Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 42: Bài tập

 I> Mục tiêu: HS

 1/ Kiến thức:

- Viết và hiểu được các công thức ñoäng löôïng, ñònh luaät BTÑL, coâng, coâng suaát.

 2/ Kỹ năng:

 - Giải được các BT ở SGK và SBT về ñoäng löôïng, ñònh luaät BTÑL, coâng, coâng suaát ở các dạng khác nhau.

 II> Tiến trình dạy học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 671 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 42: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 42: BÀI TẬP I> Mục tiêu: HS 1/ Kiến thức: Viết và hiểu được các công thức ñoäng löôïng, ñònh luaät BTÑL, coâng, coâng suaát. 2/ Kỹ năng: - Giải được các BT ở SGK và SBT về ñoäng löôïng, ñònh luaät BTÑL, coâng, coâng suaát ở các dạng khác nhau. II> Tiến trình dạy học: HĐ HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ HĐ1 8 phút HĐ2 32 ph HĐ3 5ph * Kiểm tra bài cũ: a. Viết các công thức về a, v, s của CĐTBĐ đều và nêu tên và dấu của các đại lượng trong công thức đó ? b. Công thức liên hệ giữa v, v0, s của CĐTBĐ đều và nêu tên và dấu của các đại lượng trong công thức đó? c. Phương trình chuyển động của CĐTBĐ và nêu tên và dấu của các đại lượng trong pt đó? d. Gia tốc của CĐTĐ? Từ đó à công thức trong CĐTĐ? Hướng dẫn HS làm các BT ở SGK 6, 7 trang 11 6, 7, 8, 9 / 15 9, 10/22 12, 13, 14/22 BTVN: - Các bài còn lại ở SGK - Các bài sau ở SBT: 1.9, 2.1 à 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 3.1 à 3.10, 3.13 à 3.15 4 hs lên bảng làm các câu hỏi 1a, b, c, d. HS còn lại theo dõi trên bảng nhận xét -Một số hs lên bảng làm BT - HS còn lại ở lớp tự làm bt Và theo dõi trên bảng để nhận xét. - Ghi các BT đã sửa vào vở

File đính kèm:

  • doct5.doc