Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Nguyễn Thị Huệ - Tiết 17, 18: Ba định luật niutơ

A/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Phát biểu được định nghĩa quán tính, định luật 1, 2, 3 Niutơn, định nghĩa khối lượng và các tính chất của khối lượng, nắm được công thức của định luật 2 , 3 Niutơn, công thức tính trọng lực. Nêu đặc điểm của lực và phản lực.

2/ Kỹ năng: Vận dụng các định luật giải thích một số hiện tượng vật lí đơn giản.

Phân biệt khối lượng, trọng lượng. Giải BT.

B/ Chuẩn bị:

1/ Giáo viên: Chuẩn bị một số VD có thể dùng định luật 1 , 2 Niutơn để giải thích.

2/ Học sinh: Ôn lại các kiến thức về lực, khối lượng, cân bằng lực, tổng hợp lực.

C/ Tổ chức các hoạt động dạy học:

Ngày dạy: 10B1:

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 546 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Nguyễn Thị Huệ - Tiết 17, 18: Ba định luật niutơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 23/10/06 Tuần 9 Người soạn: Nguyễn Thị Huệ Tiết 17 - 18: Ba định luật niutơn A/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Phát biểu được định nghĩa quán tính, định luật 1, 2, 3 Niutơn, định nghĩa khối lượng và các tính chất của khối lượng, nắm được công thức của định luật 2 , 3 Niutơn, công thức tính trọng lực. Nêu đặc điểm của lực và phản lực. 2/ Kỹ năng: Vận dụng các định luật giải thích một số hiện tượng vật lí đơn giản. Phân biệt khối lượng, trọng lượng. Giải BT. B/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Chuẩn bị một số VD có thể dùng định luật 1 , 2 Niutơn để giải thích. 2/ Học sinh: Ôn lại các kiến thức về lực, khối lượng, cân bằng lực, tổng hợp lực. C/ Tổ chức các hoạt động dạy học: Ngày dạy: 10B1: 10B2: Tiết 1 Hoạt động 1: (7’) : Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Trả lời câu hỏi: Lực là gì? Lực gây ra ảnh hưởng gì đối với vật bị tác dụng? ĐK cân bằng của một chất điểm? Cho 2 lực đồng quy có phương vuông góc với nhau, độ lớn là 9N và 12N. Hỏi độ lớn của hợp lực bằng bao nhiêu? +Nêu câu hỏi + Nhận xét câu trả lời của HS Hoạt động 2: ( 18’) Tìm hiểu định luật I Niutơn và khái niệm quán tính. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên I/ Định luật I Niutơn 1/ Thí nghiệm lịch sử của Galilê. + Nhận xét về quãng đường hòn bi lăn được trên máng nghiêng 2 khi thay đổi độ nghiêng của máng này. + Xác định lực tác dụng lên hòn bi khi máng 2 nằm ngang. 2/ Định luật I Niutơn + Đọc SGK tìm hiểu định luật I 3/ Quán tính + Vận dụng khái niệm quán tính để trả lời câu C1 + Yêu cầu HS đọc SGK và nhận xét. + Trình bày dự đoán của Galilê. + Nêu và phân tích ĐL 1 Niutơn + Nêu khái niệm quán tính Hoạt động 3: ( 15’) : Tìm hiểu định luật II Niutơn. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên 1/ Định luật II Niutơn + Đọc SGK, nêu nội dung định luật và viết biểu thức. + Viết biểu thức của định luật II Niutơn cho trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng. 2/ Khối lượng và mức quán tính. + Đọc SGK, trả lời C2, C3 + Nhận xét các tính chất của khối lượng. + Nêu và phân tích ĐL 2 Niutơn + Nêu và phân tích định nghĩa khối lượng dựa trên mức quán tính. Hoạt động4: ( 5’) : Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Câu hỏi 1,2,3 tr.64. BT 7,8,9,10 tr.65 SGK + BT 10.1 đến 10.9 SBT tr.31 – 32. + Đọc trước phần còn lại và ghi nhớ kiến thức. + Nêu câu hỏi và bài tập về nhà + Yêu cầu HS chuẩn bị bài sau Tiết 2 Hoạt động 1: ( 8’) : Phân biệt khái niệm trọng lực, trọng lượng Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên 3/ Trọng lực. Trọng lượng + Nêu các đặc điểm của trọng lực, biểu diễn trọng lực tác dụng lên vật. + Xác định công thức tính trọng lực. + Trả lời C4. + Giới thiệu trọng tâm của vật. + Gợi ý phân biệt trọng lượng và trọng lượng. + Suy ra từ bài toán rơi tự do + Nhận xét KQ của HS. Hoạt động2: ( 20’) : Tìm hiểu định luật 3 Niutơn Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên III/ Định luật 3 Niutơn 1/ Sự tương tác giữa các vật + Quan sát hình 10.2, 10.3, 10.4 nhận xét về lực tương tác giữa 2 vật. 2/ Định luật + Đọc SGK, phát biểu, viết biểu thức của định luật 3/ Lực và phản lực + Đọc SGK, nêu các đặc điểm của lực và phản lực. + Phân biệt cặp lực và phản lực với cặp lực cân bằng. + Trả lời C5 + Nhấn mạnh tính chất hai chiều của sự tương tác. + Nêu và phân tích định luật 3. + Nêu các khái niệm lực tác dụng và phản lực. Hoạt động3: ( 12’) : Vận dụng củng cố Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Nhóm làm các 11, 12 SBT tr. 65 SGK + Cá nhân : bài 13, 14, 15 + Nêu câu hỏi và bài tập + Yêu cầu HS nêu đáp án. Hoạt động4: ( 5’) : Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Bài tập 10.10 đến 10.16 SBT tr. 33.34 + Đọc trước bài Lực hấp dẫn. + Nêu câu hỏi và bài tập về nhà + Yêu cầu HS chuẩn bị bài sau

File đính kèm:

  • doctiet 17 - 18.doc
Giáo án liên quan