Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử Lớp 11 - Tuần 10, Tiết 10 - Trường THPT Phan Đình Phùng (Có đáp án)

Câu1: Trình bày những nội dung chính cuộc Duy Tân Minh Trị trên các mặt: Kinh tế, chính trị, quân sự, giáo dục? (2 điểm)

Câu 2: Nêu cương lĩnh và mục tiêu đấu tranh của tổ chức Trung Quốc đồng minh hội? (1 điểm)

Câu 3: Đặc điểm nổi bật trong quan hệ quốc tế cuối thế kỉ XX là gì? (2 điểm)

Câu 4: Vì sao gọi cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 là cuộc cách mạng tư sản không triệt để? (1,5 điểm)

Câu 5: Vì sao khi tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất, Mĩ lại đứng về phe Hiệp ước? (1,5 điểm)

Câu 6: Vì sao nói cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa? (2 điểm)

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 19/07/2022 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử Lớp 11 - Tuần 10, Tiết 10 - Trường THPT Phan Đình Phùng (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Phan Đình Phùng ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐI 11 (Ban cơ bản) STT Chủ đề Nội dung Ghi chú 01 Chủ đề 1: Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ latinh (Từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) I. Nhật Bản 02 Chủ đề 1: Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ latinh (Từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) III. Trung Quốc Phần 2: Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX (Học sinh đọc thêm) 03 Chủ đề 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) Trường THPT Phan Đình Phùng Ngày soạn: 23/10/2011 Ngày dạy: 24/10/2011 Người soạn: Đỗ Văn Bính Tuần 10 Tiết 10: KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐI 11 (Ban cơ bản) Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề) Hình thức kiểm tra: Tự luận Đề: Câu1: Trình bày những nội dung chính cuộc Duy Tân Minh Trị trên các mặt: Kinh tế, chính trị, quân sự, giáo dục? (2 điểm) Câu 2: Nêu cương lĩnh và mục tiêu đấu tranh của tổ chức Trung Quốc đồng minh hội? (1 điểm) Câu 3: Đặc điểm nổi bật trong quan hệ quốc tế cuối thế kỉ XX là gì? (2 điểm) Câu 4: Vì sao gọi cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 là cuộc cách mạng tư sản không triệt để? (1,5 điểm) Câu 5: Vì sao khi tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất, Mĩ lại đứng về phe Hiệp ước? (1,5 điểm) Câu 6: Vì sao nói cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa? (2 điểm) Trường THPT Phan Đình Phùng KHUNG MA TRẬN ĐỀ VÀ THANG ĐIỂM Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Chủ đề 1: Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ latinh (Từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) I. Nhật Bản Câu 1: Trình bày những nội dung chính cuộc Duy Tân Minh Trị trên các mặt: Kinh tế, chính trị, quân sự, giáo dục? Số câu: 01 câu Số điểm: 2 điểm Tỉ lệ %: 20% Số câu: 01 câu Số điểm: 2 điểm Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Số câu: 01 câu 2 điểm = 20 % Chủ đề 1: Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ latinh (Từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) III. Trung Quốc Câu 2: Nêu cương lĩnh và mục tiêu đấu tranh của tổ chức Trung Quốc đồng minh hội? Câu 4: Vì sao gọi cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 là cuộc cách mạng tư sản không triệt để? Số câu: 02 câu Số điểm: 2,5 điểm Tỉ lệ %: 25 % Số câu: 01 câu Số điểm: 1 điểm Số câu: 01 câu Số điểm: 1,5 điểm Số câu: Số điểm: Số câu: 02 câu 2,5 điểm = 25 % Chủ đề 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) Câu 3: Đặc điểm nổi bật trong quan hệ quốc tế cuối thế kỉ XX là gì? Câu 5: Vì sao khi tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất, Mĩ lại đứng về phe Hiệp ước? Câu 6: Vì sao nói cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa? Số câu: 03 câu Số điểm: 5,5 điểm Tỉ lệ %: 55% Số câu: 01 câu Số điểm: 2 điểm Số câu: 01 câu Số điểm: 1,5 điểm Số câu: 01 câu Số điểm: 2 điểm Số câu: 03 câu 5,5 điểm = 55 % Tổng số câu: 06 Tổng số điểm: 10.0 Tỉ lệ %: 100% Tổng số câu: 03 Tổng số điểm: 5.0 Tỉ lệ %: 50% Tổng số câu: 03 Tổng số điểm: 3.0 Tỉ lệ %: 30% Tổng số câu: 01 Tổng số điểm: 2.0 Tỉ lệ %: 20% Số câu: 06 Số điểm: 10.0 Tỉ lệ %: 100% Trường THPT Phan Đình Phùng ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu trả lời Nội dung Thang điểm Tổng điểm Câu 1 + Cuối năm 1867 đầu năm 1868, chế độ Mạc Phủ sụp đổ, Thiên hoàng Minh Trị lên nắm chính quyền tiến hành cải cách trên các mặt: + Chính trị: Xác lập quyền thống trị của quí tộc tư sản hoá, ban hành Hiến pháp 1898 qui định Nhật Bản là nước quân chủ lập hiến. + Kinh tế: Thống nhất tiền tệ, thị trường xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn + Quân sự: Huấn luyện quân đội theo khuôn mẫu phương Tây, đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng. + Giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung giáo dục khoa học kĩ thuật. Cử học sinh giỏi đi du học ở nước ngoài. 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 2 điểm Câu 2 + Cương lĩnh của tổ chức Trung Quốc đồng minh hội dựa trên học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn: Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. + Mục tiêu: Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất cho dân cày. 0,5 đ 0,5 đ 1 điểm Câu 3 + Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các nước tư bản có sự phát triển không đều nhau về kinh tế, Anh và Pháp từ vị trú dẫn đầu thế giới vào năm 1860 đến giai đoạn này tụt xuống vị trí thứ 3 và thứ 4 thế giới. Mĩ và Đức trước năm 1860 đứng thứ 3 và thứ 4 đến giai đoạn này vươn lên đứng đầu và thứ 2 thế giới. + Sự phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc cũng không đều nhau: Anh và Pháp có hệ thống thuộc địa đứng đầu và thứ hai thế giới, Mĩ và Đức thì có rất ít thuộc địa. + Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địa nảy sinh dẫn đến các cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên đã nổ ra: Mĩ – Tây Ban Nha, Anh – Bô-ơ, Nga – Nhật. + Tình hình chung giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là căng thẳng với nhau, nhất là Đức với các nứơc đế quốc Anh và Pháp. 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 2 điểm Câu 4 + Cách mạng Tân Hợi 1911 chưa đụng chạm đến quyền lợi các nước đế quốc + Chưa thủ tiêu triệt để giai cấp phong kiến + Chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho dân cày như đã hứa trong cương lĩnh của tổ chức Trung Quốc đồng minh hội. 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1,5 điểm Câu 5 + Lúc đầu Mĩ giữ thái độ trung lập để bán vũ khí cho hai bên tham chiến thu lợi nhuận. + Năm 1917 Mĩ tuyên chiến với Đức tham gia chiến tranh, Mĩ muốn ngăn chặn phong trào cách mạng thế giới đang lan rộng. + Mĩ thấy ưu thế quân sự ở giai đoạn hai (19167 – 1918) đang nghiêng về phe Hiệp Ước, Mĩ muốn chia phần thắng lợi sau chiến tranh. 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1,5 điểm Câu 6 + Đây là cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc với nhau nhằm tranh giành thị trường và thuộc địa. + Cuộc chiến tranh này chỉ đem lại lợi ích cho các nước thắng trận mà thôi (Mĩ, Anh và Pháp) + Cuộc chiến tranh này gây tổn hại nghiêm trọng cho nhân dân thế giới. + Chiến tranh thế giới thứ nhất làm hơn 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, nhiều nhà cửa, phố xá, nhiều công trình văn hoá bị thiêu huỷ trong chiến tranh . Chi phí cho cuộc chiến tranh này lên tới 85 tỉ đôla. 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 2 điểm Tổng điểm 10.0 điểm 10.0 điểm

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_lich_su_lop_11_tuan_10_tiet_10_truong_thp.doc
Giáo án liên quan