Bài kiểm tra 45 phút môn Công nghệ Khối 7

Câu 1: Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ:

A. Động vật B. Thực vật C. Chất khoáng D. Tất cả các loại trên

Câu 2: Các phương pháp dự trữ thức ân vật nuôi là

A. Dự trữ thức ăn bằng cách làm khô, ủ xanh

B. Dự trữ thức ăn bằng cách làm khô C. Dự trữ thức ăn bằng cách ủ xanh

D. Dự trữ thức ăn bằng cách cắt ngắn

Câu 3: Vật nuôi hấp thụ chất dinh dưỡng qua đường

A. Hô hấp B. Tiêu hóa C. Tuần hoàn D. Cả ba ý trên

Câu 4: Phương pháp nào không phải là Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Protein

A. Nuôi giun đất B. Chế biến sản phẩm nghề cá

C. Luân canh tăng vụ D. Trồng xen tăng vụ cây họ đậu

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra 45 phút môn Công nghệ Khối 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: .. Lớp 7 KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Công nghệ 7 Điểm Nhận xét của giáo viên ĐỀ BÀI I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm). Hãy khoanh tròn vào những ý mà em cho là đúng: Câu 1: Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ: A. Động vật B. Thực vật C. Chất khoáng D. Tất cả các loại trên Câu 2: Các phương pháp dự trữ thức ân vật nuôi là A. Dự trữ thức ăn bằng cách làm khô, ủ xanh B. Dự trữ thức ăn bằng cách làm khô C. Dự trữ thức ăn bằng cách ủ xanh D. Dự trữ thức ăn bằng cách cắt ngắn Câu 3: Vật nuôi hấp thụ chất dinh dưỡng qua đường A. Hô hấp B. Tiêu hóa C. Tuần hoàn D. Cả ba ý trên Câu 4: Phương pháp nào không phải là Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Protein A. Nuôi giun đất B. Chế biến sản phẩm nghề cá C. Luân canh tăng vụ D. Trồng xen tăng vụ cây họ đậu Câu 5: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống Sau khi được vật nuôi tiêu hóa các chất................. trong thức ăn dược cơ thể ................để tạo ra các sản phẩm chăn nuôi như.......................................và cung cấp.....................................làm việc. Câu 6: Nối nội dung cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp Tên thức ăn Nối Thành phần dinh dướng chủ yếu % 1. Bột cá Hạ Long 1 +....... a. 36 %protein 2. Đậu tương( hạt) 2 +...... b. 46 %protein 3. Khô dầu lạc 3 +...... c. 8,9 %proteinvà 69% gluxit 4. Hạt ngô 4 +...... d. 40 %protein đ. > 30% chất sơ I. Trắc nghiệm tự luận. (7 điểm) Câu 7: Kể tên c¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n vật nuôi? Câu 8: Phân biệt thức ăn giàu plotein, thức ăn giàu gluxit, thức ăn thô xanh? BÀI LÀM

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_45_phut_mon_cong_nghe_khoi_7.doc
Giáo án liên quan