Đề khảo sát Toán Lớp 6

Câu 1: Tính

a) 1999 + (- 2000 ) + 2001 + (- 2002 )

 b) ( - 5 ) + 2 +3 + ( - 4 ) + -1

Câu 2: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Ot sao cho

 xôy = 300 ; xôt = 600

 a) Tính yôt = ?

 b) Tia Oy có phải là phân giác của góc xOt không ? Vì sao ?

 Câu 3: Chứng tỏ rằng phân số: 3n - 2 là phân số tối giản (nN)

 4n - 3

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát Toán Lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề thi khảo sát toán 6 Năm học 2006 - 2007 Phần I: Trắc nghiệm Câu 1: a) Kết quả đúng của phép tính 3 - ( -2 - 3 ) là: A. 2 ; B. -2 ; C. 8 ; D. 4 b) Kết quả đúng của phép tính 26 : 2 là : A. 27 ; B. 25 ; C. 26 ; D. 16 Câu 2: a) Góc phụ với góc 600 là: A. 600 ; B. 700 ; C. 450 ; D. 300 b) Tia Ot là phân giác của góc xôy khi: A. xôt = tôy B. xôt + tôy = xôy C. xôt + tôy = xôy và xôt = tôy D. xôt + tôy = xôy và xôt ạ tôy Phần II: Tự luận Câu 1: Tính a) 1999 + (- 2000 ) + 2001 + (- 2002 ) b) ( - 5 ) + 2 +|3| + ( - 4 ) + |-1| Câu 2: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Ot sao cho xôy = 300 ; xôt = 600 a) Tính yôt = ? b) Tia Oy có phải là phân giác của góc xOt không ? Vì sao ? Câu 3: Chứng tỏ rằng phân số: 3n - 2 là phân số tối giản (nẻN) 4n - 3 _______________________________________________________________________ Biểu điểm: Phần I: 4 điểm - Câu 1: 2 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm - Câu 2: 2 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm Phần II: 6 điểm - Câu 1: 2 điểm - Câu 2: 3 điểm, vẽ hình đúng: 0,5 điểm, ý a: 1,5 điểm; ý b: 1 điểm - Câu 3: 1 điểm

File đính kèm:

  • docde_khao_sat_toan_lop_6.doc
Giáo án liên quan