Bài kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Khối 7 - Trường THCS Lý Thường Kiệt

Câu 1. Loại đất nào sau đây giữ được nước và chất dinh dưỡng tốt nhất :

A. Đất cát B. Đất sét C. Đất thịt D. Đất phù sa

Câu 2. Đất chua là đất có độ pH là :

A. pH > 7,5 B. pH = 7 C. pH < 6,5 D. pH > 8

Câu 3. Qui tình thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản gồm mấy bước

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 4. Đất thịt nặng sau khi vê có trạng thái nào sau đây :

A. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn có vết nứt

B. Vê được thành thỏi nhưng đứt đoạn.

C. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn không có vết nứt

D. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn bị đứt đoạn.

Câu 5. Nhiệm vụ của trồng trọt là :

A. Đảm bảo lương thực và Th/phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

B. Đảm bảo thực phẩm cho người tiêu dùng.

C. Đảm bảo lương thực trong nước

D. Đảm bảo lương thực cho xuất khẩu.

Câu 6. Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ những cành, lá bị bệnh đó là biện pháp :

A. Biện pháp hoá hoc. B. Biện pháp sinh học .

C. Biện pháp kiểm dịch thực vât. D. Biện pháp thủ công.

 

doc8 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Khối 7 - Trường THCS Lý Thường Kiệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT I. MA TRẬN ĐỀ CÔNG NGHỆ 7 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 Nội dung kiến thức Mức độ kiến thức , kỹ năng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng TN TL TN TL TN TL 1. Đất trồng -Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt - Biết được nhiệm vụ của trồng trọt. - Khả năng giữ nước của đất. -Th/phần đất trồng Hiểu được đất trồng là gì ? Vì sao phải sử dụng đất hợp lý. Số câu hỏi 3 1 2 Số điểm Tỉ lệ phần trăm 1,5đ 15% 1,0đ 10% 2,5đ 25 % 2. Thành phần của trồng . - Tính chất đất trồng - PP phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc cây trồng - Biết được thành phần của đất trồng - Biết xác định độ PH của đất - Biết các pp tưới nước cho cây trồng - Biết các PP phòng trừ sâu bệnh Số câu hỏi 4 4 Số điểm Tỉ lệ phần trăm 2,0đ (20%) 2,0đ 20% 3. Thực hành xác định thành phần cơ giới của đất - Qui trình xử lý hạt giống. - Biết xác định thành phần cơ giới của đất - Biết qui trình xử lý hạt giống Số câu hỏi 1 1 3 Số điểm Tỉ lệ phần trăm 0,5đ 0,5% 1,0 đ 10% 1,5đ (15%) 4. Luân canh, xen canh, tăng vụ - Rừng – vai trò của rừng -Hiểu được tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ -Vai trò của rừng , nhiệm vụ HS làm thế nào để bảo vệ rừng Số câu hỏi 1 1 2 Số điểm Tỉ lệ phần trăm 1,5đ 15% 2,5đ 25% 4,0đ 40% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ phần trăm 8 4,0đ 40% 1 1,0 đ 10% 2 2,5đ 25% 1 2,5đ 25% 12 10,0đ 100% II. ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 7 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 Trường THCS Lý Thường Kiệt Lớp : ..................................... Họ và tên : ................................ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 MÔN : CÔNG NGHỆ 7 ĐIỂM A.Trắc nghiệm khách quan: (4,0 điểm) Thời gian làm bài 10 phút Khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D vào phương án đúng. Câu 1. Loại đất nào sau đây giữ được nước và chất dinh dưỡng tốt nhất : A. Đất cát B. Đất sét C. Đất thịt D. Đất phù sa Câu 2. Đất chua là đất có độ pH là : A. pH > 7,5 B. pH = 7 C. pH 8 Câu 3. Qui tình thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản gồm mấy bước : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 4. Đất thịt nặng sau khi vê có trạng thái nào sau đây : A. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn có vết nứt B. Vê được thành thỏi nhưng đứt đoạn. C. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn không có vết nứt D. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn bị đứt đoạn. Câu 5. Nhiệm vụ của trồng trọt là : A. Đảm bảo lương thực và Th/phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. B. Đảm bảo thực phẩm cho người tiêu dùng. C. Đảm bảo lương thực trong nước D. Đảm bảo lương thực cho xuất khẩu. Câu 6. Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ những cành, lá bị bệnh đó là biện pháp : A. Biện pháp hoá hoc. B. Biện pháp sinh học . C. Biện pháp kiểm dịch thực vât. D. Biện pháp thủ công. Câu 7. Nước được đưa vào rãnh để thấm dần vào luống đó là phương pháp tưới : A. Tưới theo hàng, vào gốc cây. B. Tưới phun mưa. C. Tưới ngập. D. Tưới thấm. Câu 8. Thành phần của đất trồng gồm : A. Khí và lỏng B. Khí, lỏng và rắn C. Lỏng và rắn D. Khí và rắn B. Tự luận : (6 điểm) Thời gian làm bài 35 phút Câu 1 : Hãy nêu chi tiết qui trình xử lý hạt giống bằng nước ấm ? (1,0 đ) Câu 2 : Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ ? (1,5 đ) Câu 3. Đất trồng là gì ? Vì sao phải sử dụng đất hợp lí ? (1,0 đ) Câu 4. Rừng có vai trò như thế nào đối với đời sống con người ? Là học sinh em phải làm gì để bảo vệ rừng ? (2,5đ) III. ĐÁP ÁN CÔNG NGHỆ 7 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 Trắc nghiệm : 4điểm. Mỗi câu đúng 0,5 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án B C B A A D D B Tự Luận : 6điểm Câu 1. (1,0đ) Qui trình xử lý hạt giống gồm 4 bước : - Bước 1. Cho hạt vào trong nước muối để loại bỏ hạt lép, hạt lửng (0,25đ) - Bước 2. Rửa sạch các hạt chìm. (0,25đ) - Bước 3. Kiểm tra nhiệt độ của nước bằng nhiệt kế trước khi ngâm hạt. (0,25đ) - Bước 4. Ngâm hạt trong nước ấm. (Lúa : 540C ; Ngô : 400C ) (0,25đ) Câu 2. (1,5đ) - Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu điều hoà dinh dưỡng và giảm sâu bệnh.(0,5đ) - Xen canh sử dụng hợp lý đất đai ánh sáng và giảm sâu bệnh.(0,5đ) - Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch..(0,5đ) Câu 3 . (1,0 đ) - Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên dó có cây trồng có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. (0,5đ) - Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng có hạn vì vậy phải sử dụng đất trồng hợp lí.(0,5đ) Câu 4. (2,5đ) *Vai trò của rừng đối với đời sống con người và môi trường : - Làm sạch môi trường không khí.(0,25đ) - Phòng hộ : Chắn gió, cố định cát ven biển, hạn chế tốc độ dòng chảy, chống xói mòn, lũ lụt...(0,25đ) - Cung cấp lâm sản để sản xuất đồ dùng gia đình ,công sở...( 0,25đ) - Cung cấp nguyên liệu xuất khẩu.( 0,25đ) - Là nơi tham quan , nghỉ mát , nghiên cứu khoa học...( 0,25đ) - Là nơi bảo tồn các động thực vật quí hiếm...( 0,25đ) * HS cần phải làm : - Tuyên truyền mọi người biết vai trò quan trọng của rừng đối với đời sống của con người..(0,25đ) - Không chặt phá cây, bẻ cây nơi công cộng và vườn trường..(0,25đ) -Tham gia trồng cây ở gia đình và địa phương.(0,25đ) - Phát hiện và báo cho cơ quan có chức năng biết những kẻ có hành vi chặt phá rừng bừa bãi.....(0,25đ) Trường THCS Lý Thường Kiệt Lớp : ..................................... Họ và tên : ................................ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 MÔN : CÔNG NGHỆ 7 ĐIỂM A.Trắc nghiệm khách quan: (4,0 điểm) Thời gian làm bài 10 phút Khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D vào phương án đúng. Câu 1. Loại đất nào sau đây giữ được nước và chất dinh dưỡng tốt nhất : A. Đất cát B. Đất sét C. Đất thịt D. Đất phù sa Câu 2. Đất chua là đất có độ pH là : A. pH > 7,5 B. pH = 7 C. pH 8 Câu 3. Qui tình thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản gồm mấy bước : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 4. Đất thịt nặng sau khi vê có trạng thái nào sau đây : A. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn có vết nứt B. Vê được thành thỏi nhưng đứt đoạn. C. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn không có vết nứt D. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn bị đứt đoạn. Câu 5. Nhiệm vụ của trồng trọt là : A. Đảm bảo lương thực và Th/phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. B. Đảm bảo thực phẩm cho người tiêu dùng. C. Đảm bảo lương thực trong nước D. Đảm bảo lương thực cho xuất khẩu. Câu 6. Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ những cành, lá bị bệnh đó là biện pháp : A. Biện pháp hoá hoc. B. Biện pháp sinh học . C. Biện pháp kiểm dịch thực vât. D. Biện pháp thủ công. Câu 7. Nước được đưa vào rãnh để thấm dần vào luống đó là phương pháp tưới : A. Tưới theo hàng, vào gốc cây. B. Tưới phun mưa. C. Tưới ngập. D. Tưới thấm. Câu 8. Thành phần của đất trồng gồm : A. Khí và lỏng B. Khí, lỏng và rắn C. Lỏng và rắn D. Khí và rắn Trường THCS Lý Thường Kiệt Lớp : ..................................... Họ và tên : ................................ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 MÔN : CÔNG NGHỆ 7 *ĐIỂM* A.Trắc nghiệm khách quan: (4,0 điểm) Thời gian làm bài 10 phút Khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D vào phương án đúng. Câu 1. Thành phần của đất trồng gồm : A. Khí và lỏng B. Lỏng và rắn C. Khí, lỏng và rắn D. Khí và rắn Câu 2. Đất thịt nặng sau khi vê có trạng thái nào sau đây : A. Vê được thành thỏi nhưng đứt đoạn. B. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn không có vết nứt C. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn bị đứt đoạn. D. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn có vết nứt Câu 3. Loại đất nào sau đây giữ được nước và chất dinh dưỡng tốt nhất : A. Đất thịt B. Đất sét C. Đất cát D. Đất phù sa Câu 4. Qui tình thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản gồm mấy bước : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 5. Nước được đưa vào rãnh để thấm dần vào luống đó là phương pháp tưới : A. Tưới theo hàng, vào gốc cây. B. Tưới thấm. C. Tưới ngập. D. Tưới phun mưa. Câu 6. Nhiệm vụ của trồng trọt là : A. Đảm bảo lương thực và Th/phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. B. Đảm bảo thực phẩm cho người tiêu dùng. C. Đảm bảo lương thực trong nước D. Đảm bảo lương thực cho xuất khẩu. Câu 7. Đất chua là đất có độ pH là : A. pH 7,5 D. pH > 8 Câu 8. Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ những cành, lá bị bệnh đó là biện pháp : A. Biện pháp hoá hoc. B. Biện pháp sinh học . C. Biện pháp kiểm dịch thực vât. D. Biện pháp thủ công. Trường THCS Lý Thường Kiệt Lớp : ..................................... Họ và tên : ................................ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 MÔN : CÔNG NGHỆ 7 *ĐIỂM* B. Tự luận : (6 điểm) Thời gian làm bài 35 phút Câu 1 : Hãy nêu chi tiết qui trình xử lý hạt giống bằng nước ấm ? (1,0 đ) Câu 2 : Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ ? (1,5 đ) Câu 3. Đất trồng là gì ? Vì sao phải sử dụng đất trồng hợp lí ? (1,0 đ) Câu 4. Rừng có vai trò như thế nào đối với đời sống con người ? Là học sinh em phải làm gì để bảo vệ rừng ? (2,5đ) Bài làm .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_hoc_ki_1_cong_nghe_khoi_7_truong_thcs_ly_thuong.doc