân bón lót thường là phân gì? - GV cho HS quan sát hình 36 - Ngoài cách trên ở địa phương em người ta còn dùng cách nào? - Yêu cầu HS quan sát bầu đất GV đã chuẩn bị. - Vỏ bầu có hình dáng như thế nào, làm bằng nguyên liệu nào? - Vì sao vỏ bầu lại hở 2 đầu? - Ruột bầu làm bằng nguyên liệu gì? - Nhận xét. - Lắng nghe - Nhắc lại các công việc: cày đất, bừa và đập đất, lên luống - Điểm khác cơ bản: đất lâm nghiệp chủ yếu là đất hoang nên cần dọn vệ sinh trước khi cày đất - Phải tạo nền gieo ươm - Thảo luận và thuyết trình: + Kích thước luống: dài 10 – 15m, rộng 0.8 – 1m, cao 0.15 – 0.2 m, khoảng cách giữa 2 luống 0.5m + Hướng luống: hướng Bắc - Nam + Bón phân lót: phân chuồng ủ hoai: 4 – 5 kg/m2 với supe lân từ 40 – 100 g/m2 - quan sát hình - Làm bầu đất - Quan sát - Vỏ bầu: hình ống hở 2 đầu, làm bằng nilon sẫm màu. - Để thuận tiện cho việc tháo bỏ vỏ bầu khi trồng cây. - Ruột bầu: chứa từ 80 – 89 % đất mặt tơi xốp với 10% phân hữu cơ ủ hoai và từ 1 – 2% phân supe lân. II. Làm đất gieo ươm cây rừng 1. Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp: Theo qui trình kĩ thuật như SGK/58 2. Tạo nền đất gieo ươm cây rừng a. Lên luống - Kích thước luống: + dài 10 – 15m + rộng 0.8 – 1m + cao 0.15 – 0.2 m + khoảng cách giữa 2 luống 0.5m - Hướng luống: hướng Bắc - Nam - Bón phân lót: phân chuồng ủ hoai: 4 – 5 kg/m2 với supe lân từ 40 – 100 g/m2 b. Bầu đất - Vỏ bầu: hình ống hở 2 đầu, làm bằng nilon sẫm màu. - Ruột bầu: chứa từ 80 – 89 % đất mặt tơi xốp với 10% phân hữu cơ ủ hoai và từ 1 – 2% phân supe lân. 4. Củng cố: (4’)  - Gọi HS đọc phần ghi nhớ cuối bài - Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 1,2 SGK/59 5. Hướng dẫn về nhà: (2’) - Yêu cầu HS học bài cũ, trả lời câu hỏi 3 SGK/59 - Nghiên cứu nội dung bài 24, tìm hiểu cách gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng ở địa phương V. Rút kinh nghiệm: TUẦN 15 Ngày soạn: 25/11/2011 Ngày dạy: 28/11/2011 Tiết 23: BÀI 24: GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách kích thích hạt giống nảy mầm nhanh - Biết được thời vụ và qui trình gieo hạt - Hiểu được công việc chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp. 3. Thái độ: Có ý thức tiết kiệm hạt giống. Làm việc cẩn thận và đúng qui định II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của GV: Hình 38 phóng to, bàn hạt giống cây lâm nghiệp 2. Chuẩn bị của HS: Đọc trước bài mới và tìm hiểu cách gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng ở địa phương III. Dự kiến phương pháp dạy học: thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thảo luận nhóm IV. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định lớp (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (4’) - Nêu điều kiện đặt vườn gieo ươm - Nêu cách tạo nền đất gieo ươm 3. Bài mới: * Giới thiệu bài: (1’) Gieo hạt là khâu kĩ thuật rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tỉ lệ nảy mầm của hạt, tới tỉ lệ sống và phát triển của cây con. Đối với cây rừng, gieo hạt và chăm sóc như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu cách kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm (11’) - GV cho HS đọc thông tin SGK - Yêu cầuHS nhắc lại cách kích thích hạt nảy mầm ở trồng trọt - Đối với các hạt lim, xoan trước khi gieo người ta phải làm gì? - Khi đốt phải lưu ý điều gì? - Sau khi đốt xong công việc tiếp theo là gì? - Đối với các loại hạt có vỏ dày khó thấm nước người ta phải làm gì? - Khi tác động bằng lực cần lưu ý điều gì? - Ngoài hai cách trên còn cách nào người ta sử dụng rộng rãi? - Vì sao đối với hạt cây rừng ta phải áp dụng biện pháp đốt hạt, tác động bằng lực mà ở hạt giống nông nghiệp không có? - Yêu cầu HS quan sát bàn hạt giống cây lâm nghiệp và giải thích - HS đọc thông tin - 2 cách: xử lí hạt giống bằng nhiệt, xử lí hạt bằng hóa chất - Đốt hạt - Không làm cháy hạt - Ủ tro - Tác động lực - Không làm ảnh hưởng phôi - Ngâm nước nóng - Vì hạt cây rừng đa số có vỏ dày, cứng, khó thấm nước - Nghe giảng Tiết 23: BÀI 24: GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG I Kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm nhanh. Hạt giống cây rừng trước khi gieo thường được kích thích bằng nước ấm, đốt hoặc tác động lực lên vỏ hạt. Hoạt động 2: Tìm hiểu gieo hạt (11’) - Nêu vấn đề: Mỗi vùng miến có nhừng dặc trưng riêng về khí hậu. Khi gieo hạt thường chọn điều kiện khí hậu thuận lợi. mát mẻ để hạt nảy mầm tốt - Nêu thời vụ gieo trồng ở các tỉnh miền Bắc, Trung, Nam. - Nhận xét, ghi bảng - Liên hệ thực tế nêu quy trình gieo hạt? - Nhận xét, đối với hạt giống cây rừng khi gieo hạt cũng tuân theo quy trình: gieo hạt, lấp đất, tưới nước, phun thuốc trừ sâu bệnh - Nghe - Trả lời: + Các tỉnh miền Bắc: từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau + Các tỉnh miền Trung từ tháng 1 đến 2 + Các tỉnh miền Nam từ tháng 2 đến tháng 3 - Trả lời: gieo hạt, lấp đất, tưới nước, phun thuốc trừ sâu bệnh - Nghe giảng II. Gieo hạt. 1.Thời vụ gieo hạt -Các tỉnh miền Bắc: từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau - Các tỉnh miền Trung từ tháng 1 đến 2 - Các tỉnh miền Nam từ tháng 2 đến tháng 3 2. Qui trình gieo hạt Theo trình tự các bước: gieo hạt, lấp đất, che phù, tới nước, phun thuốc trừ sâu, bảo vệ luống gieo Hoạt động 3: Tìm hiểu chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng (11’) - Yêu cầu HS thảo luận nhóm 5’ trả lời: + Mục đích việc chăm sóc vườn gieo ươm là gì? + Quan sát hình 38, nêu tên các công việc chăm sóc vườn gieo ươm - Nhận xét - Thảo luận nhóm 5’, trả lời: + Mục đích: nhằm tạo môi trường sống thuận lợi để hạt nảy mầm nhanh và cây sinh trưởng tốt. + Công việc chăm sóc vườn gieo ươm gồm: che nắng, mưa, tưới nước, bón phân, làm cỏ, xới đất, phòng trừ sâu bệnh, tỉa cây để điều chỉnh mật độ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung III. Chăm sóc vườn gieo ươm: - Mục đích: nhằm tạo môi trường sống thuận lợi để hạt nảy mầm nhanh và cây sinh trưởng tốt. - Công việc chăm sóc vườn gieo ươm gồm: che nắng, mưa, tưới nước, bón phân, làm cỏ, xới đất, phòng trừ sâu bệnh, tỉa cây để điều chỉnh mật độ 4. Củng cố: (4’)  - Gọi HS đọc phần ghi nhớ cuối bài và phần có thể em chưa biết - Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 1,2 SGK/62 5. Hướng dẫn về nhà: (2’) - Yêu cầu HS học bài cũ, trả lời câu hỏi 3 SGK/62 - Nghiên cứu nội dung bài 25, mỗi nhóm chuẩn bị túi bầu bằng nilon, đất, phân chuồng ủ hoai, supe lân, hạt giống đã được xử lí, tiết sau Thực hành: Gieo hạt vào bầu đất V. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_1215_nguyen_thi_tuyet_trinh.doc