Bài kiểm tra 45 phút Học kì 2 Công nghệ Khối 7 (Có đáp án)

Câu 1: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: (1điểm)

a) Rừng và trồng rừng có vai trò trong việc . và . môi trường.

b) Rừng nước ta đã bị . nghiêm trọng, do đó nhiệm vụ của toàn dân là phải tham gia .

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng : (1 đ)

a) Phương pháp nhân giống thuần chủng là phương pháp chọn ghép đôi giao phối:

 A. Cùng loài B. Khác giống

 C. Khác loài D. Cùng giống.

b) Kích thước, khoảng cách giữa hai xương háng cho gà mái tốt đẻ trứng to là:

 A. Để lọt 1 ngón tay B. Để lọt 2 ngón tay

 C. Để lọt 3 ngón tay D. Để lọt 4 ngón tay

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra 45 phút Học kì 2 Công nghệ Khối 7 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 7 học kì II Ma trận đề Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL 1. Vai trò, nhiệm vụ trồng rừng; Bảo vệ rừng. 2(1a,1b) 1đ 1(3) 3đ 2 4đ 2. Vai trò, nhiệm vụ của vật nuôi 1(4) 2đ 1 2đ 3. Kĩ thuật vật nuôi: Giống vật nuôi 1(2a,2b) 1đ 1(6) 1đ 2 2đ 4. Kĩ thuật vật nuôi: Thức ăn vật nuôi 1(5) 2đ 1 2đ Tổng 1 1đ 1 2đ 1 1đ 1 2đ 2 4đ 10đ 2. Đề bài I/ Trắc nghiệm: (2điểm) Câu 1: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: (1điểm) a) Rừng và trồng rừng có vai trò trong việc .............. và .............. môi trường. b) Rừng nước ta đã bị ............. nghiêm trọng, do đó nhiệm vụ của toàn dân là phải tham gia ................ Câu 2: Chọn câu trả lời đúng : (1 đ) a) Phương pháp nhân giống thuần chủng là phương pháp chọn ghép đôi giao phối: A. Cùng loài B. Khác giống C. Khác loài D. Cùng giống. b) Kích thước, khoảng cách giữa hai xương háng cho gà mái tốt đẻ trứng to là: A. Để lọt 1 ngón tay B. Để lọt 2 ngón tay C. Để lọt 3 ngón tay D. Để lọt 4 ngón tay II/ Tự luận: (8 điểm) 3. Tại sao phải bảo vệ rừng? Ở địa phương em dùng các biện pháp nào để bảo vệ rừng? (3điểm) 4. Nêu vai trò, nhiệm vụ của ngành chăn nuôi. (2điểm) 5. Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào? (2điểm) 6. Một con lợn có vòng ngực là 80cm, dài thân là 95cm. Hỏi ước tính con lợn nặng bao nhiêu kg? (1điểm) 3. Đáp án I/ Trắc nghiệm: (2điểm) Câu 1: ( Mỗi ý đúng được 0.25 điểm) a) Bảo vệ; cải tạo b) Tàn phá; Trồng cây gây rừng. Câu 2: ( Mỗi ý đúng được 0.5 điểm) a) D b) C. II/ Tự luận: Câu 3: (3điểm) - Phải bảo vệ rừng vì: + Rừng là tài nguyên quý của đất nước. (0.5đ) + Rừng là một bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái. (0.5đ) + Rừng có giá trị to lớn đối với đời sống và sản xuất của xã hội. (0.5đ) - Biện pháp: (1.5đ)Tuỳ học sinh trả lời nhưng phải có các ý chính sau + Ngăn chặn và cấm phá hoại tài nguyên rừng, đất rừng. + Kinh doanh rừng, đất rừng được nhà nước cho phép. + Chủ rừng và nhà nước có kế hoạch phòng chống cháy rừng Câu 4: (2điểm) Vai trò của ngành chăn nuôi: (1điểm) - Cung cấp thực phẩm. - Cung cấp sức kéo. - Cung cấp phân bón. - Cung cấp nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi: (1điểm) Phát triển chăn nuôi toàn diện. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất. Đầu tư cho nghiên cứu và quản lí. Câu 5: (2điểm) - Nước, Vitamin được cơ thể hấp thẳng qua vách ruột vào máu. (0.5đ) - Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axit amin. (0.5đ) - Lipit được hấp thụ dưới dạng Glyxerin và axit béo. (0.5đ) - Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối được hấp thụ dưới dạng các Ion khoáng. (0.5đ) Câu 6: ( 1điểm) Đổi: 95cm = 0.95m (0.25đ) 80cm = 0.8m Ước tính khối lượng của chú lợn là: M = dài thân x (vòng ngực)2 x 87.5 (0.25đ) = 0.95

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_45_phut_hoc_ki_2_cong_nghe_khoi_7_co_dap_an.doc