Đề 1 Kiểm tra vật lí khối 10 cơ bản

4231_b Để nâng một vật lên cao 10m ở nơi g=10 m/s2 với vận tốc không đổi ngươi ta phải thực hiên một công bằng 6kJ .Vật đó có khối lượng là

A.60kg

B. 0,06kg

C. 600kg

D. Đáp số khác.

 4111_aÝ nghĩa của động lượng là đặc trưng cho

 A. trạng thái chuyển động của vật trong va chạm với vật khác.

 B. sự thay đổi chuyển động của vật trong va chạm .

 C. tác dụng do khối lượng của vật lên vật khác

 D. tác dụng do vận tốc của vật lên vật khác.

 4112_a Trong quá trình nào sau đây động lượng của ôtô được bảo toàn ?

A. Ôtô có gia tốc không đổi.

B. Ôtô chuyển động thẳng đều.

C. Ôtô chuyển động tròn đều.

D. Cả a,b,c đều đúng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 773 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 1 Kiểm tra vật lí khối 10 cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA VẬT LÍ KHỐI 10 CƠ BẢN GV: Hồ Văn Mua Đơn vị: THPT Hai Bà Trưng 4231_b Để nâng một vật lên cao 10m ở nơi g=10 m/s2 với vận tốc không đổi ngươi ta phải thực hiên một công bằng 6kJ .Vật đó có khối lượng là A.60kg B. 0,06kg C. 600kg D. Đáp số khác. 4111_aÝ nghĩa của động lượng là đặc trưng cho A. trạng thái chuyển động của vật trong va chạm với vật khác. B. sự thay đổi chuyển động của vật trong va chạm . C. tác dụng do khối lượng của vật lên vật khác D. tác dụng do vận tốc của vật lên vật khác. 4112_a Trong quá trình nào sau đây động lượng của ôtô được bảo toàn ? A. Ôtô có gia tốc không đổi. B. Ôtô chuyển động thẳng đều. C. Ôtô chuyển động tròn đều. D. Cả a,b,c đều đúng. 4221_b Một ôtô xuống dốc (có ma sát ) ,các lực tác dụng lên ôtô sinh công động và công cản là : A. Lực kéo cử động cơ và trọng lực sinh công động ,lực ma sát sinh công cản . B. Trọng lực và lực ma sát sinh công động ,lực kéo của động cơ sinh công cản . C. Lực ma sát sinh công động ,lực kéo và trọng lực sinh công cản. D. Lực kéo của động cơ sinh công động ,trọng lực và lực ma sát sinh công cản . 4211_a Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất ? A. HP B. kw.h C. Nm/s D. J/s 4113_a Một đại lượng vectơ có độ lớn bằng tích của khối lượng và vận tốc chuyển động của vật được gọi là : A. lực hướng tâm B. momen lực C. động lượng D. xung lượng 4232_c Nếu muốn dịch chuyển một chiếc hòm có khối lượng 100 kg trên mặt phẳng nằm ngang ,một đoạn đường thẳng dài 50 m,trong điều kiện hệ số ma sát trượt .μt =0,30 ,sợi dây kéo hòm tạo với phương ngang một góc 30o ,lấy g=10 m/s2 thì cần thực hiện công tối thiểu bằng A. 14,8 kJ B. 17,3 kJ C. 15 kJ D. Đáp số khác. 4233_c Một con ngựa kéo một chiếc xe có khối lượng m=0,5T lên dốc có chiều cao 2m .Lấy g=10m/s2 .Công của con ngựa thực hiên là A. - 10 J B. 10 J C. 104 J D. - 104 J 4131_c Một người có khối lượng 60kg nhảy từ một toa xe goòng có khối lượng 240kg đang chuyển động ngang với vận tốc 2 m/s.Vận tốc nhảy của người đó đối với toa là 1 m/s ( theo chiều chuyển động của toa )..Vận tốc của toa goòng sau khi người ấy nhảy là A. 1,75 m/s B. Đáp số khác. C. 2,00 m/s D. 2,25 m/s 4132_b Một vật có khối lượng 500g rơi tự do ở nơi g=10m/s2 .Sau 2s kể từ khi bắt đầu rơi ,động lượng của vật đó bằng A. 10 kgm/s B. 4 kgm/s C. 20 kgm/s D. Đáp số khác 5321_b Một khối lượng khí biến đổi theo chu trình như hình III . Hãy chọn phát biểu đúng : 1 2 A. V1 > V4 p B. V3 > V1 Hình III 4 3 C.V4 > V2 D.V2 > V3 O T 5322_b Cho T1 , T2 , T3 , T4 lần lượt là nhiệt độ ở các trạng thái 1 , 2 , 3 , 4 của một khối lượng khí lí tưởng như trên hình II . Hãy chọn phát biểu đúng : p A.T2 < T1 Hình II 1 2 B. T1 < T4 C. T2 > T3 O 4 3 V D. T3 < T4 4222_b Một ôtô lên dóc (có ma sát) như hình IV.Hãy chọn phát biểu đúng : A. F sinh công âm, P và Fms sinh công dương. F B. F sinh công dương, P và Fms sinh công âm. Hình IV N C. F sinh công dương, P,N và Fms sinh công âm. D. F và N sinh công dương, P và Fms sinh công âm. Fm s P 4511_a Trong một va chạm mềm của hai viên bi lăn không ma sát trên mặt phẳng nhẵn nằmngang thì A. động lượng và động năng của hệ đều không bảo toàn. B. động lượng và động năng của hệ đều bảo toàn. C. động lượng của hệ bảo toàn và động năng thì không. D. động năng của hệ bảo toàn và động lượng thì không , 4512_b Từ độ cao h, ném một vật khối lượng m với vận tốc ban đầu vo hợp với phương ngang góc α . Vận tốc của vật khi chạm đất phụ thuộc những yếu tố nào ? A. Phụ thuộc vào v0 , h và α B. Chỉ phụ thuộc vào h và m. C. Chỉ phụ thuộc vào v0 và h. D. Phụ thuộc vào v0 , h ,m và α. 4311_a Khi một tên lửa chuyển động mà khối lượng của nó giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của tên lửa A. giảm hai lần B. tăng gấp bốn C. tăng gấp đôi D. không đổi 5111_a Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử của vật chất ở thể khí? A. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng. B. Chuyển động không ngừng. C. Chuyển động hỗn loạn. D. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định. 5112_a Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định ? A. Áp suất, nhiệt độ, thể tích. B. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng. C. Thể tích, khối lượng, nhiệt độ. D. Áp suất, thể tích, khối lượng. 5411_a Hệ thức nào sau đây không phù hợp với phương trình trang thái của khí lí tưởng ? A. p1V1/ T1 = p2V2/ T2 B. pT /V = hằng số C. pV/ T = hằng số D. pV ~ T 5311_a Đồ thị nào sau đây phù hợp với quắ trình đẳng áp ? A. Đồ thị IV p p p V B.Đồ thị II I II III IV C.Đồ thị I D.Đồ thị III T V V T ----------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • doctrac nghiem 6.doc