Đề kiểm tra 1 tiết Đại số Lớp 9 - Trường THCS Tam Thanh (Có đáp án)

Câu 1. Tính , ta được kết quả là:

 A. -9 B. 1 C. -1 D. 3

Câu 2. So sánh và 5 ta được kết quả là:

 A. B. C. D.

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. B. C. D.

Câu 4. Rút gọn được kết quả là:

 A. B. 8 C. D.

Câu 5. Tính (với b < 0) ta được kết quả là:

A. 8b B. 8 C. -8b D. -64b

Câu 6. Căn thức có nghĩa khi:

 A. m > 0 B. m < -3 C. m > 3 D. m -3

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Đại số Lớp 9 - Trường THCS Tam Thanh (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT HỌ VÀ TÊN: MÔN: ĐẠI 9 LỚP: 9 TUẦN 9 - TIẾT 18 Điểm Lời phê của giáo viên ĐỀ A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: Câu 1. Tính , ta được kết quả là: A. -9 B. 1 C. -1 D. 3 Câu 2. So sánh và 5 ta được kết quả là: A. B. C. D. Câu 3. Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. B. C. D. Câu 4. Rút gọn được kết quả là: A. B. 8 C. D. Câu 5. Tính (với b < 0) ta được kết quả là: A. 8b B. 8 C. -8b D. -64b Câu 6. Căn thức có nghĩa khi: A. m > 0 B. m 3 D. m -3 B. TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1. (2 điểm) a) Thực hiện phép tính: b) Trục căn thức ở mẫu: Bài 2. (3 điểm) Rút gọn các biểu thức sau: a) b) với a > 0, b > 0 Bài 3. (1 điểm) Chứng minh đẳng thức: với . Bài 4. (1 điểm) Tìm x biết: Đáp án Kiểm tra 1 tiết Môn Toán 9 - Tuần 9 - Tiết 18 A. Trắc nghiệm (3đ) Mỗi câu đúng 0,5đ 1D 2C 3A 4B 5A 6A B. Tự luận (7đ) Bài 1 (2đ) a) (1đ) b) (1đ) Bài 2 (3đ) a) (1,5đ) b) (với a > 0, b > 0) (1,5đ) Bài 3 (1đ) (0,5đ) () (0,5đ) Vậy đẳng thức được chứng minh. Bài 4 (1đ) (0,5đ) (0,5đ)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_dai_so_lop_9_truong_thcs_tam_thanh_co_dap.doc