Đề cương ôn tập Học kì 2 môn Sinh học Khối 7

Câu 1. Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn ?

Câu 2. Nêu đặc điểm chung và vai trò của lớp lưỡng cư ? Tại sao nói vai trò ăn sâu bọ có hại của lớp lưỡng cư lại có giá trị bổ sung cho hoạt động này của chim về ban ngày ?

Câu 3. Trình bày đặc điểm các cơ quan dinh dưỡng của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn ?

Câu 4. Nêu đặc điểm chung và vai trò của lớp bò sát ?

Câu 5. Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim thích nghi với đời sống bay ?

Câu 6. Nêu đặc điểm chung và vai trò của lớp chim ?

Câu 7. Nêu đặc điểm cấu tạo của các hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện của lớp thú) thể hiện sự hoàn chỉnh so với các lớp động vật xương sống đã học ?

Câu 8. Nêu đặc điểm về đời sống và sinh sản của thỏ. Sự thai sinh có ưu điểm gì so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh ?

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập Học kì 2 môn Sinh học Khối 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 7 HỌC KỲ II Câu 1. Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn ? Câu 2. Nêu đặc điểm chung và vai trò của lớp lưỡng cư ? Tại sao nói vai trò ăn sâu bọ có hại của lớp lưỡng cư lại có giá trị bổ sung cho hoạt động này của chim về ban ngày ? Câu 3. Trình bày đặc điểm các cơ quan dinh dưỡng của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn ? Câu 4. Nêu đặc điểm chung và vai trò của lớp bò sát ? Câu 5. Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim thích nghi với đời sống bay ? Câu 6. Nêu đặc điểm chung và vai trò của lớp chim ? Câu 7. Nêu đặc điểm cấu tạo của các hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện của lớp thú) thể hiện sự hoàn chỉnh so với các lớp động vật xương sống đã học ? Câu 8. Nêu đặc điểm về đời sống và sinh sản của thỏ. Sự thai sinh có ưu điểm gì so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh ? Câu 9. Nêu đặc điểm chung và vai trò của lớp thú ?cho VD Câu 10. Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của hệ tuần hoàn, thần kinh trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật ? Câu 11. Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới động vật ? Câu 12. Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học? Câu 13. Nêu ưu điểm và hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học. Cho VD ? Câu 14. Nêu cấu tạo trong của các cơ quan dinh dưỡng của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay ? Câu 15. Nêu đặc điểm của các nhóm chim thể hiện sự thích nghi với môi trường và tập tính sống ? Cho VD các đại diện của từng nhóm ? Câu 16. Bộ răng của các bộ: gậm nhấm, ăn sâu bọ, ăn thịt thích nghi như thế nào với đời sống ăn thịt ?

File đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_hoc_ki_2_mon_sinh_hoc_khoi_7.doc