Đề kiểm tra 1 tiết Tin học Lớp 7 - Tuần 33, Tiết 62 - Trường THCS Tam Thanh (Có đáp án)

Em hãy khởi động Excel và lưu tên bài là tên của mình vào thư mục thi ở ổ đĩa E

Ví dụ: Em tên là Nguyễn Văn A học lớp 71 thì lưu như sau:

Vào File -> Save ->chọn ổ E ->

Cho dữ liệu như hình sau:

1. Tạo bảng tính như hình trên. (3,5 điểm)

2. Tính điểm trung bình cho từng bạn vào các ô có (?) tương tứng. (1 điểm)

3. Copy bảng tính thành 3 trang rồi thực hiện các thao tác ở mỗi trang. (0,5 điểm)

a. Trang 1: Sắp xếp điểm trung bình tăng dần và điểm EXCEL giảm dần (1 điểm)

b. Trang 2: Lọc điểm trung bình là một trong ba điểm cao nhất. (1 điểm)

c. Trang 3: Lọc ra các học sinh có điểm 6 và điểm 8 thuộc điểm WORD. (1 điểm)

 d. Trang 4: Tạo biểu đồ hình cột như hình sau: (cơ sở dữ liệu: B4:H14) (2 điểm)

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Tin học Lớp 7 - Tuần 33, Tiết 62 - Trường THCS Tam Thanh (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TAM THANH HỌ VÀ TÊN: LỚP:. KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIN HỌC 7 TUẦN: 33 - TIẾT: 62 Điểm: Lời phê: ĐỀ: KIỂM TRA THỰC HÀNH (10 điểm) Em hãy khởi động Excel và lưu tên bài là tên của mình vào thư mục thi ở ổ đĩa E Ví dụ: Em tên là Nguyễn Văn A học lớp 71 thì lưu như sau: Vào File -> Save ->chọn ổ E -> Cho dữ liệu như hình sau: Tạo bảng tính như hình trên. (3,5 điểm) Tính điểm trung bình cho từng bạn vào các ô có (?) tương tứng. (1 điểm) Copy bảng tính thành 3 trang rồi thực hiện các thao tác ở mỗi trang. (0,5 điểm) a. Trang 1: Sắp xếp điểm trung bình tăng dần và điểm EXCEL giảm dần (1 điểm) b. Trang 2: Lọc điểm trung bình là một trong ba điểm cao nhất. (1 điểm) c. Trang 3: Lọc ra các học sinh có điểm 6 và điểm 8 thuộc điểm WORD. (1 điểm) d. Trang 4: Tạo biểu đồ hình cột như hình sau: (cơ sở dữ liệu: B4:H14) (2 điểm) ĐÁP ÁN Tạo được bảng tính như hình trên. (3,5 điểm) Tính đúng điểm trung bình cho từng bạn vào các ô có (?) tương tứng (1 điểm) Copy bảng tính thành 3 trang rồi thực hiện các thao tác ở mỗi trang. (0,5 điểm) a. Trang 1: Sắp xếp điểm trung bình tăng dần và điểm EXCEL giảm dần (1 điểm) b. Trang 2: Lọc điểm trung bình là một trong ba điểm cao nhất. (1 điểm) c. Trang 3: Lọc ra các học sinh có điểm 6 và điểm 8 thuộc điểm WORD. (1 điểm) d. Trang 4: Trang 4: Tạo được biểu đồ hình cột như hình minh họa (2 điểm)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_tin_hoc_lop_7_tuan_33_tiet_62_truong_thcs.doc